BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

ประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมโดยการเข้ารับผิดชอบภาระแทนองค์กรต่างๆในการให้คำปรึกษา วางแผนจัดหาและวางระบบงานด้านเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทฯ และบุคคลากรที่มีประสบการณ์มากด้วยความรู้ความสามารถ


ที่อยู่ เลขที่ 2532 อาคารพระราม3 ทาวเวอร์ ชั้น5 ห้อง502 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 0-2683-9155 ต่อ 413,404 | แฟกส์ 0-2683-9150

1. ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากร

บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วิเคราะห์อัตรากำลัง กำกับ ควบคุม ดูแลงานด้านวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก

อัตรา 2

เงินเดือน 25,000-40,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  2. Senior HRM

  บริหาร จัดการ งานบุคคลและธุรการ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 18,000-25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  3. HR Manager

  บริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล งานด้านสรรหา การวางแผนและวิเคราะหือัตรากำลัง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  4. เจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุน

  รับผิดชอบการวิเคราะห์ คำนวณ และกำหนดต้นทุนโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 13,000-18,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  5. เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารด้านรับ บันทึกบัญชี ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสาร และจัดทำราย

  อัตรา 4

  เงินเดือน 13,000-18,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  6. Network Engineer

  ปฏิบัติการติดตั้งระบบ Network และแก้ไขปัญหาที่ site ลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  7. Network Operation Engineer

  -Monitor Link และ แจ้งปัญหาและแก้ไขเมื่อ link มีปัญหา
  -รับเรื่องแจ้งปัญหาจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาเบื้

  อัตรา 4

  เงินเดือน 12,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  8. Sales Engineer

  สรรหาลูกค้ารายใหม่เพื่อทำการขายสินค้าของบริษัท

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  9. Sales Manager

  กำกับ บริหาร งานในแผนกขายทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  10. CRM Manager

  ดูแลฐานลูกค้าเก่า รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  11. เลขานุการและช่วยงานบริหาร

  ช่วยงานบริหารติดตามประสานงานแต่ละหน่วยงาน ทำการวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รายงานตรงกับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  12. Product Testing Engineer

  Perform software testing activities to ensure that software deliverables have acceptable quality and

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  13. Human Resources Officer

  ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และงานธุรการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  14. Programmer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  15. Technical Solution Engineer

  1.ศึกษา และวิเคราะห์ ปัญหาของลูกค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์ หรือวิธีการแก้ไข
  2.ตรวจสอบปรับปรุง ขั้นตอน ก

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  16. CRM Relationship Officer

  1.เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
  2. โทรหาลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตาม Call Plan
  3. นัดเข้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  17. Sales Executive

  ประสานงาน รับผิดชอบดูแลลูกค้าของบริษัท(กลุ่มธนาคาร)

  อัตรา 5

  เงินเดือน 12,000-15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  18. เจ้าหน้าที่กฎหมาย

  - จัดเตรียมเอกสารประกอบนิติกรรมสัญญา
  - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
  การทำงานเกี่ยวกับพน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  19. Admin Officer

  1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่ายอุปกรณ์
  2. งานจัดทำรายงานและงานด้านเอกสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  20. IT Outsourcing

  ปฏิบัติงานตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำที่สภากาชาดไทย
  ทำงานวันจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  21. Network Engineer ประจำศูนย์บริการต่างจังหวัด

  ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาระบบ Network ตาม site งานลูกค้า

  อัตรา 15

  เงินเดือน 20,000 - 25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  22. IT Support

  ดูแล แก้ปัญหา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Network ภายในองค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  23. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  ดำเนินการเกี่ยวกับฝึกอบรมพนักงานภายในองกรณ์ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพนักงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 17,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  24. Operation Manager

  บริหารจัดการงานด้านการติดตั้งอุปกรณ์ด้าน Network , งานบริการลูกค้า และบริหารจัดการระบบงานฝ่ายวิศวกรร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  25. Programmer (ด่วนมาก)

  1.Coding of Sofeware Application required for a particular project (vb, .net, java, php and ajax)
  2

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  26. เลขานุการและช่วยงานบริหาร

  ช่วยงานบริหารติดตามประสานงานแต่ละหน่วยงาน ทำการวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รายงานตรงกับ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  27. Sales Engineer ( Computer & IT )/Senior Sales Engineer **ด่วนมาก**

  สรรหาลูกค้ารายใหม่เพื่อทำการขายสินค้าของบริษัท

  อัตรา 5

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  28. Customer Service Officer (Helpdesk)

  แก้ไขปัญหาลูกค้าทางโทรศัพท์และ site ลูกค้า

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  29. Network Engineer

  ปฏิบัติการติดตั้งระบบ Network และแก้ไขปัญหาที่ site ลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  30. CRM Manager

  ดูแลฐานลูกค้าเก่า รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  31. Administrative Officer

  1.จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมดของบริษัทฯ
  2.จัดระบบของรายงานการประชุม
  3.นำเสนอรายงานการประชุมต่อผ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  32. Sales Manager

  กำกับ บริหาร งานในแผนกขายทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  33. Senior Technical Solution Engineer

  1.ศึกษา และวิเคราะห์ ปัญหาของลูกค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์ หรือวิธีการแก้ไข
  2.ตรวจสอบปรับปรุง ขั้นตอน กร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  34. Senior Human Resources Officer

  รับผิดชอบดูแลงานด้านงานบุคคลและงานธุรการ เช่น งานสรรหาว่าจ้าง งานพัฒนาและฝึกอบรม งานบริหารผลตอบแทน แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  35. Marketing Manager

  จัดทำแผนหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สินค้าทางด้าน Network และ IT Solutions

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  36. CRM Relationship Officer

  1.เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
  2. โทรหาลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตาม Call Plan
  3. นัดเข้าพ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  37. Sales Executive

  ประสานงาน รับผิดชอบดูแลลูกค้าของบริษัท(กลุ่มธนาคาร)

  อัตรา 5

  เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  38. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่ายอุปกรณ์
  2. งานจัดทำรายงานและงานด้านเอกสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553
  หางานบัญชี   หางานปทุม   หางาน อยุธยา   หางาน อีเว้นท์   หางานฟอกย้อม   หางานสปริง   หางาน เมกะบางนา   หางานออฟฟิศ   หางาน ขอนแก่น   หางานเสาร์อาทิตย์   หางานวางแผนการผลิต   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางาน pc   หางานพัทยาใต้   หางานแถวรามคําแหง1   หางานช่างทอง   หางานอุตรดิตถ์   หางานเลขา   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap