สีทอง 555 จำกัด

ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซองจดหมายทุกชนิดรวมถึงกระดาษเขียนจดหมายในประเทศไทย ภายใต้ Brand "555" และ "555 เปเปอร์พลัส" โดยมีระบบการพิมพ์และการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสบการณ์มากกว่า 70 ปี ส่งออกหลายประเทศ และได้รับมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546


ที่อยู่ เลขที่ 123 ม.1 ซ.วัดเทพธงชัย ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำจืด สมุทรสาคร 74000


โทร 034-417555 ต่อ 124, 122 | แฟกส์ 0-3441-7599
1. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

1. กำหนดนโยบาย บริหารงาน และตรวจสอบการบริหารคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการขนส่ง เพื่อให้บริษัทฯบร

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
สีทอง 555 จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เลขานุการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

  1. รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ
  2. การจัดเตรียมประชุม การจดรายงานการประชุม
  3. จัดทำบันทึ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานคลังสินค้า

  1. รับ - จ่ายวัตถุดิบตามรายการที่แจ้งในเอกสาร
  2. จัดเก็บและตรวจสอบสภาพวัตถุดิบให้พร้อมส่งมอบ
  3. จั

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

  1.รับเรื่องความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการต่างๆ
  2.จัดทำใบเส

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Supervisor ฝ่ายผลิต

  1. วางแผนการทำงานฝ่ายผลิตทุกขั้นตอน
  2. ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
  3 . ประสานงานระหว่างฝ่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้า

  ซ่อมบำรุงทั่วไป
  1. ซ่อมเครื่องจักรในส่วนของปั๊มลม, Air dryer, Vacuum, ปั๊ม Root, เครื่องแพ็ค, บูชเต

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ช่างพิมพ์ / ช่างตัดกระดาษ / ช่างเทคนิค / ช่างคุมเครื่องจักรทุกประเภท

  ปฎิบัติงานตามสายงานที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด
  ควบคุมเครื่องจักร-อุปกรณ์การผลิตตามความเหมาะสม

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  1.รับ Invoice ในแต่ละวันเพื่อเตรียมการจัดส่ง
  2.ตรวจสอบ Invoice ครบถูกต้องหรือไม่ พร้อมจัดเส้นทางในก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลุกค้า
  3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานประจำสาขา **ด่วนที่แจ้งวัฒนะ**

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานรายวันฝ่ายผลิต

  ปฏิบัติงานในสายการผลิตตามแผนกต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานการตลาด

  1.เสาะหาข้อมูลทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ของแจก แถม ในกิจกรรมการตลาด
  3.รว

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ช่างเทคนิคแผนกแพ็คกิ้ง

  ตรวจเช็คเครื่องจักร, ควบคุมการเดินเครื่องจักร, ตรวจคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้, ทำความสะอาดเครื่องจักร

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

  1. ตรวจสอบคุณภาพกระดาษและงานพิมพ์คัดแยกของดีของเสีย
  2. จัดทำรายงานการตรวจสอบในแบบฟอร์มต่างๆที่กำหนด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าแผนกขายห้างสรรพสินค้า, Modern Trade

  -วางแผนการขายให้พนักงานในแผนก
  -แก้ไขปัญหา ตรวจติดตามการทำงานของพนักงาน
  -เยี่ยมเยียน ดูแลลูกค้าหลัก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาเยาวราช

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานจัดซื้อ

  1. จัดซื้อและจัดจ้างตามผู้ร้องขอ
  2. เปรียบเทียบราคา จัดหาสินค้าใหม่ ๆ เสมอ
  3. หา Supplier

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาซีคอน

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัสสาขามาบุญครอง

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |