BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,432 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิวิทย์-คณิต


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Engineer Production , System Engineer , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 9 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีย์วิทยาแผนกวิทย์-คณิต


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : StephenSib , StephenSib , StephenSib อัพเดท 8 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , การขาย การตลาด , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท StephenSib StephenSib
ปวช.StephenSibStephenSib


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SophiaHap , SophiaHap , SophiaHap อัพเดท 8 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : เลย
ปริญญาเอก SophiaHap SophiaHap
ปริญญาเอกSophiaHapSophiaHap


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jerryvione , Jerryvione , Jerryvione อัพเดท 6 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. Jerryvione Jerryvione
ปวช.JerryvioneJerryvione


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย อัพเดท 4 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการวิทย์-คณิต


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ อัพเดท 3 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บริหารกิจการการบิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกันทรลักษ์วิทยาวิทย์-คณิต


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าจุลชีววิทยา , เจ้าหน้าควบคุมคุณภาพ อัพเดท 2 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ชีววิทยา


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักจุลชีววิทยา , Qc , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 2 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีวิทย์-คณิต


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนคณิตศาสตร์ อัพเดท 2 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ Service ลูกค้า , พนักงานขาย , งานอริไรก็ได้ที่เกี่ยวกับบริการงานขายงานที่สามารถพ฿ดคุบกับลูกค้าได้ อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์วิทย์-คณิตฯ


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ , เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพการผลิต , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณภาพ อัพเดท 30 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชีวเคมี


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AlbertCax , AlbertCax , AlbertCax อัพเดท 29 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. AlbertCax AlbertCax
ปริญญาเอกAlbertCaxAlbertCax


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , นักวิทยาศาสตร์ , QCLAB อัพเดท 27 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำวิทย์-คณิต


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : TQJerry , TQJerry , TQJerry อัพเดท 25 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : บุรีรัมย์
ต่ำกว่ามัธยม TQJerry TQJerry
ปริญญาโทTQJerryTQJerry


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : dfcbkbcfAccub , yjyzAccub , darenAccub อัพเดท 24 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี catAccub linkAccub
ปวส.vfhufhbnfAccubmilyaAccub


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , เจ้าหน้าที่วิจัย พัฒนา , ครู อัพเดท 23 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกวิทย์-คณิต


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC/QA , R&D , Product specialist อัพเดท 19 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ตาก
ปริญญาโท Mahidol university Chemistry
ปริญญาตรีKMITLIndustrial chemistry


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่แลปปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต อัพเดท 14 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีวเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)วิทย์ขคณิต


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : jimmyoc2 , herminiajd2 , jeremyxs60 อัพเดท 13 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี alissajd60 esperanzagy11
ปริญญาตรีherbertqo11latonyajx69


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 372    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30