บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด


บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด หรือที่รู้จักในนาม “เตาแก๊สลัคกี้เฟลม” ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเตาแก๊สและเครื่องปรับความดันก๊าซมาแล้วกว่า 35 ปี ปัจจุบันเป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดเตาแก๊สในประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้ใช้มากกว่าหนึ่งในสามของประเทศ และยังมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ กว่าสิบประเทศทั่วโลก ภายใต้สโลแกน

"ลัคกี้เฟลม จุดประกายความสุขทุกครัวเรือน"

นอกจากสินค้าประเภทเตาแก๊สและเครื่องปรับความดันก๊าซ บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด ได้มีการผลิตและจำหน่ายเครื่องดูดควัน เตาอบแก๊ส หม้อหุงข้าวแก๊ส เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า วาล์วก๊าซ ปืนจุดแก๊ส และเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมอาหารชนิดที่ใช้แก๊สหลากหลายชนิดอีกด้วย


ที่อยู่ 61/1 ม.12 กิ่งแก้ว ซ.9 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540


โทร 02-312-4330-40 ต่อ156 107 | แฟกส์ 02-750-0300
1. วิศวกรเครื่องกล

- วิศวกรเครื่องกล ดำเนินการด้านข้อมูล เครื่องจักร อุปกรณ์ ของบริษัทฯ โดยการศึกษา วิเคราะห์พัฒนา ปรับ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการส่วนขายต่างประเทศ

  - ควบคุม ดูแลงานด้านเอกสารการส่งออก
  - จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการพิธีการศุลกากร
  - ติดต่อประสานงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานช่างเทคนิค

  - เป็นผู้ช่วยวิศวกร ด้านการรวบรวม ศึกษา
  - จัดทำข้อมูล ทางด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจัก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานจัดซื้อ

  ดำเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายในประเทศ,จัดทำรายงานสรุปผลตามระบบงานจัดซื้อ และต่อรองราคาตามภาว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าหน่วยผลิต

  - รับแผนงานการผลิตเพื่อทำการผลิตและควบคุมให้ได้ตามแผนงาน โดยการควบคุม คน
  และเครื่องจักรให้ได้ประสิท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานธุรการ

  ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป โดยขายวัสดุเหลือใช้และเศษของเสียต่างๆ ของบริษัทฯ
  ดูแลความสะอาด ความเรียบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างไฟฟ้า

  - ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา งานไฟฟ้าเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ แสงสว่างให้สามารถใช้งานได้อยู่ตล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานขายต่างจังหวัด ภาคเหนือ, ภาคไต้

  ปฎิบัติงานขาย โดยการออกตลาดทำการขายกับร้านค้าในเขตที่รับผิดชอบ เสนอการขายสินค้าและเก็บบัญชีที่เกิดจา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราวออกแบบผลิตภัณฑ์

  เป็นผู้ช่วยพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในการออกแบบ Graphic design ประเภทกล่องบรรจุสินค้า,โบรชั่วสินค้า,คู่

  อัตรา 2

  เงินเดือน รายวัน/ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เลขานุการบริหาร

  - รวบรวมข้อมูล รายงาน ผลการดำเนินงานจากฝ่ายต่างๆ จัดเตรียมวาระการประชุม
  - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานแม่พิมพ์

  - ปฏิบัติงานด้านแม่พิมพ์ จิ๊ก -ฟิกเจอร์ โดยการสร้าง - ซ่อม แม่พิมพ์ จิ๊ก-ฟิกเจอร์ และอุปกรณ์ให้พร้อม

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. วิศวกรไฟฟ้า

  ออกแบบ,เขียนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ อุปกรณ์ใหม่ของบริษัทฯ โดยการศึกษา ทดลอง วิเคราะห์และจัดหา เพื่อให้ผลิตฑ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. หัวหน้าแผนกธุรการขาย

  - สรุปยอดการขาย
  - รวบรวมยอดขายสินค้า,ข้อมูลลูกค้า
  - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท และ อื่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ช่างเขียนแบบ

  เขียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรับโครงการ ศึกษาข้อมูล IDEA SKETCH SKETCH DESIGN DEVELOPMENT ทำหุ่นจำลอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ช่างเขียนแบบ

  เขียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรับโครงการ ศึกษาข้อมูล IDEA SKETCH SKETCH DESIGN DEVELOPMENT ทำหุ่นจำลอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
  บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานขอนแก่น   หางานนิคมลําพูน   หางานโรงแรม   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานว่างภูเก็ต   หางานกฎหมาย   หางานกระบุรี   หางานร้านอาหาร   หางานรับโทรศัพท์   หางานขายเสื้อผ้า   หางานราช   หางานอุดร   หางานคลีนิค   หางานโรงแรมพัทยา   หางาน ลำปาง   หางานจังหวัดชลบุรี   หางาน มหาสารคาม   หางานยโสธร   หางานจังหวัดตาก  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา