BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน Brand ECONOWATT เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯได้จัดจำหน่ายสินค้า และบริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 4,000 อาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีมาตราการประหยัดพลังงานหลัก คือบัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์,ระบบผลิตโอโซนเพื่อบำบัดน้ำ,เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอื่นๆ ทำให้บริษัทคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการประหยัดพลังงานในทุกโครงการ บริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งบอกถึงคุณภาพและบริการ ที่เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทฯมีต่อสังคม ในปี 2550 บริษัทได้รับรางวัลองค์กรที่มีจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทย ผลิตภัณฑ์อีโคโนวัตต์ได้ผ่านการรับรองตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตราฐานยุโรปด้าน RoHS วัตถุอันตรายและมาตราฐานสากลจากหลายหน่วยงานรวมทั้งผ่านการรับรองมาตราฐาน IECEE CB ซึ่งยอมรับใน 40 ประเทศทั่วโลก


ที่อยู่ 320 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000


โทร 035-408581-3 | แฟกส์ 035-408584

1. วิศวกรโยธา

1. เขียนแบบงานโครงสร้าง
2. ประมาณราคางานตามโครงสร้างที่ออกแบบ
3. ควบคุมผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ

อัตรา 2

เงินเดือน 20000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  2. วิศวกรเขียนแบบ

  1. เขียนแบบงานเครื่องกลได้
  2. ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

  1. ประสานงานการออกบูธตามงาน Evant
  2. ดูแลกิจกรรม, โบว์ชัวร์ส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  4. ผู้ช่วยผู้จัการฝ่ายบัญชีการเงิน

  - ทำภาษีของบริษัทฯ และยื่นสรรพากร
  - สรุปรายงานและงบการเงินให้กับผู้จัดการฝ่าย
  - รายงานประมาณการค่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  5. ผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

  1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า
  2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  6. วิศวกรวิจัยและพัฒนา

  1. ออกแบบวงจรพิมพ์ PCB
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
  3. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

  อัตรา 5

  เงินเดือน 16000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  7. วิศวกร/ช่างเทคนิค

  1. ดูแลและ PM ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ในบริษัทซีเกท ตามรอบระยะเวลา
  2. รายงานและสรุปรายงานผล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  8. ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่างเทคนิค

  - ซ่อมเครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF
  - PM เครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF
  - ช่วย Support งานวิศวกรบริการ
  - ปฏิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  9. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

  1. ดูแลรักษา Computer ทั้งด้าน Hardware และ Software ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2. ตรวจสอบแก้ไข Softw

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  10. วิศกรกระบวนการผลิต

  - จัดการออกแบบกระบวนการผลิต , จัดทำ WI วิธีการทำงานในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในแต่ละกระบวนกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 16,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  11. วิศวกรจัดหา

  1. จัดหาวัตถุดิบตามความต้องการ
  2. สามารถเปรียบเทียบสเปคและอ่านสเปคเข้าใจ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  12. วิศวกรขาย

  1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้า
  2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
  3. ติดตามงานและดูแลลู

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

  1. สั่งซื้อวัตถุดิบ Raw Mat ต่างประเทศ
  2. ติดตามการจัดส่งวัตถุดิบของ Supplier ต่างประเทศ
  3. ติดตาม

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  14. วิศวกรบริการ

  1. งานติดตั้งใหม่ จัดทำแผนการติดตั้ง ติดตั้งตามแผนที่กำหนด
  2. บริการหลังการขาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  15. หัวหน้าแผนก/วิศวกรประกันคุณภาพวัตถุดิบ/ช่างเทคนิค RMQA

  - จัดหาและอนุมัติวัตถุดิบตัวใหม่
  - ทบทวนการตรวจสอบการได้รับมอบวัตถุดิบให้อยู่ภายใน Spec ที่ต้องการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  16. หัวหน้าแผนกติดตั้งและบริการ

  1. ควบคุมดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย
  2. ควบคุมดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์
  3. ควบคุมูแลซ่อมบำรุงตามระยะเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  17. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

  - ควบคุมเครื่องมือทดสอบในกระบวนการผลิต
  - ออกแบบสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือ Automation/Jig/Fixture เพื

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  18. Project Manager

  1. สามารถออกแบบโครงสร้างและระบบสุขาภิบาลต่างๆ
  2. ดูแลและควบคุมระบบและประมาณการโครงการได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  19. หัวหน้าแผนกขายโครงการ

  1. ดูและควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน
  2. ดูและงานขายผลิตภัณฑ์โครงการ
  3. ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  20. วิศวกรสิ่งแวดล้อม/เคมี/สุขาภิบาล/วิทยาศาสตร์/เคมี

  1. เก็บตัวอย่างน้ำจากลูกค้า
  2. ดำเนินการตรวจวัดค่าน้ำและสรุปรายงาน
  3. สำรวจหน้างาน ทำการทดลอง สรุป

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  21. พนักงานขับรถส่งของ

  1. ส่งผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
  2. วิ่งเอกสารวางบิล - รับเช็ค
  3. ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ของแผนกบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10000.-

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  22. Project Manager

  1. มีประสบการณ์ออกแบบและควบคุมโครงการ
  2. มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  23. วิศวกรขายต่างประเทศ

  1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ
  2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
  3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  24. ผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

  1. ประมาณการยอดขายและความต้องการของลูกค้า
  2. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ key Account ให

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559
  หางานเสาร์อาทิตย์   หางานสุรินทร์   หางานลพบุรี   หางานเชียร์เบียร์   หางานที่บางใหญ่   หางานกิมหยง   หางานเกษตร   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานภาษาจีน   หางาน ปทุมธานี   หางานชุมพร   หางานในเขตประเวศ   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานอุดร   หางานพิดโลก   หางานจิวเวลรี่   หางานกาญจนบุรี   หางานเลย   หางาน ภาษาจีน   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap