บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัดผลิตน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมทางการเกษตรแบบครบวงจร


ที่อยู่ 279 ม.1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร สระแก้ว 27160


โทร 037-261-510 ต่อ 117,157 | แฟกส์ 037-261-510 ต่อ 112
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานเอกสาร คีย์ข้อมูล งานธุรการทั่วไป

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. วิศวกรไฟฟ้า

  ควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้า, ต้นกำลัง, มอเตอร์, อุปกรณ์เครื่องมือวัด

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 - 17,000
  บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

  ดูแลส่งเสริมชาวไร่ในการปลูกอ้อย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,390 บาท/เดือน
  บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

  - วิเคราะห์งานโครงการต่าง ๆ ทางด้านสินเชื่อเกษตร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,390 บาท
  บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์

  ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ยานยนต์

  อัตรา 15

  เงินเดือน 351 - 415 บาท/วัน
  บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกรเครื่องกล

  ควบคุมดูแล การทำงานของฝ่ายวิศวกรรมจักรกล เช่น ลูกหีบ หม้อน้ำ (Boiler)

  อัตรา 5

  เงินเดือน 15,000 - 17,000
  บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

  - ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,ไฟฟ้าแผงสวิตซ์
  - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัด

  อัตรา 10

  เงินเดือน 351 - 415 บาท/วัน
  บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานขับรถ

  ขับรถบรรทุก,รถไถ,รถแบ๊คโฮร,รถตัดอ้อย,รถโฟร์คลิป

  อัตรา 10

  เงินเดือน 300 บาท ขึ้นไป
  บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

  1.ดูแลต้นไม้ และควบคุมการรักษาภูมิสถาปัตยกรรม รายงานผลประจำเดือน
  2.การทำแบบจัดสวนและตกแต่งบริเวณโดย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 11,770
  บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |