BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


Better World Green Public Co., Ltd.


บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญา

“รักษาดุลยภาพ เป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายใต้ความมุ่งมั่นในนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฎิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย


ที่อยู่ 2674/1 ม.2 ซ.ไดรฟ์อิน 2 (ลาดพร้าว 128/3) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทร 02-731-0080 Ext 105, 089-900-3734(ศูนย์สระบุรี) | แฟกส์ 02-731-2574

1. ประสานผู้บริหาร (ศูนย์สระบุรี)

1. รับแจ้ง และจัดตารางงานสำหรับผู้บริหาร
2. ติดตามผู้บริหารเพื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท***
3.

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  2. เลขานุการ

  1. รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 - 35,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  3. เจ้าหน้าที่ประสานงานนักลงทุน

  - ดูแลงานรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนักลงทุนสัมพันธ์
  - เขียนบทความ CSR, การลงทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  4. เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 128/3

  1. จัดรถขนส่งตาม Order
  2. ตรวจเช็คความครบถ้วนและถูกต้องของใบกำกับการขนส่ง
  3. บันทึกปิดใบกำกับการขน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 14,000 - 15,xxx บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  5. Programmer

  - รับผิดชอบงานการเขียนและพัฒนาโปรแกรม vb6, vb.net ,C#.net, Asp.net,
  SQL, Java
  - ทำรายงานจาก Databa

  อัตรา 2

  เงินเดือน 17,000 - 25,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  6. Engineer (วิศวกรโยธา)

  1. ออกแบบและจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้างด้านโยธา
  2. จัดทำบัญชี BOQ และรับผิดชอบจัดซื้อ/จัดหาเครื่องจ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  7. เจ้าหน้าที่วิชาการสิ่งแวดล้อม

  - การพิจารณาตรวจรับกากอุตสาหกรรม
  - การติดตามและตรวจสอบข้อมูลการขนส่งกากอุตสาหกรรม
  - การจัดทำและติด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 14,000-15,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  8. นิติกร (มีรถยนต์ส่วนตัว)

  - จัดทำนิติกรรมสัญญา และตรวจสอบเอกสารด้านคดีความ/สัญญา/ธุรกรรมต่างๆให้กับบริษัท
  - การให้ข้อคิดเห็น

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 + ค่าน้ำมันเบิกตามจริง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  9. เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales) (มีรถยนต์ส่วนตัว)

  1. แสวงหาลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท)
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า
  3. ร

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + (Commission, Incentive)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  10. IT Support ประจำลาดพร้าว 128/3

  1.รับผิดชอบในการดูแลระบบ IT , Network , Databased Backup , Computer และ Program ต่างๆ ให้พร้อมต่อการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  11. วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรการผลิต(ศูนย์สระบุรี)

  1.กำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก
  2.ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ
  3.รับ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  12. Refuse Crane 2 อัตรา ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1

  Refuse Crane
  - ขับและควบคุมปั้นจั่น(เครน)
  - ดูแลสภาพเครื่องจักร ปั้นจั่น(เครน)
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  13. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ศูนย์สระบุรี)

  1.รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การควบคุมค่าโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง
  2.การประเมินผลการปฏิบัต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  14. IT Support

  1.รับผิดชอบในการดูแลระบบ IT , Network , Databased Backup , Computer และ Program ต่างๆ ให้พร้อมต่อการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ประจำสระบุรี

  - ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้สนความปลอดภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000-20,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  16. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำนิคมฯบางปู 1C/1

  - คิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
  - ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  17. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Sales Support)

  1. บันทึก ควบคุม และดูแลข้อมูลลูกค้าของเจ้าหน้าที่การตลาด
  2. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให

  อัตรา 2

  เงินเดือน 14,000-15xxx บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  18. เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales)

  1. แสวงหาลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท)
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า
  3. ร

  อัตรา 15

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + (Commission, Incentive)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559
  หางานกิมหยง   หางานเลขานุการ   หางานสปริง   หางานร้านเบเกอรี่   หางานลาดกระบัง   หางานเพชรบูรณ์   หางานฟอกย้อม   หางานเลขาเยอรมัน   หางาน พนักงานขาย   หางาน นครราชสีมา   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานปราจีนบุรี   หางานพิเศษ   หางานดอนเมือง   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานครู   หางานประจวบ   หางาน hr manager   หางานกระบี่   หางานว่างภูเก็ต   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30