บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตหน้าปัดนาฬิกา,ตัวเรือนนาฬิกา,สายนาฬิกา ที่มีคุณภาพสูง และกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อใส่ของมีค่า และผลิตภัณฑ์สำหรับวางแสดงสินค้า มีฐานการผลิตทั้งในประเทศไทยและประเศจีน


ที่อยู่ ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีบางจาก (กำลังก่อสร้าง) เลขที่ 20 ซ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260


โทร 02-311-2131 ต่อ 7540,7542 | แฟกส์ 02-331-0073-4
1. เจ้าหน้าข้อมูลและประสานงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

จัดทำเอกสารด้านอนุรักษ์พลังงานหรือที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน,ดำเนินงานและประชุ

อัตรา 1

เงินเดือน 10,000 - 15,000
บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานสโตร์(ประจำโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ) ด่วนมาก!

  จัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนก ช่วยเหลือดูแล ตรวจเช็คงานด้านสโตร์

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,000 ขึ้นไป
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้ช่วยช่าง

  -ดูแลงานขัดโลหะ
  -ปรับแต่งผิวงานโลหะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  จัดทำระบบเอกสารต่างๆ ,ประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร ,พิมพ์งานต่างๆ, จัดทำระบบเอกสารบริหารคุณภาพ I

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานงานฝ่ายผลิต ( ประจำโรงงานบางจาก )

  ผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาและกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ของมีค่า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 5,000 - 8,000
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Programmer ( Oracle)

  Programming in Oracle Developper v. 6 I

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Document Staff (ประจำโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ)

  จัดทำเอกสารของแผนกวิศวกรรม และจัดทำสื่อนำเสนอต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,500-9,000
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Process Engineer

  จัดทำฐานข้อมูล ขั้นตอนการผลิต และปรับปรุงขั้นตอนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ช่างประจำเครื่อง CNC และช่างเชื่อมงานโลหะ (ประจำโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ) ด่วนมาก!

  - ควบคุมเครื่อง CNC. ทำ Jig, เขียนแบบ Auto CAD
  - เชื่อมงานโลหะ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 7,000 ขึ้นไป
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

  1.ช่วยดูแลกระบวนการผลิตในการเก็บและจัดส่งสินค้า
  2.ช่วยดูแลกระบวนการผลิตในการลงบัญชีและควบคุมสต๊อคสิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 -10,000
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. QA.Engineer

  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตัวเรือน ฝาล็อก หน้าปัด กล่องบรรจุภัณฑ์ ,จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ทดสอบ และสถิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์

  ออกเอกสารใบขอซื้อวัตถุดิบ/เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านช่าง/ติดตามงานประสานงานกับหน่วยงานที่เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. PC. Support

  ดูแล Support งานด้านคอมพิวเตอร์ แก้ไข ซ่อมแซม ทั้งสำนักงานและโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Export Officer

  รับผิดชอบงานด้านเอกสารส่งออก(Export Document)ของบริษัท,จัดทำฟอร์มเอกสารต้นทุน,ตรวจเช็ครายงานใบขนสินค

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,500 -11,000
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

  เขียนแบบหน้าปัดนาฬิกาและชิ้นส่วนประกอบนาฬิกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 -12,000
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานขับรถส่งของ

  ขับรถส่งของตาม กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. นักเคมี

  วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำยาที่ทำการชุบงานและปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำยาให้เหมาะสมกับการชุบแต่ละชนิด,ค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าแผนกงานตัวอย่าง / เจ้าหน้าที่งานตัวอย่าง( ประจำโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ)

  - ควบคุมการจัดทำงานตัวอย่างเพื่อเสนอลูกค้า
  - วางแผนงาน วิเคระห์ปัญหา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง(ประจำสำนักงานใหญ่)

  -สรรหาคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่กำหนด
  -พิจารณา สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นก่อนส่งให้หน่วยงานต้นสั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ทำบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีแยกประเภท, บัญชีต้นทุน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ช่างเขียนแบบ

  เขียนแบบงานซ่อม สร้าง ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร LAYOUT

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Executive Secretary

  ตรวจสอบ Incoming e-mail , จัดเก็บเอกสารต่างๆ เข้าแฟ้ม,จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติ,พิมพ์เอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. วิศวกรจัดซื้อ

  -ติดต่อ สรรหา และคัดเลือกผู้ขาย ประเมินผลผู้ขาย เจรจาต่อรองราคา กำหนดวันส่งมอบให้ทันตามความต้องการ ต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ) ด่วนมาก!

  ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงาน

  อัตรา 5

  เงินเดือน 7,500 - 8,000
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ธุรการฝ่ายผลิต (Production Administration )

  จัดทำเอกสาร , ติดต่อประสานงาน , Support Production Engineer

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Assistant Purchasing Manager (Local)

  วางแผนและพัฒนาการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและคัดเลือก/สรรหาแหล่งขาย ติดต่อผู้ขาย ผู้ร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ENGINEER

  วิเคราะห์ Process งานโลหะ และประเมินราคา ,ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Assistant Accounting and finance Manager

  ดูแลเรื่องการบันทึกบัญชี/การเงิน/ภาษีอากร ,จัดทำงบการเงิน,วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอฝ่ายบริหาร,ตรวจสอบระ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Assistant Production Manager

  วางแผนการผลิตตัวเรือนนาฬิกา,พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ,วางแผนกำลังคนให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วนมาก)

  -ขับรถให้ผู้บริหาร
  -ดูแลรถ ทำความสะอาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. พนักงานขาย ( PC ) ประจำห้างเอ็มโพเรียม,เซ็นทรัล

  งานสินค้าประเภท Precious Gift เช่น กล่องใส่นาฬิกา , นาฬิกา , กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ของมีค่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. QC.INLINE

  ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างการผลิต,ตรวจเช็ควัตถุดิบและชิ้นส่วนนำเข้าก่อนการผลิต

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. ช่างตั้งเครื่อง

  ติดตั้ง + SET เครื่องจักร CNC ให้สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด, บำรุงรักษาเครื่องจั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. Assistant Human Resource Manager

  ดำเนินบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารกำหนดรวมทั้งเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. ช่างกลโรงงาน

  กลึง,มิลลิ่ง ทั่วไป

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,000-9,000
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. ช่างไฟฟ้า

  ดูแลซ่อมระบบไฟฟ้าอาคาร,ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายขาย

  รับคำสั่งซื้อสินค้า ออกใบรายละเอียดของสินค้าให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสินค้าที่จะส่งให้ลูกค้าพิจาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. พนักงานวางแผนการผลิต(ประจำโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ) ด่วนมาก!

  ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต และใบกำหนดนัดส่งสินค้า รายงานสภาวะการณ์การผลิตที่ไม่เป็นหรืออาจไม่เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 - 7,500
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. ผู้ควบคุมฝ่ายผลิต (ส่วนงานหน้าปัดนาฬิกา)

  วางแผน และควบคุมการดำเนินการผลิต ให้สามารถผลิตสินค้า(หน้าปัดนาฬิกา) และทำตัวอย่างให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. พนักงานธุรการฝ่ายผลิต

  เบิก-รับสินค้าสำหรับแผนก Packing ประจำวัน,จัดทำเอกสารเตรียมการส่งออก,ประสานงานธุรการเกี่ยวกับการส่งอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,000 - 6,500
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. Administrative officer

  จัดทำเอกสารรายงานและประสานงานกับหน่วยงานและผู้จัดการโรงงาน,รวบรวมข้อมูลด้านผลผลิต ด้านต้นทุน และด้าน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |