ผลการค้นหา หางานสมุทรปราการ มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 2469 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ


1. ช่างปรับแต่ง / ติดตั้ง

1. ควบคุมให้เครื่องจักรผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุมผลผลิตให้ได้คุณภาพตาม Spec ที่กำหนด
3.

อัตรา 10

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เลขานุการประธานกรรมการ

  เหมือนเลขานุการทั่วไปที่ปฏิบัติงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท สยาม พี.ซี.เอส. จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  1.ดูแลและให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับบริการ โดยทำรายการผ่านเว็บไซท์ของบริษัท
  2.ประสานงานกับฝ่ายที่เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แบรมเบิ้ลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. วิศวกรฝ่ายผลิตเส้นด้าย

  ดูแลระบบกระบวนการผลิตเส้นด้ายไนล่อน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. แม่บ้าน

  ทำความสะอาดบ้าน / ซักผ้ารีดผ้า / ทำอาหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 5,000.00
  บริษัท ไฮไฟเวิลด์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิต

  ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท,ด้านเอกสาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท สยาม พี.ซี.เอส. จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. กัปตัน

  ดูแลร้านสนุกเกอร์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8000
  ร้าน โชว์ไทม์สนุกเกอร์

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ QA (การพิมพ์)

  1. กำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพงาน
  2. ติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ
  3. audit ระบบการทำงานตามระบบคุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ++ SALES REPRESENTATIVE

  -ติดต่อเสนอขายบริการของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็น Manufacturers
  -เปิดลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12000-20000
  บริษัทจัดหางาน พี. อาร์. แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่วางแผน

  1.วางแผนในการผลิต ติดตามการผลิต และนำส่งสินค้า
  2. ควบคุมจำนวนในการสั่งการผลิต
  3. ประสานงานกับฝ่ายต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Process Engineer

  1. วางแผนด้านกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
  2. ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. วิศวกรซ่อมบำรุง

  1. จัดทำและควบคุมดูแลแผน PM
  2. วิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันแก้ไขการ Braeak Down
  3. เก็บประว

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  -ดูแลระบบการรับ-จ่ายภายในคลังสินค้า
  -ขนถ่ายสินค้า จัดเรียงสินค้า ฯลฯ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แบรมเบิ้ลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พี่เลี้ยง

  1. อบรม และประเมิน การปฏิบัติงานของพนักงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
  2. ให้คำปรึกษาช่วยเหลือพนักงานใต้บ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  บันทึกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในโปรแกรม

  อัตรา 10

  เงินเดือน 8,500-12,000
  บริษัท แบรมเบิ้ลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานธุรการ

  - จัดหาและจัดซื้อพัสดุ
  - ช่วยดำเนินการในการเรียกประชุม ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ
  - อำนวยความสะดวกใน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท สยาม พี.ซี.เอส. จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ช่วยส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์
  ช่วยติดต่อประสานงานภานในและนอกองค์กร
  จัดทำงานด้านเอกสาร
  สร้างควา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ที.ซี.ปากน้ำ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. วิศวกรฝ่ายสาธารณูปโภค

  ดูแลและซ่อมบำรุง Bolier และงานซ่อมบำรุงต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Call Center

  - มีหน้าทีให้บริการตอบคำถามกับลูกค้าทางโทรศัพท์
  - ให้ข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  - ทำงานด้านเ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท สยาม พี.ซี.เอส. จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ช่างไฟฟ้า/ หัวหน้างานไฟฟ้า

  - ควบคุมงานติดตั้ง เดินระบบไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าอาคาร
  - ตู้คอนโทรล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 12,000
  บริษัท สยาม แอคมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ++SALES COORDINATOR

  Job Description:


  • Issue quotations, invoices and other documents related to the sales depart

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000-18000
  บริษัทจัดหางาน พี. อาร์. แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. QA

  1. ตรวจสอบสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน
  2. จัดทำข้อมูลสถิติ สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อราย

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ขับโฟล์คลิฟท์

  ขับโฟล์คลิฟท์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แบรมเบิ้ลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ช่างเขียนแบบ

  เขียนแบบงานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า สื่อสารและปรับอากาศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท จีเอ็นเทค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานธุรการบุคคล (ประจำพระประแดง)

  - ดูแลการสรรหาพนักงาน
  - คิดค่าจ้าง เงินเดือน และเบี้ยเลี้ยงในเบื้องต้น
  - ดูแลจัดการประกันสังคมของพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานประจำเครื่อง

  ผลิตสินค้าให้ได้คุรภาพอย่างสม่ำเสมอ แยกของดี ของเสีย ปฏิบัติงานได้ทันเวลา

  อัตรา 100

  เงินเดือน รายได้รวม 10,000
  บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานขับรถ

  ขับรถปิ๊กอัพรับส่งพนักงาน และวัสดุก่อสร้างจากบริษัทไปหน้างาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7500 ไม่รวมโอ.ที.
  บริษัท สยาม แอคมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน

  จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน และรายงานต่างๆเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. พนักงานขับรถ

  ขนส่งวัสดุ ระหว่างไซด์ เขาหน่วยงานก่อสร้างต่าง ๆ
  จัดหาวัสดุให้ทันเวลา ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท จีเอ็นเทค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. ช่างไฟฟ้า หรือวิศวกรไฟฟ้า

  ให้บริการในการซ่อมเครื่องและวิเคราะห์สาเหตุของการเสีย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สร้างเสริญ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 83    ต่อไป >>>

  BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |