บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Thailand Industrial Fair ผู้ผลิต Directory อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายงานครอบคลุมถึงการรับจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) โดย บริษัทฯ เป็น Organizer จัดงานทั้งหมด และในปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะขยายตลาดทั่วภูมิภาคและมุ่งสู่ AEC จึงเปิดรับบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าร่วมทีมงาน


ที่อยู่ 3300/111 ตึกช้าง ชั้น21 โซนบี ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 02-967-9999 ต่อ 1402-1403 | แฟกส์ 02-937-3311
1. Training Manager (ผู้จัดการฝ่ายอบรม)

แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา 2

เงินเดือน 20,000 - 30,000 THB/เดือน
บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ

  -จัดทำเอกสารประกอบการทำเงินเดือน
  -สรุปการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
  -สรรหาพนักงาน และสรุปการว่าจ้าง

  อัตรา 5

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  •จัดตารางนัดหมายการประชุม ทำบันทึกการประชุมให้กับผู้บริหาร
  •จัดทำนัดหมายจัดตารางเวลาของผู้บริหาร
  •

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ และ ประสบการณ์
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Advertising Sale Supervisor Booth-Exhibition

  • Seeking New Customers to generate the new profit for the company
  • Serve clients in terms of adve

  อัตรา 20

  เงินเดือน หากทำยอดขายได้ถึงเป้าหมาย รายได้รวมคอมมิชชั่นตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Telesales

  • นำเสนองานขายโฆษณา Google / ปิดการขายผ่านทางโทรศัพท์
  • ส่งเสริมการขาย ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ ตร

  อัตรา 10

  เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. นักศึกษาฝึกงาน

  • นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝึกประสบการณ์ด้านเอกสารงานบุคคล ช่วยงานด้านการสรรหา
  • น

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Advertising Sale Executive

  - แนะนำ และเสนอขายสินค้า ประสานงานขายจนกระทั่งเก็บเงินจากลูกค้า
  - ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้

  อัตรา 20

  เงินเดือน หากทำยอดขายได้ถึงเป้าหมาย รายได้รวมคอมมิชชั่นตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ตัวแทนขายสื่อโฆษณา Thailand Business Pages

  -นำเสนอขายสื่อโฆษณาในหน้าหนังสือ Thailand Business Pages
  -ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่

  อัตรา 20

  เงินเดือน หากทำยอดขายได้ถึงเป้าหมาย รายได้รวมคอมมิชชั่นตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เลขานุการ

  - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายใน/นอกองค์กร จัดทำนัดหมายจัดตารางเวลา ของ MKT Director จัดการประชุมต่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ และ ประสบการณ์
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Graphic Design (BC)

  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ ออกแบบภาพเคลีื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องการงานอุตสาหกรรม

  อัตรา 8

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Advertising Sale Executive

  - ขายพื้นที่ในหน้าหนังสือ Thailand Business Pages
  - ติดตามลูกค้าเดิมเพิ่มเติมลูกค้าใหม่
  - ปฏิบัติง

  อัตรา 20

  เงินเดือน 15,000 - 30,000
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อโฆษณาและพื้นที่แสดงสินค้า

  • กำกับ ควบคุม ดูแลบริหารทีมขาย ให้ยอดขายของทีมบรรลุได้ตามเป้าหมายของบริษัท
  • วางแผนการบริหารลูกค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน หากทำยอดขายได้ถึงเป้าหมาย รายได้รวมคอมมิชชั่นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Exhibition Marketting/Marketting Communioncation

  You are expected to participate in the planning and implementation of promotion materials and activi

  อัตรา 2

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

  ติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัทฯ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆของบริษัทฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. นักศึกษาฝึกงานฝ่ายงานการตลาด

  • นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝึกประสบการณ์ด้านเอกสารงานบุคคล ช่วยงานด้านการสรรหา
  • น

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่บัญชี/admin

  - คีย์รับสต๊อกสินค้า / ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า
  - ออกใบสั่งของ / ใบกำกับภาษี ออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000 - 13,000
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ประชาสัมพันธ์

  -เป็นงานเกี่ยวกับการรับโทรศัพท์
  -ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ธุรการประสานงาน

  - พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
  - ติดต่อประสานงาน
  - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. แม่บ้าน

  ทำความสะอาด ดูแลผู้บริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ตัวแทนฝ่ายขายพื้นที่งานแสดงสินค้า

  ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนอขายพื้นที่ในงาน Thailand industrial Fair & Food Pack Asia
  - ดูแลลูกค้าเด

  อัตรา 20

  เงินเดือน 13,000 - 25,000
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ADMINISTRATION OFFICER

  จัดทำข้อมูล / เอกสาร / รายงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  •

  อัตรา 10

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Senior Marketing Executive

  - ควบคุม ดูแล ประสานงาน การจัดกิจกรรมต่างๆทางการตลาด
  - ดำเนินการจัด Event /สัมมนา และหรือ กิจกรรมใน

  อัตรา 3

  เงินเดือน 25,000 - 35,000
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ตัวแทนขายสื่อโฆษณา Thailand Business Pages

  ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนอขายพื้นที่ในหน้าหนังสือ Thailand Business Pages
  ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มฐาน

  อัตรา 20

  เงินเดือน 13,000-22,000
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Advertising Sale Supervisor Booth-Exhibition

  • Seeking New Customers to generate the new profit for the company
  • Serve clients in terms of adve

  อัตรา 20

  เงินเดือน 20,000 - 35,000 THB/เดือน + Commission
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. นักศึกษาฝึกงาน

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ตัวแทนฝ่ายขายพื้นที่งานแสดงสินค้า

  - นำเสนอขายพื้นที่ในงาน Thailand industrial Fair & Food Pack Asia
  - ดูแลลูกค้าเดิม เพ่ิ่มฐานลูกค้าใ

  อัตรา 20

  เงินเดือน หากทำยอดขายได้ถึงเป้าหมาย รายได้รวมคอมมิชชั่นตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล (Part Time)

  -เพื่อโทรเชิญฟังสัมมนาฟรี
  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์
  -350-400บาท/วัน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 350-400 บาท/วัน
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. IT Support (ด่วน)

  - ติดตั้งและดูแลแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์
  - ติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
  - ติดตั้งและแก้ไข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |