บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limitedประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารไทยประเภทแปรรูปจากเนื้อสุกร ได้แก่ หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง แหนม ไส้กรอกอีสาน หมูยอ ลูกชิ้นหมู ฯลฯ จำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปประเภทลูกชิ้นปลา จำหน่ายน้ำจิ้ม น้ำพริก ตำหรับพื้นบ้าน อาทิ น้ำพริกปลาดุกฟู น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มศรีราชา ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรและอาหารทะเลแปรรูป ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นอาหารบริโภคประจำวันของคนไทย ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้า และมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัททั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


ที่อยู่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


โทร 02-391-1010 ต่อ 204, 206 | แฟกส์ 02-391-3590
1. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

1. ควบคุมดูแลการจัดการงานคลังสินค้า , และวัตถุดิบ เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่ายสินค้าวัตถุดิบ สินค้

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชี (AP,AR,Inventory)

  1.งานด้าน AP
  2.งานด้าน AR
  3.งานด้าน Inventory
  4.เดินทางไปที่ร้านอาหารในต่างจังหวัด (เป็นบางครั้ง)

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20-25k
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ประจำโรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

  1.บริหาร จัดการ ควบคุมคลังสินค้า (คลังวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป, คลังสินค้าบรรจุภัณฑ์)
  2.บริหาร จัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท/เดือน
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานจัดซื้อ

  1.จัดซื้อและจัดทำเอกสารการสั่งซื้อในหมวดสิ้นค้าที่รับผิดชอบตาม QP
  2.จัดทำเอกสารการเปิดหน้าบัญชีผู้ข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าธุรการ (ISO) [ประจำโรงงานในนิคมสมุทรสาคร-มหาชัย]

  -สำเนาเอกสารและทำการแจกจ่ายเอกสารในระบบคุณภาพไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  -รวบรวมและจัดเก็บเอกสารในระ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15k หรือแล้วแต่ตกลง
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้าส่วนผลิต (Food) [ประจำโรงงานในนิคมสมุทรสาคร-มหาชัย]

  - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
  - จัดงาน-จ่ายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  - ควบคุมการเบิก-จ่ายของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

  1. ควบคุม % Yield ในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน
  2. ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะกับแผนการผลิต
  3. จัดทำรา

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

  1. ควบคุมดูแลงานสรรหาค่าจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  2. ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมายตามแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานบางพลี)

  1.วางแผน ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ [ประจำโรงงานในนิคมสมุทรสาคร-มหาชัย]

  - ควบคุมดูแลงานสรรหาและว่าจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  - ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรจุเป้าหมายตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำที่โรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

  1. วางแผนการทดลองและควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนการทดลอง
  2. วิจัยและทดลองเพื่อพัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

  1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
  2.วางแผนการตรวจเช็คเครื่องจักร
  3.สนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

  - บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง ต่อเติม ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และเครื่อ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. IT Support (ประจำที่จังหวัดสมุทรสาคร)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานแผนกวางแผนการผลิต(โรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

  - วางแผน Master Plan
  - ออก Plan การผลิตประจำสัปดาห์
  - สั่งซื้อการผลิตประจำสัปดาห์
  - ตรวจเช็คยอดผล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Food) [ประจำโรงงานในนิคมสมุทรสาคร-มหาชัย]

  •ควบคุม ดูแล และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบคุณภาพ และข้อกำหนดต่าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-35,000 หรือตามตกลง
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ผู้หญิง) (ประจำสำนักงานใหญ่-กทม.)

  1. ขับรถผู้บริหาร
  2. ดูแลรถ
  4. ที่พักผู้บริหารอยู่แถวพัฒนาการ-สวนหลวง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. สัตวบาล (ประจำที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

  ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯตั้งไว้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  - ประสานงานเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - จัดทำเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
  - ติดต่อราชการงานที่ดินต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ประจำที่จังหวัดสมุทรสาคร)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

  - ขับรถประจำ รับ- ส่ง ผู้บริหาร
  - ทำความสะอาดของรถผู้บริหาร
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 บาท / ตามตกลง
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานใหญ่-กทม.)

  1.ดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โรงงานบางพลี สมุทรปราการ)

  1. วางแผนการทดลองและควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนการทดลอง
  2. วิจัยและทดลองเพื่อพัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่การเงิน

  1.ด้านการจ่ายเงิน (รับวางบิลทุกวันพุธ จ่ายเช็คทุกวันศุกร์)
  จัดเก็บเอกสารเจ้าหนี้ เรียงตามเจ้าหนี้ เ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 บาท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำ บจก.มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง ในเครือ ส.ขอนแก่น)

  1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
  2.บริหารงานด้านการผลิตไส้กรอกให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  3.วางแผน/คว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. หัวหน้าร้านขายข้าวขาหมู ในปั๊ม ปตท. สาขานนทบุรี กับ อยุธยา

  ดูแลพนักงานในร้าน บริการลูกค้าที่มาทานข้าวขาหมู เช็คสต๊อกสินค้า จัดตารางทำงานพนักงานในสาขา
  ดูแลยอดเ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 11,000-13,000 บาท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Marketing & Product Development Specialist (Food)

  - กำหนดกลยุทธ์การตลาด
  - กำหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาด
  - กำหนดเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30-50k
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ผู้จัดการแผนกพรีมิกซ์ (ประจำที่จังหวัดสมุทรสาคร)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. สัตวบาล (ประจำที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

  ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯตั้งไว้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. ช่างไฟฟ้า (ประจำที่จังหวัดสมุทรสาคร)

  1. จัดการในหน่วยงานซ่อมบำรุง รับงานและมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. จัดการ/ดำเนินการเกี่ยวกั

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อปลาสด(ประจำ บจก.มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง ในเครือ ส.ขอนแก่น)

  1.ดูแลการจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ปลาดิบ)ทั้งในและต่างประเทศ
  2.สำรวจและเปรียบเทียบรา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานขาย/PC

  1.เสนอขายสินค้า,จัดเรียงสินค้า,คิดป้ายราคาสินค้า
  2.ตรวจดูปัญหาคุณภาพสินค้าพร้อมเขียนรายงาน
  3.ควบคุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 บาท
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |