บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

ผลิตอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มProduction Sup.
รายละเอียดงาน
1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย
2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน
4.ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน
5.ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน
6.ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม Daily Management

จังหวัด ราชบุรี

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการผลิต/การควบคุมคุณภาพ หรือการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3. มีความรับผิดชอบ
4. สามารถทำงานล่วงเวลา และ เข้ากะได้หากมีการเดินกะ
5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ เช่น GMP/HACCP/BRC/IFS
6. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ติดต่อ
คุณกฤษณี สะตะ

สวัสดิการ
1.โบนัส
2.ชุดฟอร์ม
3.บ้านพัก
4.ค่าเช่าบ้าน
5.รถ รับ-ส่ง

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครทาง E-mail หรือ
สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด


67 ม.1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง ราชบุรี  70000
Tel: 032-741-799 Fax: 032-741-798
WebSite: www.Thaicoconut.com


บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด > ผู้จัดการสำนักนโยบายและวางแผน
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด > หัวหน้าแผนกสโตร์
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารส่งออก
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด > Marketing Excutive
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด > ช่างไฟฟ้า
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด > ช่างผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ( Boiler)
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด > R&D SupervisorProduction Sup.
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) > Production Sup.
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > หัวหน้างานผลิต (Production Sup. ) , หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ ( QC Sup. )


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |