บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงสวิตซ์ แผงควบคุมไฟฟ้า สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เพาเวอร์คะแปซิเตอร์ ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าพอร์ซเลน และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008


ที่อยู่ โรงงานชลบุรี : 28/2 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (เข้าซอยข้างธ.กสิกรไทย ตลาดหนองมน ประมาณ 3 กม.) สำนักงาน กทม : 100/25 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320


โทร กทม. 02-645-0232-40 โรงงาน1(เหมือง) จ.ชลบุรี 038-389-740-1 | แฟกส์ กทม. 02-645-0252 โรงงาน1 จ.ชลบุรี 038-382-281
1. ช่างอุตสาหกรรมทั่วไป(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง))

-พนักงานวิศวกรรม/ซ่อมบำรุงฯ - การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและดูแลระบบสาธารณูปโภคภ

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานประชาสัมพันธ์(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง))

  - การประชาสัมพันธ์ บริการโทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร รับส่ง Fax/E-mail
  - การเบิก-จ่ายยา
  - การต้อนรั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลงขึ้นกับประสบการณ์
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. วิศวกรไฟฟ้า (กทม.)

  - รับผิดชอบงานด้านระบบ DAS
  - ตรวจสอบการผลิตของโรงไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์
  - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. วิศวกรประสานงานโครงการและการขาย (กทม.)

  -รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในฝ่ายฯ กับหน่วยงานอื่่นๆ และกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ ชลบุรี)

  รับผิดชอบในการขับรถโฟล์คลิฟท์และการบำรุงรักษา/ตรวจเช็ค/ความสะอาดของรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อสนันสนุนให้ระบบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านการเขียนโปรแกรม) (กทม.)

  ช่วยงานด้านการเขียนโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง)

  1.วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2.วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000+
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานจัดซื้อในประเทศ (กทม.)

  - ดำเนินการจัดซื้อ
  - เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา
  - สรรหาและคัดเลือกผู้ส่งมอบ
  - ติดต่อประสานงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิศวกรรม(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)

  ควบคุมดูแลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค,การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และจัดสร้างปรับปรุง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000+
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานซ่อมบำรุง(BM) (ตำบลห้วยกะปิ ชลบุรี)

  รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,สื่อสาร)แล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานการเงิน-ด้านรับ (กทม.)

  พนักงานการเงิน-ด้านรับ
  - ติดต่อธนาคารเพื่อขออนุมัติใช้วงเงิน PN,TR
  - จัดเตรียมเอกสาร ออกตั๋วสัญญาใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานควบคุมคุณภาพ (ระหว่างกระบวนการประกอบ) (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ )

  รับผิดชอบในการตรวจสอบโครงสร้างการประกอบตู้ไฟฟ้า,การติดตั้งอุปกรณ์,การ Wiring สายไฟฟ้า ภายในตู้ ในขั้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. วิศวกร (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ )

  รับผิดชอบการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของลูกค้า และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประส

  อัตรา 3

  เงินเดือน 18,000 +
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานฝึกอบรม(ประจำโรงงานชลบุรี(ต.เหมือง))

  - Training พนักงานใหม่และตามแผนการฝึกอบรม,ส่งพนักงานอบรมภายนอก
  - จัดทำเอกสารการฝึกอบรบ(ฝึกอบรม)

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,500
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เลขานุการ (กทม.)

  - ติดต่อประสานงาน
  - จัดทำตารางนัดหมาย
  - จดบันทึก
  - สรุปรายงานการประชุม
  - งานเอกสารทั่วไป และอื่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-20,000.-
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (กทม.)

  -ดูแลงานด้านบัญชี-การเงิน
  -ดูบัญชีต้นทุน งานก่อนสร้าง
  -ดูแลงานด้านจัดซื้อ
  -งานอื่นๆ ในฝ่าย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. วิศวกรออกแบบ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ )

  - รับผิดชอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
  - กำหนดมาตรฐานจัดทำแผนผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 +
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (กทม.)

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - รับผิดชอบในการบริหารระบบงานบัญชี การเงิน และการตรวจสอบระบบภายในเพื่อให้เกิดสภา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานจัดซื้อในประเทศ (กทม.)

  พนักงานจัดซื้อในประเทศ
  - ดำเนินการจัดซื้อ
  - เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา
  - สรรหาและคัดเลือกผู้ส่งม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. วิศวกร IE (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)

  - งานด้านมาตรฐานเวลา : วิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานเวลาการผลิต
  - งานด้านวางแผนการผลิต : วิเคราห์และแก้ไ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 18,000+
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. วิศวกรโครงการ (กทม.)

  1.วิศวกรโครงการ บริหารงานโครงการ (กทม.)
  - รับผิดชอบออกแบบ และจัดทำแผนงานโครงการ
  - ควบคุมงานให้เป็น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. วิศวกรไฟฟ้า (กทม.)

  รับผิดชอบงานโครงการด้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์)ให้ดำเนินโครงการไปด้วยความเรียบร้อยต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน ตำบลห้วยกะปิ ชลบุรี)

  ควบคุมการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารับเข้า ทำการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของตู้สวิทช์บอร์ดและบริหารงานในหน้าที่ใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000 +
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. วิศวกรควบคุมการผลิต (ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี)

  เพื่อสรุปประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของพนักงานทั้งหมดในหน่วยงานเพื่อควบคุมและสรุปเวลา/ค่าใช้จ่ายที่เกิด

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000 บ./เดือน (ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต (ประจำโรงงานชลบุรี (ต.เหมือง))

  วางแผนและควบคุมการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000-25,000
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ )

  ควบคุมการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารับเข้า ทำการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของตู้สวิทช์บอร์ดและบริหารงานในหน้าที่ใ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 18,000 +
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,นักวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ/สารเคมี(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง)

  1.วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2.วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์
  3.วิเคราะห์วัตถุดิบ/สารเคมี

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. วิศวกร IE/หัวหน้างานด้านการผลิต,วิศวกรวิจัยและพัฒนา (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง))

  - วิศวกรโรงงาน/รับผิดชอบงานวิศวรรม วางแผนและการผลิต มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
  - หัวหน้างานด้านการ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 17,000+
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)

  ควบคุมดูแลงานด้านวางแผนการผลิต การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การ Stock ชิ้นส่วน/วัตถุดิบ/สารเคมี/วัสดุสิ้นเปลือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. วิศวกรปรับปรุงคุณภาพ(ประจำโรงงานชลบุรี/ตำบลเหมือง อ.เมืองชลบุรี)

  - วิศวกรปรับปรุงคุณภาพ สาขาเครื่องกล รับผิดชอบงานด้านวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000+
  บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |