บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด


กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหัวน้ำหอมและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง สีเคลือบ หมึกพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และใช้ในครัวเรือน ตลอดจนยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกระเบื้องปูพื้น,หลังคา ไปจนถึงการให้บริการติดตั้ง เพื่อการตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกอาคาร มีความประสงค์รับสมัครงานใหม่ เพื่อรองรับแผนการขยายงาน ดังนี้


ที่อยู่ 8/9 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถ.บางนา-ตราด กม.9 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540


โทร 02-315-9189 ต่อ1016 (บางนา) | แฟกส์ 02-316-5399 (บางนา)
1. Technical Chemist - Cosmetic

1.วิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง
2.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
3.ศึกษาข้อมูลของสินค้าทีดูแลและนำเส

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)

  ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)
  แผนกผลิตมี 3 ส่วนงาน
  -คลังวัตถุดิบ และวัสดุบรรจุภัณฑ์
  -แผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ด่วน ! เจ้าหน้าที่ HRM

  1.สรรหาว่าจ้าง
  2.Time attendance
  3.ดูแลกฎระเบียบ
  4.งานธุรการและจัดซื้อ
  5.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Executive Secretary/เลขานุการบริหาร

  -ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ (นัดหมาย/จองการเดินทาง/บันทึกการประชุม/จัดทำรายงาน ฯลฯ)
  -โต้ตอบอีเมล์/จด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Asst.Logistice Manager

  1.วางแผนการจัดการด้าน Logistie
  2.ควบคุมการทำงานที่รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบาย
  3.ควบคุมค่าใช้จ่ายใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้ช่วยนักเคมี

  1.ช่วยนักเคมีในการทดลอง
  2.ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
  3.ทำความสะอาดห้องทดลอง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Coordinator)....ด่วน

  1.ออกใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าในระบบ
  2.ออกใบสั่งซื้อสินค้าส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
  3.โต้ตอบอีเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. นักเคมี R&D

  1. ดำเนินการทดลองตาม Project ที่ได้รับมอบหมาย
  2. สรุปผลการทดลอง พร้อมรายงานผล
  3. เก็บรวบรวมผลการทด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Technical Sale Representative / Supervisor (เคมียา/เคมีเครื่องสำอาง/หัวน้ำหอม/เคมีฆ่าเชื้อ)

  1. เข้าพบและนำเสนอวัตถุดิบกลุ่มสารเติมเนื้อยา/สารปรุงแต่งยา(excipient) ,หัวน้ำหอม,น้ำยาเคมีฆ่าเชื้อ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ด่วน !เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)

  - วางแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
  - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

  - ผ่านงาน ด้านโรงงาน
  - เข้าใจระบบงาน
  - หากผ่าน ISO หรือ GMP จะได้รับพิจารณาพิเศษ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. คลังสินค้า

  1.รับจ่ายและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
  2.เก็บตัวอย่างตามที่ร้องขอ
  3.จัดเตรียมวัตถุดิบเข้าสายการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Technical Sale Representative-Fragrances/Flavours

  -Mainly responsible for the sale of fragrance&essential oil, to the personal care&cosmetic, and home

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี-การเงิน

  -บริหารการปิดบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน ประจำเดือน
  -ควบคุมและตรวจสอบระบบรับ-จ่าย และเอกสารประกอบกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. นักเคมี R&D

  1. ดำเนินการทดลองตาม Project ที่ได้รับมอบหมาย
  2. สรุปผลการทดลอง พร้อมรายงานผล
  3. เก็บรวบรวมผลการทด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Technical Sales Representative(เคมีภัณฑ์)

  1. เข้าพบและนำเสนอเคมีภัณฑ์ กลุ่ม Additive/Bider ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันหล่อลื่น/พลาสติก/กาว

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Logistics Manager

  1.รับผิดชอบบริหารการรับ-เก็บ-จ่าย สินค้าสำเร็จรูปของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด การเก็บ การเก็บรักษาให

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Coordinator)....ด่วน

  1.ออกใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าในระบบ
  2.ออกใบสั่งซื้อสินค้าส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
  3.โต้ตอบอีเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Sales Representative

  1. หาลูกค้าใหม่
  2. นำเสนอสินค้าใหม่
  3. ดูแลลูกค้าเก่าและเพิ่มยอดขาย
  4. ลักษณะการทำงาน Selling,Aud

  อัตรา 2

  เงินเดือน พนักงานประจำ:มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรฯ เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ประกันสังคม สวัสดิ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Technical Chemist

  1.เตรียม/วิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่ม Household
  2.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
  3.ศึกษาข้อมูลของสินค้าที่ดูแลแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานควบคุมเครื่องจักร

  - ควบคุมเครื่องจักร ในไลด์ผลิต
  - เคยผ่านงานด้านโรงงาน ขายเคมีภัณฑ์
  - เข้าใจระบบงานได้ดี

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Technical Chemist-HouseHold

  1.เตรียม/วิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่ม Household
  2.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
  3.ศึกษาข้อมูลของสินค้าที่ดูแลแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานจังหวัดระยอง   หางาน สมัครงานลำพูน   หางาน เพชรบูรณ์   หางานพาร์ทไทม์   หางานฝ่ายผลิต   หางานที่ระยอง   หางานชลบุรี   หางานผู้แทนยา   หางานออนไลน์   หางานอยุธยา   หางานอุทัยธานี   หางานโรงงาน   หางานขาย   หางานบัญชีการเงิน   หางานโรงงานระยอง   หางานกาฬสินธุ์   หางานในเชียงใหม่   หางาน นครศรีธรรมราช   หางานจังหวัดตาก  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา