บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

ผลิตอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม


ที่อยู่ 67 ม.1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000


โทร 032-741-799 | แฟกส์ 032-741-798
1. ช่างผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ( Boiler)

ควบคุม Boiler และควบคุมระบบสาธารณูปโภค

อัตรา 1

เงินเดือน 10,000+
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างไฟฟ้า

  - งานซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานและสำนักงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000+ บาท
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารส่งออก

  จองเรือและทำเอกสารส่งออกครบขั้นตอน รวมถึงส่งเอกสารให้ลูกค้า ติดต่อชิปปิ้งและสายเรือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. หัวหน้าแผนกสโตร์

  1.ควบคุมดูแลระบบการรับ-จ่ายสินค้าสโตร์
  2.ติดตามพัฒนางานระบบคลังสินค้าเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของบริษ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Production Sup.

  1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย
  2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  3.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  - คำนวณต้นทุนรายตัว, ตรวจสอบรายงานการผลิต
  - ตรวจสอบสต๊อก, กระทบ GL กับสต๊อก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Marketing Excutive

  ดูแล Brand สินค้าของบริษัทและการตลาด ก่อนออกสู่ตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการสำนักนโยบายและวางแผน

  - จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงบริหาร
  - จัดทำแผนกลยุทธ์และแปลงลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผล
  - จั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. R&D Supervisor

  1. ออบแบบและวางแผนโครงการ (Project Plan)
  2. วางแผนการทดลอง (ประจำสัปดาห์, ประจำวัน) ให้สอดคล้องกับก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

  - ดูแลงานพนักงานต่างด้าว
  - งานสวัสดิการพนักงาน
  - งานแรงงานสัมพันธ์
  - ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของบริ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000-12,500
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |