บริษัท แก้วปราการ จำกัด

บริษัท แก้วปราการ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้ว แก้วน้ำ จาน ชาม เจ้าของ Brand "UNIONGLASS" กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการมากว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท กำลังเปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้


ที่อยู่ 49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280


โทร 02-701-4648-9 ต่อ 214,127,131, 134 | แฟกส์ 02-701-4647
1. พนักงานขายต่างประเทศ

1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ
2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในต

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท แก้วปราการ จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. โปรแกรมเมอร์

  1. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ,โรงงาน
  2. สามารถเขียนโปรแกรม VB, VB.Net, Database:SQL Sever2

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคคล (สรรหาบุคลากร)

  1. ดำเนินการ สรรหา คัดเลืกผู้สมัครด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อการว่าจ้างบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของบริษ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานขายในประเทศ

  1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด
  2.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. : พนักงานเขียนแบบ 2D 3D

  1. ออกแบบ-เขียนแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ ตาม Ware Drawing Approved ด้วยโปรแกรม 2D และ 3D
  2. เขียนแ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งาน Time Attendant)

  1. ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน ชั่วโมงการทำล่วงเวลา การมาสาย การหยุดงาน ค่ากะ เบี้ยขยั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)

  - ติดตามและรวบรวมความต้องการสินค้าของลูกค้า เพื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคงคลังเพื่อวางแผนผลิต
  - ประมาณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. วิศวกร (เตาหลอม)

  วิศวกรเตาหลอม
  1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรแม่พิมพ์

  1. ออกแบบ jig-fixture,เขียนโปรแกรมและการ setup เครื่องจักร
  2. ควบคุม ดูแล การสร้างแม่พิมพ์ ตาม draw

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |