SCG Cement–Building Materials - Domestic Market

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - Domestic Market ดำเนินธุรกิจการค้าภายในประเทศ ผ่านผู้แทนจำหน่าย การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้า และคลังสินค้า
เพื่อพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายในประเทศ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ธุรกิจฯ ได้นำระบบ การบริหารคู่ค้าสัมพันธ์ มาใช้กับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการสั่งซื้อและชำระเงินบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - Domestic Market ได้พัฒนาช่องทางการค้าปลีก ผ่านร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้นด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้พัฒนาตลาดใหม่ รวมทั้งแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้า และเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้า ตลอดจนเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อ และยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียี่งขึ้นพนักงานประสานงาน
รายละเอียดงาน
-ต้อนรับ ดูแลวิทยากร และผู้เข้าอบรม ที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฯ
-ติดต่อประสานงานการจัดอบรม ที่พัก อาหาร ให้กับวิทยากรและผู้เข้าอบรม
-ดูแลสถานที่ จัดห้องอบรมให้พร้อมใช้งาน
-เคลียร์เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆกับบัญชี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน 9,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ หญิง อายุ 21 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกีี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.5
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
7. ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ค้าปลึกและบริการ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด อาคารไซเบอร์ เวิรล์ด ถนนรัชดาภิเษก
8. (จ้างงานผ่าน บริษัท ดาต้า คอนโทรล จำกัด)

ติดต่อ
คุณศุภวัต, คุณสุรศักดิ์, คุณกีรติกร

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
โบนัสตามผลประกอบการ

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง (เดินทางสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ)

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market


เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel: 02-586-1992, 02-586-2720 Fax: 02-586-5454
WebSite: www.facebook.com/ScgCbmDmRecruitment


SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > พนักงานประสานงาน
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > พนักงานบริการเทคนิค Solutions Expert (ประจำร้าน SCG Home Solution ทั่วประเทศ )
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > พนักงานสินเชื่อ
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > พนักงานฝึกอบรม
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > พนักงานบริการลูกค้า (SCG Home Solution น้ำพองพัฒน์ )
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > พนักงานบริการลูกค้า (ร้าน SCG Home Solution ร้อยเอ็ด/อำเภอเมือง ร้านบจก.ธีรภาดาโฮมมาร์ทแม็กซ์)
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > Draftman (ประจำร้าน SCG Home Solution ทั่วประเทศ)
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > พนักงานขายหน้าร้าน (PC) สินค้า ดูรา
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > พนักงานบริการลูกค้า (SCG Home Solution กรุงเทพฯ, สุขาภิบาล 1, บึงกุ่ม, ร้านบุญชัย )
SCG Cement–Building Materials - Domestic Market > ผู้จัดการร้าน SCG Home Solutionพนักงานประสานงาน
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) > พนักงานประสานงานฝึกอบรม
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด > พนักงานประสานงานโรงพิมพ์
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด > พนักงานประสานงานขาย (สาขาพัทยา)
บริษัท ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) > พนักงานประสานงานขาย สาขา เซ็นทรัล บางนา
บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด > พนักงานประสานงานฝ่ายขาย
บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > พนักงานประสานงานการตลาดและเลขานุการ(ด้านก่อสร้าง)
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด > พนักงานประสานงานขาย
บริษัท จงที (ไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานฝ่ายขาย
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานและเลขานุการ(ฝ่ายออกแบบ)
บริษัท วรกุลชัยแพ็คเกจซีล จำกัด > พนักงานประสานงานต่างประเทศ-ชิ้ปปิ้ง
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด > พนักงานแคชเชียร์/พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/พนักงานขาย/พนักงานตรวจรับและจัดเรียงสินค้า/พนักงานประสานงานขาย/ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (สาขาระยอง)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานและเลขานุการ(ฝ่ายการตลาด)
บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด > พนักงานประสานงานขาย
บริษัท เฟล็กซ์โซกราฟฟิก จำกัด > พนักงานประสานงาน (นิคมอุสาหกรรมสินสาคร) ด่วนมาก
บริษัท โตเกียว ดีเวลลอปเมนต์ คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด > พนักงานประสานงานขาย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) > พนักงานประสานงานประกวดกิจกรรม(Award)
บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด > พนักงานประสานงานประจำนิคมมาบตาพุต จ.ระยอง
Perfect Companion Group Co., Ltd. > พนักงานประสานงานราชการ
บริษัท ฟูจิซีล จำกัด > พนักงานประสานงานฝ่ายขาย สาขาพระราม 2
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด > พนักงานแนะนำสินค้า, พนักงานประสานงานขาย, พนักงานป้องกันการสูญเสีย, พนักงานแคชเชียร์, พนักงานธุรการ (สาขาเดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |