BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     


บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

ผู้ออกแบบ, ผลิต และจำหน่าย Furniture ภายใต้ Brand INDEX, WINNER, LOGICA, TRENDSDESIGN ซึ่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ





ตำแหน่งงาน : วิศวกรฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า, ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต, etc.
- ประสานงาน และติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ
- ประสานงาน และติดตามการผลิตให้เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า
- ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และโรงงานไปพร้อมๆ กัน
- วางแผนการขาย, บันทึกการขาย และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขาย

จังหวัด สมุทรสาคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม, การบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านการขาย และการประสานงาน
4. มีความมุ่งมั่น ชอบงานท้าทาย ขยันและอดทน
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ได้ดี
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, สะสมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุ
- มีค่าวิชาชีพ เมื่อผ่านทดลองงาน (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
- มีวันหยุดพิเศษเสาร์เว้นเสาร์ เมื่อผ่านทดลองงาน (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
- สามารถซื้อสินค้าที่โรงงานผลิตเองในราคาทุน
- มีหอพักให้สำหรับพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด
- มีรถรับ-ส่งพนักงานจากบริษัทฯ ไป มหาชัย/บางแค/บางประเเก้ว

วิธีการสมัคร
ส่งทาง E-Mail หรือ ส่งประวัติทางใบสมัครทางไปรณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ (กรณีส่งใบสมัครทาง E-Mail กรุณาแนบรูปถ่ายประกอบการพิจารณาด้วย)

บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย


18/1-2,18/4,18/6-7,18/10 ม.4 ซ.ทรัพย์มหาโชค ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
Tel: 034-833-413 ถึง 422 ต่อ 2850, 2810 Fax: 034-833-441
WebSite: www.indexlivingmall.com

     




ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย"
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วย / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่ออกแบบ
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่ วางแผนการผลิต / MRP / ขาย / วิศวกรฝ่ายผลิต
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานขาย
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง PM
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > IT Support (เจ้าหน้าที่อาวุโส)
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่สรรหา/ว่าจ้าง
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > วิศวกรเครื่องจักร (Machines Engineering)
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ISO
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > หัวหน้าแผนกผลิต
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่พัฒนา-บริการ
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน(อาวุโส)
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้จัดการฝ่ายประสานงานขาย
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > QA Engineer
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ขับรถผู้บริหาร
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > วิศวกรเครื่องจักร




ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง "วิศวกรฝ่ายขาย"
บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด > วิศวกรฝ่ายขายและการตลาด (เครื่องปรับอากาศ)
บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด > วิศวกรฝ่ายขาย (ฝ่ายโครงการ)
บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด > วิศวกรฝ่ายขายและการตลาด (กลุ่มอุตสาหกรรม)
บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด > วิศวกรฝ่ายขายงานซ่อมบำรุง
บริษัท นิวแม็ก จำกัด > วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer ) / พนักงานขาย ( Sales Representative )
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด > วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)
บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด > วิศวกรฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > วิศวกรฝ่ายขาย (Technical Sales Engineer) : Building Products (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด > วิศวกรฝ่ายขายแม่พิมพ์และชิ้นส่วน
บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด > Sale Engineer/ วิศวกรฝ่ายขาย
บริษัท เค อาร์ เพาเวอร์ ทรานสมิชชั่น สเปเชียลลิส จำกัด > วิศวกรฝ่ายขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมรัตน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง > วิศวกรฝ่ายขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศบุศย์ > วิศวกรฝ่ายขาย
บริษัท คิว.ที.ที. จำกัด > วิศวกรฝ่ายขาย







หางานจิวเวลรี่   หางานสมัครงานลำปาง   หางานคีย์ข้อมูล   หางาน เมกะบางนา   หางานคอมพิวเตอร์   หางานดีเทลยา   หางานยโสธร   หางานขับรถส่งของ   หางานจังหวัดระยอง   หางานขายประกัน   หางานภาคกลาง   หางานวางแผนการผลิต   หางาน พนักงานขาย   หางานคลีนิคความงาม   หางานชลบุรี   หางาน mc   หางานราช   หางานราชบุรี   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางาน มหาสารคาม   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap