บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด


บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เป็นผู้ผลิต และทำการตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีชื่อเสียงยี่ห้อ \"คาราบาวแดง\"

บริษัทฯ สามารถนำคาราบาวแดงออกสู่ตลาดเมืองไทยด้วยความสำเร็จอย่างงดงามในปี 2545 และจากนั้น ยอดขายของคาราบาวแดงก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงมาโดยตลอด และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คาราบาวแดงมียอดขายที่สูงกว่ารอบก่อนหน้านั้นถึง 40% ท่ามกลางสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทำให้คาราบาวแดงเป็นสินค้าที่มียอดการจำหน่ายเติบโตสูงที่สุด ในบรรดาผู้ประกอบการด้วยกัน ทั้งนี้เป็นผลพวงของความสำเร็จในการหาจุดต่างของสินค้า รวมทั้งทีมการตลาด และทีมขาย ที่มีกระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเท สืบเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นคณะบริหาร เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต และบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต


ที่อยู่ 393 อาคารสีลม ชั้น 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


โทร 02-636-6111, โรงงาน 02-707-9972-3 | แฟกส์ 02-285-3570
1. NET PROGRAMMER

- พัฒนาApplication POS
- แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม POS
- จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม POS
-

อัตรา 2

เงินเดือน 15,000-30,000
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.จัดทำ ภพ.30 พร้อมยื่นแบบ
  2.กระทบยอดภาษีซื้อ ,ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดชำระ
  3.กระทบยอดเงินประกันเครื่อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18 - 20 k
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานส่งเสริมการตลาดภาคสนาม (เพศหญิง)

  1. ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค
  2. จัดกิจกรรม กระตุ้นยอดขายร้านค้าในพื้นที่
  3. ประสานงานติดสื่อโฆษณา

  อัตรา 20

  เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างเทคนิค(เครื่องกล,ไฟฟ้า)ประจำโรงงานบางบ่อ

  -ควบคุมเครื่องจักรและแก้ไขปัญหาหน้างานในกระบวนการผลิต
  -ตรวจเช็คซ่อมเครื่องจักร อะไหล่ตามแผน
  -จัดเต

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  • สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน,หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนต่างๆ
  • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Key Account Executive

  ดำเนินการตามแผนการขาย, การจัดการสินค้าหน้าร้าน , การส่งเสริมการขายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรลุถึงเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานขาย หน่วยรถเงินสด

  1.วางแผนการขาย
  2.เสนอขายและกระจายสินค้าของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  3.จัดเรียงสินค้าขอ

  อัตรา 8

  เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. QMR (ประจำโรงงานบางบ่อ)

  - มีความรู้ด้านระบบคุณภาพและข้อกำหนด ISO/9001 , GMP และ HACCP
  - ผ่านการอบรมและเป็น Auditor ในระบบงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. รองหัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้

  1.บันทึกรายการขายสินค้า ของบริษัทกระจายสินค้า (Post Invoice) พร้อมออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าสินค้า
  2

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-30,000
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการข้อมูล

  - ให้ความช่วยเหลือในส่วนของข้อมูลให้แต่ละฝ่ายในบริษัท และ วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานขับรถยก(ประจำโรงงานบางบ่อ)

  ขับรถ FORKLIFT

  อัตรา 5

  เงินเดือน 9,000 บาท
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) โรงงานบางบ่อ

  ควบคุมและจัดการงาน DCC ระบบคุณภาพ ISO HACCP GMP และระบบงานอื่น ๆ ของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต(บางปะกง)

  -รวบรวมข้อมูลการผลิต
  -ทำรายงานการผลิต
  -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้าแผนกบัญชี

  - ตรวจสอบเงินทดรองจ่ายทีมปฏิบัติการตลาดเกี่ยวกับการลงบัญชีเข้าในระบบ AX
  - ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย
  - ทำค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงาน(ประจำโรงงานบางปะกง)

  -ตรวจสอบคุณภาพของขวดแก้ว
  -สุ่มเก็บตัวอย่างขวดเพื่อส่งให้ห้องLab

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานงานขับรถขายหน่วยรถเงินสด

  1.ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม
  2.ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ในรถใ

  อัตรา 8

  เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. วิศวกร (ประจำโรงงาน)

  1. จัดทำแผน PM การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  2. รวบรวมข้อมูลเครื่องจักร B-D,MTBF,MTTR
  3. จัดหาอะไหล่ซ่อม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ธุรการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบางบ่อ)

  - ดูแลเอกสารต่างๆในฝ่ายผลิต
  - จัดทำรายงานการผลิต
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. หัวหน้าแผนก HRD

  1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชา กำหนดแผนงานของ ฝ่าย HRD / OD
  2.ดำเนินการตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่าย HRD

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตาม JL ของบริษัท
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้จัดการสาขา

  - ดูแลงานขายในเขตพื้นที่
  - ดูแลร้านค้าเอเยนต์, ซับและร้านส่งในพื้นที่
  - วางแผนการปฏิบัติงาน และทำร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 + อื่นๆ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ผู้จัดการสาขา

  - ดูแลพื้นที่ขาย , จ.สมุทรสาคร , จ.สมุทรสงคราม
  - ดูแลลูกค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
  - บริหารยอดข

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานขับรถตู้ ทีมงาน

  1. ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม
  2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ในร

  อัตรา 10

  เงินเดือน 13,000
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Technician (ด่วนมาก!!!)

  1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่จะติดตั้งใหม่
  2.ประสานงาน การวางแผนการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้อ

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. รองหัวหน้าส่วนผลิต ( ด่วนมาก!!)

  1. ดูแลควบคุม วางแผนการผลิต ตรวจสอบขบวนการผลิตทุกขั้นตอน (ชั่งวัตถุดิบ, ผสม, บรรจุไลน์ผลิต, จนได้สิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า

  1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  2. รายงานผลการป

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานส่งเสริมการตลาด(สาวบาวแดง) พื้นที่จ.ชุมพร

  1.ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค
  2.จัดกิจกรรม กระตุ้นยอดขายร้านค้าในพื้นที่
  3.ประสานงานติดสื่อโฆษณา

  อัตรา 3

  เงินเดือน รายได้ 13,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)

  -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา
  -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนห

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)

  1. บันทึกบัญชีตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  2. แยกใบกำกับภาษีต้นฉบับให้ฝ่ายภาษี
  3. บันทึกซื้อทรัพย์สิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. OD Specialist

  1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
  2.รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้าน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. หัวหน้าแผนกสรรหาและแรงงานสัมพันธ์

  - ดูแลดำเนินงานสรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติ ,ระยะเวลาให้ได้บุคลากรตามเวลาที่กำหนด
  -ร่วมกับผู้บริหารในกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

  - จัดทำและบันทึกบัญชีทั่วไปตามระบบใบสำคัญ
  - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รวม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า

  - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  - รายงานผลการปฎิ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. Audit หน่วยรถขายเงินสด

  -ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย
  -สรุปผลการทำงานพนักงานขาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลคำนวณจ่ายคอมมิชชั่น
  -สรุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน รายได้รวม 22,000 +
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. QA Supervisor(หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ)โรงงานบางบ่อ

  - มีความรู้ด้านระบบคุณภาพและข้อกำหนด ISO/9001 , GMP และ HACCP
  - สามารถดำเนินการบริหารกระบวนการต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

  - ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน กำหนดความเสี่ยงที่สำคัญ ของกระบวนการต่าง ๆ ที่ระบุในแผนงานตรวจสอบ
  - สื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. Programer

  1. สามารถเขียน Program เพื่อจัดการกับระบบ ข้อมูล ที่มีอยู่
  2. เตรียมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการทำงานว

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. พนักงานส่งเสริมการตลาดภาคสนาม

  1.แนะนำโปรโมชั่นของเครื่องดื่มชูกำลัง คาราบาวแดง
  2.สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  3.สามารถจัดกิจ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

  1. ตรวจสอบข้อมูล ระบบ GPS
  2. เตรียมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการทำงานวิเคราะห์
  3. สรุปและสร้างรายงาน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. IT Specialist

  1. ซ่อมคอม/notebook ลงOS และโปรแกรมอื่นๆ ได้
  2. แก้ปัญหาเรื่อง Virus
  3. Support แก้ไขปัญหา โปร

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. Event Excecutive

  1. วางแผนและดูแลงานด้านกิจกรรม
  2. ควบคุมดูแลงานด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถนำเสนองานให้ฝ่

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. พนักงานขับรถ ส่งเสริมงานขาย

  1. ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม
  2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ใ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 12,000
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. พนักงานขับรถตู้ทีมงาน

  1. ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
  2. ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  3. ดูแลรักษ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

  1. รับผิดชอบ การวางแผนยุทธศาสตร์ของการตลาด งานขาย และการสื่อสาร
  2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. พนักงานบัญชีและการเงิน

  1. ทำใบสำคัญจ่าย ทำเช็ค เสนอเซ็นต์ รับรางวัล
  2. กระทบยอดภาษี
  3. ดูเรื่องภาษีรถ ต่อประกันภัย

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมงานขาย

  1. วางแผนการขาย
  2. เสนอขายและกระจายสินค้าของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  3. จัดเรียงสิ

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. ช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน)

  ซ่อบบำรุงเครื่องจักร ที่ใช้ผลิตเครื่องดื่ม

  อัตรา 10

  เงินเดือน 15,000-20,000
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  1. บริหารงานปิดงบการเงิน
  2. บริหารงานด้านภาษีอากร
  3. บริหารงานด้านการเงิน
  4. บริหารงานด้านต้น

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. รองผู้อำนวยการการตลาด

  1. รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนำไปวางแผนการตลาด
  อย่างสร้างสรรค์ และนำทีมลงมือปฏิบัติอย่างมี
  ประสิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมงานขาย

  1. วางแผนการขาย
  2. เสนอขายและกระจายสินค้าของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  3. วิเคราะห์แ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 20,000 - 22,000
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |