BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

ดำเนินธุรกิจบริการคลังสินค้าห้องเย็นรับฝากและบริการฟรีสสินค้าแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาถึง -40 องศา โครงการอุตสาหกรรมการประมงต่างประเทศ และเรือเดินสมุทรเพื่อขนส่งสินค้าแช่แข็งระหว่างประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ 1264 ถ.วิเชียรโชฏก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000


โทร 034428241-50 | แฟกส์ 034421705

1. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับ
บัญชา
- ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงภายในโรงงาน งานระบบไ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  2. เจ้าหน้าที่เครื่องทำความเย็น

  - ควมคุมดูแลอุณหภูมิของห้องฟรีส และห้องเก็บสินค้าให้
  เป็นไปตามข้อกำหนด
  - ตรวจสอบระบบเครื่องทำควา

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  งานธุการ และติดต่อประสานงานระหว่างท่าเรือและสำนักงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  4. สมุห์บัญชี

  งานในหน้าที่สมุห์บัญชี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  5. เจ้าหน้าขับรถยกสินค้า (ไฟฟ้า-ดีเซล)

  - ดูแลและบำรุงรักษาสภาพรถอยู่เสมอ
  - ทำการเคลื่อนย้ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
  - จัดเรียงซ้อนเก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  6. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  7. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

  1.วางบิล-รับเช็คตามรอบ
  2.ตรวจสอบเอกสารทำจ่าย
  3.ควบคุมดูแลเงินสดย่อย
  4.สรุปการจ่ายเช็คประจำวัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

  - ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  - จัดทำโครงการด้านความปลอดภัยและประสานงานดำเนินการ
  - จัดทำแผนงานด้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  9. เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการประมงประจำอินโดนีเซีย)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  10. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  11. แม่บ้าน

  -สามารถดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบริเวณโรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  -จัดเตรียมเครื่องดื่มกับแขกที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  12. รองหัวหน้าคนงาน(คลังสินค้า)

  1.รับแจ้งจากรองผู้จัดการคลังสินค้าและสั่งการตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในคล

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  13. เจ้าหน้าทีบัญชีสต๊อกสินค้า

  1. ตรวจสอบเอกสารรายการเข้า-ออก สินค้าประจำวัน
  2. ออกใบรับฝากสินค้าประจำวัน
  3. จัดทำรายการเข้าสต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  14. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

  มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมและงานไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2553


  15. หัวหน้าช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์และยานยนต์

  - มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษารถโฟล์คลีฟท์ หรือ ยานยนต์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  - มีภาวะผู้นำสามารถว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2553


  16. เจ้าหน้าที่บัญชี

  งานบัญชีทั่วไป

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2553


  17. เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน)

  - มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหาร 2 ปี ขึ้นไป
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  - มีมนุษย์สัมพันธ์,

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2553


  18. ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็น

  -ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นให้คงความสามารถอยุ่เสมอ
  - ดูแลเครื่องทำความเย็น ห้องเก็บ ห้องฟรีส

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2553


  19. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  - รับ-และต่อโทรศัพท์ ,สรุปรายงานการใช้โทรศัพท์ประจำเดือน
  -ต้อนรับผู้มาติดต่อ อาทิลูกค้า,รับเช็ควางบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,500-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2553


  20. หัวหน้าแผนกธุรการฝ่ายวิศวกรรม

  มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานธุรการวิศวกรรมในระดับแผนก ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2553
  หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางานสปริง   หางานนครราชสีมา   หางานบางนา   หางานอุทัยธานี   หางานช่างไฟฟ้า   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานบุรีรัมย์   หางานราชการสงขลา   หางานลำปาง   หางาน นครราชสีมา   หางานในขอนแก่น   หางานในร้อยเอ็ด   หางานครู   หางานร้อยเอ็ด   หางานเคียวคุโย   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางานราชการนครปฐม   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap