บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด


ผลิตและจำหน่ายหนังสือกฎหมายตามหน้าร้านหนังสือทั่วไป, ที่ศูนย์หนังสือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทางเว็บไซต์ที่ www.winyuchon.co.th


ที่อยู่ 39/200-201 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 (กวีเหวียนระวี) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210


โทร 02-996-9471-3 (ติดต่อคุณปฐมพงษ์ ต่อ 22) | แฟกส์ 0-2996-9474
1. พนักงานฝ่ายการตลาด

ไม่ระบุ

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานพิสูจน์อักษร

  1. ตรวจปรู๊ฟต้นฉบับหนังสือ
  2. ติดต่อประสานงานกับอาร์ตเวิร์ค
  3. งานธุรการภายในแผนก เช่น เก็บรวบรวมเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. การตลาด

  1.จัดทำใบเสนอราคาและจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์
  2.รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า
  3.ประสานงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1 .จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน,เช็ค,โอนเงิน,จ่าย
  2 .จัดทำหนังสือรับรอง ภาษี หัก ณ ที่จ่าย , ภงด.3 ภงด.53

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานสต๊อกสินค้า

  1.ตรวจเช็คหนังสือในสต๊อก
  2.เช็คยอดเข้า-ออกหนังสือ
  3.จัดออร์เดอร์หนังสือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานขับรถ

  - ขับรถส่งหนังสือให้กับร้านค้าของทางสำนักพิมพ์
  - บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างออกแบบฟิล์ม

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิค

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานขับรถส่งของ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานฝ่ายสต๊อกสินค้า

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |