ผลการค้นหา หางานบางพลัด มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 560 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ


1. :- PC เสนอขาย Notebook สาขาปิ่นเกล้า

-ดูแลและนำเสนอขายสินค้าประเภทโน๊คบุ๊ค (Notebook) ยี่ห้อดัง
-ให้บริการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อัตรา 1

เงินเดือน 7500-10000
บริษัทจัดหางาน พี. อาร์. แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง) ด่วน!!!

  1. รับ-ส่ง ลูกเจ้านายไปโรงเรียน
  2. ขับรถพาพนักงานในออฟฟิตไป Site งาน (บางครั้ง)
  3. ดูแล/ทำความสะอา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท บาริโอ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

  1. วางระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อม
  2. จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Programmer

  1.ดูแล วางแผนระบบ software ในแต่ละโปรเจค
  2.ออกแบบระบบ software
  3.พบลูกค้าเพื่อเก็บ requirment ใหม่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

  1.เสนอขายสินค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ธุรการทั่วไป ( ปฏิบัติงานที่จรัญ ฯ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (International Business officer)

  จัดทำ เตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  ขึ้นทะเบียนส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานคลังสินค้า**ด่วน**

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ; ดูแลเรื่องบัญชี สินค้าเข้า-ออก รับผิดชอบสต็อกทำบัญชี เบิก-จ่ายสินค้า ควบคุมดู

  อัตรา 4+

  เงินเดือน 9000++
  บริษัท สยามเอ็นพีอินเตอร์เทรด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Commis I,II (อาหารจีน) ประจำ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

  - จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงต่าง ๆ
  - จัดทำอาหารตามเมนูที่ลูกค้าสั่งให้มีคุณภาพและได

  อัตรา 4

  เงินเดือน 14,000 บาท + Service Charge + เบี้ยขยัน+ทิป
  บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่การตลาด

  - สร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาดผ่าน Social Media
  - สนับสนุนการทำงานร้านสาขา เช่น การจัดรายการโปรโมชั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Marketing

  มีหน้าที่เพื่อทำการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายนอกได้รู้จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท บาริโอ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Programmer ( ด่วน )

  เขียนโปรแกรมของหน่วยงานของทางโรงพยาบาล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เภสัชกร ( ด่วน )

  1.ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามใบสั่งยา
  2.ตรวจสอบความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา
  3.Drug Interaction ให้คำแน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ฝ่ายจัดส่งสินค้า*ด่วน**

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ; ตรวจสอบดูแลและควบคุมด้านการปล่อยสินค้าออกและรับสินค้าเข้า ให้ตรงกับจำนวนและใบ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 10000++
  บริษัท สยามเอ็นพีอินเตอร์เทรด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เลขานุการผู้บริหาร

  - จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร
  - รายงานการประชุม
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  ทำงานตรวจสอบภายใน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย

  ชงเครื่่องดื่ม ชงกาแฟ ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานบัญชี

  1. รับผิดชอบจัดการบริหารงาน และตรวจสอบเอกสารรับ-ส่ง สินค้า Logistic In House & Outsource บันทึกข้อมู

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Operation officer - warehouse

  ควบคุมสต๊อกการเบิก / จ่าย ตรวจรับสินค้า / จัดเรียงสินค้า
  ควบคุมดูแล ประสานงาน เรื่องรถให้บริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท บลูริบบอน แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัด BLUE RIBBON Advertising CO.,LTD

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานบัญชีอาวุโส (ด่วน)

  1. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีบันทึกบัญชีได้
  2. สามารถปิดงบการเงินประเภทต่างๆ ได้ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท บาริโอ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ และมีพาหนะเป็นของตัวเอง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานบัญชี

  1. รับผิดชอบจัดการบริหารงาน และตรวจสอบเอกสารรับ-ส่ง สินค้า Logistic In House & Outsource บันทึกข้อมู

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Showroom Representative (ประจำบางพลัด)

  ดูแลและต้อนรับลูกค้า สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้การบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Technical Sales

  - รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลบริการและเยียมลูกค้าเก่า
  - ขายสินค้าและบริการ จัดแสดงสินค้า
  - ให้คำ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  Sithiporn Associates Co.,Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (เครื่องมือเเพทย์)

  1.จัดหาสินค้าและบริการ สินค้าทั่วไป หรืองานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
  2.สรรหาผู้ขาย เจรจาต่อรอง ตามงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)

  รับผิดชอบงานการตลาดและงานขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Chemist

  รับผิดชอบสอนใช้งานเครื่องมือ ให้คำแนะนำ/ปรึกษา เยี่ยมลูกค้า เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ รับวิเคราะห์ตัว

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,000
  Sithiporn Associates Co.,Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ธุรการ ฝ่ายบัญชี

  สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ในการบันทึกข้อมูลได้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ธุรการฝ่ายบริการ

  ดูแลข้อมูลลูกค้า-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในสายงานบริการ

  อัตรา หลายตำแหน่ง

  เงินเดือน ตามความสามารถ
  บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานจัดซื้อ (ด่วน)

  1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามที่ระบุ เพื่อส่งเข้าหน่วยงาน ต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด
  2. จัดหาผู้รับ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท บาริโอ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19    ต่อไป >>>

  BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |