บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด


บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้เป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2534 โดยรับเหมาก่อสร้างงานอาคารสูงห้างสรรพสินค้า โรงงานและสิ่งก่อสร้างทั่วไป รวมทั้งการงานตกแต่งภายในอาคารสถานที่ซึ่งมีโครงการก่อสร้างอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และทั่วประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ 145 หมู่ที่ 7 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส 21 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230


โทร 02-932-5971 ต่อ 415 | แฟกส์ 02-932-4971
1. วิศวกรโครงการ

- ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนคุณภาพโครงการ
- ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างในสนามกับแผนงานหลั

อัตรา 5

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการโครงการ

  - ทบทวนและตรวจสอบเอกสารสัญญา แบบก่อสร้าง เพื่อจัดทำแผนคุณภาพ
  โครงการ
  - บริหารโครงการให้เป็นแผนคุณภ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

  - ศึกษา Construction drawing เพื่อจัดทำ Shop drawing
  - จัดทำ As-built drawing

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. สถาปนิก

  -จัดทำแบบก่อสร้างส่วนงานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง
  -ประสานงานในส่วนของงานสถาปัตยกรรมกับงานโครงสร้าง
  รวมท

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เลขานุการ ฝ่ายก่อสร้าง

  - จัดทำ บันทึก รายงาน ร่างเอกสารสำคัญต่าง ๆ และสามารถวางรูปแบบ พิมพ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในฝ่ายก่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. โฟร์แมน

  - ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนคุณภาพโครงการ
  - ศึกษาแบบก่อสร้างและสั่งการ หัวหน้างาน คนงาน และผู้รับเหมาช่

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. วิศวกรสนาม

  - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนแผนคุณภาพโครงการ
  - ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานก่อสร้าง

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. วิศวกรสำนักงาน

  - ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนคุณภาพโครงการ
  - ศึกษาวัสดุตามข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ เพื่อขออนุมัติกับผู

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรประเมินราคา

  จัดทำราคางานก่อสร้าง ถอดปริมาณวัสดุ ประเมินงานเพื่อการประมูลงาน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Quantity Surveyor (QS)

  - ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนคุณภาพโครงการ
  - จัดทำ Payment โครงการ
  - จัดทำ Payment ผู้รับเหมา
  - จัดทำร

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |