BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานสมุทรสาคร" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 1321 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานสมุทรสาคร

221. หัวหน้าแผนกห้องเย็นรับวัตถุดิบ

-ควบคุมดูแลการรับ-จ่าย จัดเก็บ วัตถุดิบปลา Topping และผลิตภัณฑ์ Frozen
-จัดทำ Stock ควบคุมยอดคงเหลื

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  222. ซุปเปอร์ไวเซอร์ R&D

  * ร่วมวางแผนและกำหนดมาตราฐานของการวิจัย และพัฒนา
  * ร่วมทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
  * นำเสนอผลิตภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  223. หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการ

  - ร่วมมือในการกำหนดวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  224. หัวหน้าแผนกพัสดุส่วนผสม/อะไหล่

  -ควบคุมดูแลการรับ จัดเก็บ เบิก-จ่าย และจัดทำ Stock พัสดุ อะไหล่และส่วนผสมประจำวัน
  -จัดเตรียมพัสดุอะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  225. เจ้าหน้าที่เอกสารเพื่อการส่งออก

  -เตรียมแผนการ LOAD และส่งมอบสินค้าตามข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  226. หัวหน้าแผนกขูดหนัง

  -รับนโยบายการผลิตจากผู้บังคับบัญชา มาจัดงาน วางแผนล่วงหน้าก่อนผลิต
  -ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  227. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า

  -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงไฟฟ้า
  -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปอย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  228. หัวหน้าแผนกบรรจุ Pouch & CUP

  - วางแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
  - แก้ปัญหาการ รายงานปัญหาการปฏิบัติงาน ให้หัวหน้างานทราบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  229. ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าห้องเย็น

  - ร่วมในการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน
  - ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนป้องกันปัญหาของแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  230. QC Supervisor

  - ร่วมวางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ จัดทำคู่มือ การตรวจสอบคุณภาพ ของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  231. หัวหน้าแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ Commodity

  -ร่วมกับ Supervisor ในการวางแผนงาน การจัดการ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการปฏิบัติงานของระบบงานภายในแผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  232. หัวหน้าแผนกควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ

  - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ
  - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Boil

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ต.ค. 2558


  233. เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า

  รับเข้า และตัดออก stock วัตถุดิบเพื่อเบิกจ่ายให้ฝ่ายผลิต รับผิดชอบการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิท

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Kruger Group (Thailand)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ต.ค. 2558


  234. Sr.R&D Engineer/R&D Engineer

  •Contributes as a team member on development project carrying out assigned responsibilities in a tim

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Kruger Group (Thailand)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ต.ค. 2558


  235. Senior Laboratory / Laboratory

  • Conduct new product development and research testing work, duties include but not limit to : liais

  อัตรา 1

  เงินเดือน Negotiate

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Kruger Group (Thailand)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ต.ค. 2558


  236. Technician

  1.ปฏิบัติงาน ทดสอบตามที่ได้มอบหมายรับผิดชอบควบคุม
  2.จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดการทดลอง
  3.ส่งบันทึกผล

  อัตรา 6

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Kruger Group (Thailand)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ต.ค. 2558


  237. Production Engineer

  • Lead production team to deliver finished products according to production plan.
  • Set up and oper

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Kruger Group (Thailand)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ต.ค. 2558


  238. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ภาคกลาง กาญจนบุรี/ราชบุรี/นครปฐม/สมุทรสงตราม/สมุทรสาคร/เพชรบุรี)

  •จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  •ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้ากับร้านค้าปลีก (เช่น

  อัตรา 5

  เงินเดือน เงินเดือนประจำ+ เบี้ยเลี้ยง 220 บาท/วัน + คอมมิชชั่น+ ค่าโทรศัพท์ ***รายได้เฉลี่ย 15,000 - 23,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 14 ต.ค. 2558


  239. Procurement Engineer

  • Source for local/oversea supplier of production parts and materials through supplier selection pro

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Kruger Group (Thailand)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ต.ค. 2558


  240. Import & Export Officer / Supervisor

  •Manage the import/export activities and documents needed for receiving and delivery of both raw mat

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Kruger Group (Thailand)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ต.ค. 2558
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 67    ต่อไป >>>

  หางานสุพรรณบุรี   หางานพริตตี้   หางาน พิษณุโลก   หางานพระราม3   หางานบริษัทรถยนต์   หางานแพร่   หางาน นนทบุรี   หางานดีเทลยา   หางานช่างภาพ   หางานฟรีแลนซ์   หางานจังหวัดชลบุรี   หางานสมัครงานลำปาง   หางานทำเชียงใหม่   หางานออนไลน์   หางานนิคมลําพูน   หางานกรุงเทพ   หางานพาสทาม   หางานประชาสัมพันธ์   หางาน แจ้งวัฒนะ   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap