บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Security Printing ประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ,RFID, Security Equipment, Smart Solution, Aseptic Packaging


ที่อยู่ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 27 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


โทร 0-2353-1488 | แฟกส์ 0-2233-8868
1. พนักงาน IT

1. ดูแลในส่วนของ Network, Application
2. Support ผู้ใช้งานเบื้องต้น
3. ดูแล Hardware
4. ดูแลเว็บไ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงาน Creative (Prepress)

  1. ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
  2. ประสานงานกับแผนกผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่การตลาดและประสานงานโครงการ ด่วน

  1. ปฎิบัติงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามแผนงาน
  2. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. นักวิเคราะห์และพัฒนาบุคลิกภาพ

  1. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  2. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและติดต่อสื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานขับรถส่งของ

  1. ขับรถส่งของตามสถานที่ต่าง ๆ
  2. รับส่งพนักงานไปสถานที่ต่าง ๆ
  3. ดูแลรักษารถส่งของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานติดรถส่งของ

  1. ติดรถเพื่อไปส่งของนอกสถานที่
  2. ช่วยงานในแผนกจัดส่ง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ต้องการด่วน

  1. ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆ
  2. จัดหาอะไหล่ที่ต้องใช้งานในการเปลี่ยนหรือซ่อมเครื่องจักร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานฝ่ายผลิต ประจำเครื่องจักร

  1. ปฏิบัติงานประจำอยู่กับเครื่องจักร
  2. ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC)
  3. จัดทำเอกสารของการผลิต
  4. ปฏิบัติ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |