BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,223 ประวัติ


7141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทั่วไป , ทั่วไป , ทั่วไป อัพเดท 28 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน.อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด-


7142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , Production อัพเดท 27 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์วิทย์ฯ-คณิตฯ


7143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กุ๊กโรงแรม , โรงพยาบาล , ภัตตาคาร อัพเดท 27 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


7144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , QA , QC อัพเดท 25 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศวิทย์-คณิต


7145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Supervisor , Lab , QC/QA , R&D อัพเดท 25 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Q.A ,QC , R&D , production อัพเดท 24 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตร์การอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.คลองใหญ่วิทยาคมวิทย์-คณิต


7147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายผลิต , ธุรการ , QC อัพเดท 24 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สตูล
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกำแพงวิทยาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


7148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่าย QA , พนักงานฝ่าย R&D , พนักงานฝ่าย Production อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพานทองวิทย์-คณิต


7149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , ผู้จัดการแผนกระบบคุณภาพ , หัวหน้างานประกันคุณภาพ อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี ราชภัฏเชียงราย คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมวิทย-คณิต


7150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนากร , QA , QC อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหาร-โภชนาการ
ปวช.อาชีวะศึกษาสุพรรณบุรีอาหาร


7151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC/OA อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


7152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC/QA supervisor , Production supervisor , นักโภชนาการ อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังหินวิทยาคมวิทย์-คณิต


7153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสภาราชินี ตรังแผนกวิทยาศาสตร์


7154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , ประกันคุณภาพ , Production Supervisor อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีราชาวิทย์-คณิต


7155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายควบคุมคุณภาพQA , ฝายควบคุมคุณภาพQC อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าระยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์วิทย์-คณิต


7156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Bakery chef , Thai chef , supervisor อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ พะรนครใต้ อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียานุสรณ์ศิลป์-ภาษา


7157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทำงานในห้อง lab , ตรวจเชื้อห้องแบคทีเรียตามโรงพยาบาลต่างๆ , อะไรก็ได้ อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์วิทย์


7158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , ซุปเปอร์ไวเซอร์ , เจ้าหน้าที่บุคคล อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านลาดวิทยาวิทย์-คณิต


7159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพอาหาร , พนักงานค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , นักโภชนาการ อัพเดท 20 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่วิทย์-คณิต


7160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร , เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ อัพเดท 19 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายลิ้นฟ้าพิทยาคมวิทย์ - คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... 362    ต่อไป >>>
ข่าว , ข่าวดารา , ดวง , ผู้หญิง , ความรัก , ไลฟ์สไตล์ , ข้อคิด , หวย , ท่องเที่ยว , โรงแรม , มือถือ
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30