BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,159 ประวัติ


7141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Supervisor , QA Supervisor , เจ้าหน้าที่ห้องปฎิการ อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจ่านกร้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : superviser , QC , QA อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ทุ่งใหญ่) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพัทลุงวิทย์-คณิต


7143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Supervisor , QC อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหาดใหญ่วิทยาลัยวิทย์-คณิต


7144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหาร , ผู้ช่วยผู้จัดการสปา , เจ้าหน้าที่ในโรงแรม อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชีนงใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนวิทย์-คณิตฯ-คอมฯ


7145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ซุปเปอร์ไวเซอร์ , QA , QC , วิเคราะห์คุณภาพ อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ราชมงคลตะวันออก วข.จันทบุรี วิทย์-อาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.พิมายวิทยาวิทย์-คณิต


7146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , ธุรการ , การเงิน อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์เทคโนโลยีการอาหาร


7147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RD , QC , Marketing (related to food sience) อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เลขานุการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Mahidol University International College Food Science and Technology


7148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : supervisor ควบคุมคุณภาพ , supervisor ควบคุมการผลิต , R&D อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : พังงา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายภูเก็ตวิทยาลัยวิทย์-คณิต


7149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ อัพเดท 11 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีอาหาร
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนขามแก่นนครวิทย์-คณิต


7150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพิษณุโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


7151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนากร , กัปตันห้องอาหาร อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตพระนครใต้ อาหารและโภชนาการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตพระนครใต้อาหารและโภชนาการ


7152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , ควบคุมคุณภาพ , ฝ่ายผลิต อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีอาหาร


7153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประกันคุณภาพ , พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานขาย/การตลาด อัพเดท 8 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมิรทราชินูทิศ บดินทรเดชาวิทย์-คณิต


7154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์-บริการลูกค้า , คอลเซ็นเตอร์-รับโทรศัพ , ด้านอาหาร อัพเดท 8 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. พานิชการหลาญชัยร้อยเอ็ด บัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายยางเดี่ยวหนองถ่ม-


7155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 8 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน ยานนนาวศวิทยาคมคณิต-วิทย์


7156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC. Supervisor , Production Supervisor , QC.Lab (จุล/เคมี) อัพเดท 7 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพมิตรศึกษาวิทย์-คณิตฯ


7157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ , ตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัพเดท 7 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีพังงาวิทย์-คณิต


7158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโรงงาน อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


7159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , QC , นักวิจัย อัพเดท 2 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง fermentation technology
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30