บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ต้องการผู้ร่วมงาน ที่รักความก้าวหน้า


ที่อยู่ เลขที่ 69/108 หมู่ 5 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170


โทร 0-2814-0291-4 | แฟกส์ 0-2814-1766
1. IT Support

- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
-แก้ปัญหาให้กับ user
-Network
-Lar
-Maintenace etc

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ด่วน

  -รับ-ส่งเอกสาร
  -ติดต่อราชการ
  -รับเช็ค
  -วางบิล
  -ชำระค่าสารธาณูปโภค
  -งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากฝ่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ด่วน

  -ติดต่อผู้ผลิตวัติถุดิบในต่างประเทศ
  -ติดต่อ ลูกค้าในต่างประเทศ
  -จัดทำเอกสารต่างๆ
  -ติดต่อสายการบิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - ทำแบบยื่นภงด.1,3,53 ,ภพ.30
  - ลงบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EXPRESS , สรุปรายวันขาย,รับ,ซื้อ,

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ด่วน

  -ออกแบบผลิตภัณฑ์
  -ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  -ออกแบบบูธ,โชว์รูม
  -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ถ้ามี)

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ R&D ด่วน

  -ศึกษาค้นคว้าหาคุณสมบัติและองค์ประกอบต่าง ๆ ของวัตุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต
  -ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

  -ทำสต๊อควัตถุดิบ,สินค้าอื่น ๆ
  -รับสินค้าเข้าออก-ซื้อขายประจำวัน
  -จัดทำสต๊อคสินค้า
  -ส่งเอกสารเพื่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรโรงงาน (ประจำโรงงานนครชัยศรี)

  วางแผน ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทั้งระบบ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง (ประจำโรงงานนครชัยศรี)

  - ทำสต๊อควัตถุดิบ,สินค้าอื่น ๆ
  - รับสินค้าเข้าออก-ซื้อขายประจำวัน
  - ส่งเอกสารเพื่อออกใบกำกับภาษี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่เกิน 12,000
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  -จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  -ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับหน้างานก่อนส่ง
  -ประสานง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายภาคสนาม

  -แนะนำสินค้าแก้ลูกค้า
  -ช่วยปแก้ปัญหาในการผลิตหรือการใช้งานลูกค้า
  -วางแผนการขาย
  -บริการลูกค้าในด้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. SALE เคมีภัณฑ์

  - วางแผนการตลาด
  - ดูแลงานขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รักษาตลาดเดิม ขยายตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย
  -

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้าฝ่าย R&D ด่วน

  -ตรวจสอบสินค้าและวัตถุดิบ
  -พัฒนาสินค้าและคิดค้นสินค้าตัวใหม่
  -ปรับแต่งสีให้ได้ตรงความต้องการของลูก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานขับรถส่งของ

  -ขับรถรับ-ส่งสินค้า
  -รับเช็ค-วางบิล
  -ซื้อสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
  -บำรุงรักษา ทำความสะอาด ดูแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเล็คทรอนิคส์

  ดูแลในส่วนงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงาน และสามารถทำหน้าที่ซ่อมบำรุงได้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่บริการและลูกค้าสัมพันธ์ (เคมีภัณฑ์)

  ประสานงานการตลาด ควบคุม วางแผนและดูแลผลิตภัณฑ์
  ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า
  ออกตรวจเยื่ยม

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

  -ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  -ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ , กราฟฟิก , งานดีไชด์ , เพื่อประชา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Sale ทั่วไป

  -วางแผนการขาย
  -รายงานภาวะตลาด
  -แนะนำตัวสินค้าแก่ลูกค้า
  -บริการงานด้านต่าง ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. วิศวกรไฟฟ้า

  -รับผิดชอบงานด้านการอ่านแบบ ,ออกแบบเครื่องจักร
  -ทำและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้ใช้งานได้
  -งานอื่น

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำประเทศจีน

  -ตรวจชอบคุณภาพงาน
  -ควบคุมการผลิต
  -ติดต่อประสานงานก่อนส่งสินค้า
  -รายงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ด่วน

  -ควบคุมดูแลระบบบนิหารงานบุคคลของบริษัท ได้แก่ งานสรรหา ,ว่าจ้าง ,สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์,ฝึกอบรม ,ปร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

  -ทำแบบยื่นภงด.1,3,53 ,ภพ.30
  -ลงบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปEXPRESS ทั้งสมุดรายวันขาย,รับ,ซื้อ,จ่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  -ดูแลงานขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ร้านสุขภันณฑ์ในภาคเหนือ
  -จัดหา และดูแลพนักงานขาย PC ในพื้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

  - ศึกษาค้นคว้าหาคุณสมบัติและองค์ประกอบต่าง ๆ ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต
  - ปรับปรุงและพัฒนาผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Sale ขายบรรจุภัณฑ์

  -แนะนำสินค้า
  -วางแผนการขาย
  -รายงานสภาวะตลาด
  -บริการลูกค้าในด้านต่าง
  -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Sale ขายบรรจุภัณฑ์

  - วางแผนการตลาด
  - ดูแลงานขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รักษาตลาดเดิม ขยายตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย
  -

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (จีน)

  -จัดซื้อสินค้า
  -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
  -ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่บริการและลูกค้าสัมพันธ์ (เคมีภัณฑ์)

  ประสานงานการตลาด ควบคุม วางแผนและดูแลผลิตภัณฑ์ ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า ออกตรวจเยื่ยมลูกค้าห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  - วางแผนการตลาด
  - ดูแลงานขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รักษาตลาดเดิม ขยายตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

  ประสานงานการตลาด ควบคุม วางแผนและดูแลผลิตภัณฑ์ ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า ออกตรวจเยื่ยมลูกค้าห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. แม่บ้านสำนักงาน

  - ดูแลเรื่องความสะอาด
  - สามารถทำกัอาหาร ซักผ้า รีดผ้าได้

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |