SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - Domestic Market ดำเนินธุรกิจการค้าภายในประเทศ ผ่านผู้แทนจำหน่าย การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้า และคลังสินค้า
เพื่อพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายในประเทศ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ธุรกิจฯ ได้นำระบบ การบริหารคู่ค้าสัมพันธ์ มาใช้กับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการสั่งซื้อและชำระเงินบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - Domestic Market ได้พัฒนาช่องทางการค้าปลีก ผ่านร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้นด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้พัฒนาตลาดใหม่ รวมทั้งแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้า และเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้า ตลอดจนเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อ และยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียี่งขึ้น


ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


โทร 02-586-1992, 02-586-2720 | แฟกส์ 02-586-5454
1. Draftman (ประจำร้าน SCG Home Solution ทั่วประเทศ)

- ทำหน้าที่ในการออกแบบและเลือกสรร วัสดุต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
- ทำ Shop Drawing สำ

อัตรา 5

เงินเดือน 15,600 + ค่าครองชีพ +ค่าต่างจังหวัด
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานสินเชื่อ

  1.ดำเนินการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา ข้อมูลของหนังสือค้ำประกันธนาคาร (BG) ที่หมดอายุ,แก้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000+สวัสดิการ
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานบริการเทคนิค Solutions Expert (ประจำร้าน SCG Home Solution ทั่วประเทศ )

  - ให้ข้อมูล คำแนะนำ/ปรึกษา รวมทั้งประมาณการใช้สินค้า
  - แนะนำบริการติดตั้งให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 15,600 + ค่าครองชีพ +ค่าต่างจังหวัด
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานบริการลูกค้า (ร้าน SCG Home Solution ร้อยเอ็ด/อำเภอเมือง ร้านบจก.ธีรภาดาโฮมมาร์ทแม็กซ์)

  - ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart
  - ให้ข้อมูลบริการของ Ho

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,800+750 บาท
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด ร้อยเอ็ด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานฝึกอบรม

  1.ดำเนินการพัฒนาพนักงาน โดยจัดอบรมภายใน ภายนอกและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาประจำปี
  2.ควบคุมดู

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานประสานงาน

  - ดูแลความเรียบร้อยของภาค (ทรัพย์สินภายในภาค)
  - ดูแล Flow การรับแจกของรางวัลในโปรแกรมต่างๆ
  - ดูแลง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการร้าน SCG Home Solution

  - บริหารจัดการการขายสินค้าและการให้บริการ ภายในศูนย์บริการ
  - ประสานงานกับทีมงานผู้แทนจำหน่าย
  - ประ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 21,000 บาท + ค่าประสบการณ์ + ค่าต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานบริการลูกค้า (SCG Home Solution กรุงเทพฯ, สุขาภิบาล 1, บึงกุ่ม, ร้านบุญชัย )

  - ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart
  - ให้ข้อมูลบริการของ Ho

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,800+750บาท
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานประสานงาน

  -ต้อนรับ ดูแลวิทยากร และผู้เข้าอบรม ที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฯ
  -ติดต่อประสานงานการจัดอบรม ที่พัก อ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,500
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานบริการลูกค้า (SCG Home Solution น้ำพองพัฒน์ )

  - ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart
  - ให้ข้อมูลบริการของ Ho

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,800+750บาท
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด ขอนแก่น

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานขายหน้าร้าน (PC) สินค้า ดูรา

  1 ผลักดันการขายหน้าร้าน
  2 จัดทำรายงานการขาย
  3 อธิบายความรู้ผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำการใช้งานสินค้าที

  อัตรา 11

  เงินเดือน 9,000 + สวัสดิการ
  SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |