บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)


บริษัทดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008,FSSC 22000:2010,ISO 14001:2007 ,HALAL, GMP, HACCP ซึ่งมีบริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัดและบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด เป็นบริษัทในเครือ กำลังขยายกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ มีความประสงค์รับบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จในการขยายธุรกิจและเติบโตเคียงคู่กับเรา


ที่อยู่ 289 หมู่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี นครราชสีมา 30250


โทร 044-448-017 โรงงาน 02-725-4843 สนง.ใหญ่ | แฟกส์ 044-448-500
1. พนักงานธุรการแผนกนักสำรวจและบริการไร่

ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักสำรวจและบริการไร่ให้เป็นไปตามแผนงานของแผนก

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1. ติดตามใบแจ้งหนี้พร้อมตั้งหนี้ในระบบ และกระทบยอดในส่วนของสินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป)

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ

  -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการจัดส่ง ของสินค้า
  ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  -ตรวจสอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

  1. วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของบริษัท
  2. บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

  1. วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของบริษัท
  2. บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรเคมี,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหกรรม, วิศวกรแมคาทรอนิกส์

  1. วิศกรไฟฟ้า, พลังงาน,เครื่องกล - ทำหน้าที่ควบคุม วางแผน ออกแบบ การบำารุงร้ักษาเครื่องจักรกลพลังงาน

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี, ประเมินความเสี่ยง, จัดทำรายงานการตรวจสอบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. วิศวกรเครื่องกล

  - วางแผน ออกแบบ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
  - ตรวจสอบเครื่องจักร วางแผนและบริหารงบประมาณประจำปี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ช่างไฟฟ้ารถยนต์

  -ซ่อมรถทุกชนิดในบริษัทให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและทันตามกำหนดเวลา
  -จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

  แก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานส่งเสริมเกษตร

  - วางแผนการขยายพื้นที่
  - ให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกอ้อย
  - ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของเกษตรกรตามพื้นที

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ Logistic

  - กำหนดและวางแผนการดำเนินการควบคุมคุณภาพในกระบวนการบรรจุน้ำตาลทั้งหมด,กระบวนการการจัดการคลังสินค้าน้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานจัดซื้อ

  1.รับ PR จากฝ่ายต่างๆเพื่อจัดซื้อจัดหาตาม PR ที่ต้องการ
  2.หาข้อมูลร้านค้าต่างๆเพื่อเปรียบเทียบ
  3.ต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานแรงงานสัมพันธ์

  รับผิดงานด้านแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เป็นตัวกลางร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

  งานมวลชนสัมพันธ์
  - วางแผนงานการดำเนินการด้านงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน เพื่อลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าแผนกเคมีวิเคราะห์ / ควบคุมคุณภาพ/ ระบบงานคุณภาพ

  ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต , ควบคุมดูแลประสานงานระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ , สนับสนุนกิจกรรม และปฏิบัติต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  ดูแลรับผิดชอบด้านเอกสาร , ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ , จัดทำรายงานสรุปยอด, ประสานงานติดต่อบุคคลภายนอกที่เ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานตรวจสอบและบริหารหนี้

  - ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย
  - การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม
  - การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ช่างผลิต, ช่างไฟฟ้า, ช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง

  ดูแลรับผิดชอบ ในแผนกที่สังกัด งานซ่อมบำรุง งานผลิต การควบคุมคอนโทรลเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำตาล
  อื

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  1. ปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเกษตร
  2. สรุปผลการตรวจสอบ พร้อมจัดทำรา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  1. ศึกษา พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานทางธุรกิจ
  2. วิเคราะห์ข้อมูล สนุบสนุนการจัดทำแผนงาน ระบบงานต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. หัวหน้าแผนกกฎหมาย

  การติดตามลูกหนี้
  การฟ้องคดี/การดำเนินการด้านเอกสารและประสานงานหน่วยงานภาครัฐ
  การจัดทำนิติกรรมสัญญา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานส่งเสริมเกษตร

  - วางแผนและลงพื้นที่ในการขยายพื้นที่
  - ให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกอ้อย
  - ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของเก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร

  - จัดทำแผนการสรรหา ดำเนินการสรรหาตามแผน
  - กำหนดช่องทาง และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามคว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานบัญชีวัตถุดิบ

  จัดทำบัญชีวัตถุดิบ รายงานข้อมูลประจำวัน ตรวจสอบรายการวัตถุดิบอ้อย ประมวณผลการคำนวณวัตถุดิบ คำนวณผลกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. นักสำรวจ / จัดหาวัตถุดิบ

  - สำรวจพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน
  - ประสานงานทางด้านจักรกลเกษตร และหน่วยงานสนับสนุนวัตถุดิบ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. หัวหน้าแผนกสำรวจและบริการไร่

  รับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามที่รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
  แล้วนำมาปฏิบัติให

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Instrument Engineer

  - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้อยู่ในสภาพดี
  - ปรับเทียบเครื่องวัดให้มีความแม่นยำอยู่เสมอ
  - จัดทำแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  - ตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบ Supplier ก่อนเปิดใบสั่งซื้อ
  - ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อ
  - ติดต่อประสานง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. วิศวกรจัดซื้อ

  รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน, สรรหาผู้ขายรายใหม่, หากมีประสบการณ์ด้าน ISO

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  - ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแนว COSO
  - รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานได้ถูกต้อง
  - บันทึกและเสนอแน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. หัวหน้าแผนกรถไถและเครื่องจักรกลในไร่

  - บริหารงานด้านเตรียมดินปลูกอ้อยและบำรุงตอให้กับชาวไร่ส่งเสริม โดยควบคุมงานให้มีคุณภาพดีและสร้างผลปร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. หัวหน้าหน่วยบรรจุภัณฑ์พิเศษ

  - ควบคุมการผลิตน้ำตาล Repack ให้ได้ตามเป้าหมาย ของการผลิตและคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนด
  - ควบคุมการท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. พนักงานเคมีวิเคราะห์

  ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตาล โมลาส ค่าสี การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์สารเคมี อื่นๆตามที่รับมอบหม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

  - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการและตรวจสภาพด้านความปลอดภัยเพื่อเสนอต่อหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1. ติดตามใบแจ้งหนี้พร้อมตั้งหนี้ในระบบ และกระทบยอดในส่วนของสินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป)

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |