บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

89 ปีที่ก่อตั้งและเปิดดำเนินการ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด ให้บริการงานสิ่งพิมพ์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่ก่อตั้งมานานที่สุดในประเทศไทย เราเป็นผู้นำทางด้านการพิมพ์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและงานพิมพ์ต่างๆ

นอกจากนี้เรายังมีบริษัทในเครือชื่อ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน IT ทางด้าน System Intergrator ที่มุ่งมั่นพัฒนา System ให้กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และองค์กรชั้นนำต่างๆ และบริษัท พาบุญมา จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตหนังสือ Pocket book เกี่ยวกับธรรมะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท่องเที่ยว ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ระบบเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 2,800 คน ด้วยผลงานคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน


ที่อยู่ 192 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290


โทร 02-815-6969 | แฟกส์ 0 2815 5605
1. พี่เลี้ยง

หน้าที่หลักคือ

1. จัดเสื่อผ้าและกระเป๋าน้อง
2. รับน้องที่โรงเรียน
3. นั่งรถไปกับน้อง

Not

อัตรา 2

เงินเดือน 10,000-12,000
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(สินสาคร)

  งานประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Data Preparation (ด่วนมาก)

  เตรียมข้อมูลของลูกค้าเพื่อส่งให้กับหน่วยงานการผลิต

  อัตรา 4

  เงินเดือน 9,000 - 10,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างคุมเครื่องจักร(ด่วน) ประจำพระประแดง

  ควบคุม ดูแล เครื่องจักร ให้ผลิตชิ้นงานตาม order ที่กำหนด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Customer Service (ประจำสีลม)

  - ประสานงานติดต่อฝ่ายต่างๆ ในองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขาย
  - รับ เรื่อง ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,000-15,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Senior ERP Programmer( Axapta / MS Dynamics AX ) Urgent !

  - Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business a

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000 - 30,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Accounting Supervisor - Silom Office

  - Responsible for accounting work
  - Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าฝ่ายผลิต (บริษัทฯ ในเครือ) ประจำโรงงานนิคมสินสาคร

  1.ติดต่อประสานกับทุกแผนกในโรงงาน
  2.ควบคุมดูแลงานในสายการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
  3.ควบคุมการทำงานของพ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. QC. Digital (Urgent)

  ตรวจคุณภาพงาน จัดเรียงสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,000 - 8,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. IT Support

  - Support User ในการติดตั้ง ลงโปรแกรมระบบงานโครงการต่างๆ ดูแล แก้ไขปัญหาโปรแกรมต่าง
  - แก้ไขปัญหาด

  อัตรา 8

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ช่างซ่อมบำรุง(นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

  ควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบอาคารสำนักงาน ไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เครื่องจักร และเครื่องใช้สำนักงาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  ดูแลรับผิดชอบขบวนการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Senior Maintenance Engineer (sinsakhon)

  - Response for PM Maintenance / machien breakdown and machine improvement for more productivity.
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Product Design / Graphic Design / Creative Design ( Silom )

  ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ และ บรรจุภัณฑ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาพระสมุทรเจดีย์

  ซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างติดกาว

  ติดกาวสำหรับงานพิมพ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Developer C (ปฏิบัติงานที่โรงงานพระประแดง)

  To perpose for our new software to service our customer

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Database Administrator

  - Administion of Database Microsoft windows SQL Server Database and resource monitor
  - System Adm

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. HR Assistant, Staff

  - Responsible for recruitment function
  - Provide document support to training & development and per

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000 - 15,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานเพลท

  - ทำเพลท CTP และการอัดเพลทด้วยฟิล์ม
  - มีความรู้ด้านงาน Prepress
  - สามารถตรวจสอบไฟสีงานเบื้องต้นได้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Employee Relations Supervisor

  - Designing new policies
  - Establishing and maintaining good relationships between employers and e

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Cost Accounting Staff, Sinsakorn Plant (Samutsakorn)

  - Monitor and review costs and related system reports for accuracy.
  - Analyzes changes in product d

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Senior Account Receivable - Silom

  - Control and follow up for overall Account Receivable functions
  - Control for Credit/Debt Collecti

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. หัวหน้าช่างประจำอาคาร (สีลม) ด่วนมาก

  - วางแผนการ PM ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำ และเครื่องจักร ในอาคารสูง
  - ควบคุมการทำงานของ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่เกิน 13,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานซ่อมบำรุง

  ควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบอาคารสำนักงาน ไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เครื่องจักร และเครื่องใช้สำนักงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานแผนกผลิต/คุมเครื่องจักร (บริษัทในเครือ) ประจำนิคมสินสาคร

  พนักงานแผนกผลิต - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน
  พนักงานคุมเครื่องจักร - ควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตสินค

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง (ประจำที่ บางนา,กรมการกงสุล และ ปิ่นเกล้า)

  - ต้อนรับผู้ร้องขอหนังสือเดินทาง
  - จัดทำคำร้องขอหนังสือเดินทาง
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. HR Admin

  ดูแลงานธุรการต่างๆ ภายในบริษัท
  - หอพักพนักงาน
  - รถรับ-ส่ง
  - ชุดฟอร์ม
  - พ่อบ้าน/แม่บ้าน
  - โ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Industrial Engineer (IE, Prapadaeng Plant) Supervisor

  -Responsible for operation improvement: planning, product development, production, transportation a

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

  ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
  วิเคราะห์หาความเสี่ยงต่างๆ
  ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่จัดซื้อซ่อมบำรุง

  จัดซื้อ,จัดจ้าง,งานด้านซ่อมบำรุง,ดูแลเครื่องจักรต่างๆ,งานซ่อมสร้าง,งานระบบโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. System Analyst (Silom)

  - Responsible for gathering and analysis requirement
  - Control application development
  - Design an

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000 - 33,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. Accounting Staff

  - Responsible for Accounting work
  - Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis.

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. Software Developer (แจ้งวัฒนะ)

  • Develop application to support Project
  • Design & Develop & Coding web application and windows a

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. เจ้าหน้าที่ QC ประจำสีลม

  ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ และจัดเรียงลงบรรจุภัณฑ์

  อัตรา 12

  เงินเดือน 7,000 - 8,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (บริษัทฯ ในเครือ)

  ดูงานด้านการวางแผนการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. Employee Relations Supervisor, Prapadaeng & Sinsakorn Plant

  - Designing new policies
  - Establishing and maintaining good relationships between employers and em

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. นักศึกษาฝึกงาน (สีลมและสมุทรสาคร ด่วนมาก)

  ทำงาน ในแผนกต่างๆ ตามความเหมาะสมของคุณสมบัติ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. Printing Manager

  - Manage both sheet & web printing system to meet our quality standard and cost saving scheme
  - Man

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ (บริษัทฯ ในเครือ)

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ (บริษัทฯ ในเครือ)

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-18,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. System Engineer (ประจำแจ้งวัฒนะ)

  - Implement & configuration Windows Server , Linux or Unix , Network system etc.
  - System Administr

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. ช่างพิมพ์ (ด่วน)

  ประจำเครื่องพิมพ์ต่างๆ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( บริษัทในเครือ )

  ดูแลและบริหารงานคลังสินค้า ตรวจนับสต็อคสินค้าคงเหลือ เบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต (บริษัทฯ ในเครือ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. เจ้าหน้าที่ Security(สินสาคร)

  ดูแลงานด้านการรักษาความปลอดภัย
  ดูแลระบบ Access Control
  ดูแลระบบกล้อง cctv

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. ช่างคุมเครื่อง (สีลม) ด่วนมาก

  - ดูแลควบคุมการทำงานของเครื่องกล เช่นเครื่อง Print ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์
  - ดูแลเครื่อง Print Digital

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. พนักงานขับรถส่วนกลาง (สีลม)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,500 - 9,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. Helpdesk Support

  รับ call จากลูกค้า ให้ข้อมูล ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ application ของแต่ละหน่วยงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. ช่างไดคัท (Die Cut)

  ทำงานไดคัท ชิ้นงานพิมพ์ ตามความต้องการของลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (บริษัทในเครือ)

  บริการการขายผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายในองค์กร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. Supervisor Converting(สินสาคร)

  ควบคุมกระบวนการผลิตหลังการพิมพ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. Industrial Engineering(นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

  ดูแลกระบวนการผลิต ควบคุมบริหารจัดการการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงขบวนการผลิตโดยใช้เครื่องมือ I.E.
  มีค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. Maintenance Supervisor

  Responsible for the safe maintenance, repair or replacement of Card & Digital Unit equipment and sys

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. Helpdesk (ประจำพระประแดง)

  1 ตอบสนองการร้องขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคไอทีในคนผ่านทางโทรศัพท์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  2 วินิจฉัยแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. เจ้าหน้าที่ IE (บริษัทฯ ในเครือ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำบริษัทในเครือ)

  รับผิดชอบงานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |