บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านฉีดพลาสติกและขึ้นรูปพลาสติกชิ้นส่วนพลาสติก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO14001


ที่อยู่ 18 หมู่ 10 Tambon Khlong Si Khlong Luang ปทุมธานี 12120


โทร 02-529-5968-99 | แฟกส์ 02-529-5959
1. Process Control Engineer

- ควบคุมกระบวนการผลิต
- ทดลองแม่พิมพ์
- ติดตามผลการทดลองแม่พิมพ์
- สามารถใช้เครื่องจักร Injection

อัตรา 2

เงินเดือน N/A
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  1.วางแผนกด้านงบประมาณของบริษัทฯ และดูแลให้เป็นไปตามงบประมาณ
  2.วิเคราะห์งบการเงิน และข้อเสนอแนะต่อผู

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. QC Engineer

  จัดทำมาตรฐานชิ้นงานตัวอย่างและเกณฑ์ในการตรวจสอบ วางแผนควบคุมและติดตามงานในกระบวนการผลิต ฯลฯ

  อัตรา 3

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างเทคนิคฉีดพลาสติก

  - ทำหน้าที่ติดตั้งแม่พิมพ์
  - ปรับเครื่องฉีดพลาสติก
  - สามารถแก้ไขปัญหาในการผลิตชิ้นงานได้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

  - ตรวจวัดชิ้นงาน
  - ตรวจสอบลักษณะภายนอกชิ้นงานลงบันทึกข้อมูล

  อัตรา 6

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ

  ควบคุมคุณภาพ , ปรับปรุงงานภายในแผนก , งาน ISO

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่บุคคล

  งานสรรหาว่าจ้าง,งานสวัสดิการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ EDM/WIRE CUT

  คุมเครื่อง EDM / WIRE CUT (ถ้าคุมเครื่อง Sodick ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  อัตรา 5

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ช่างเทคนิคแม่พิมพ์

  บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก

  - ควบคุมการผลิตกระบวนการผลิตของงานฉีดพลาสติก
  - แก้ไขปัญหาภายในการผลิต , เพิ่มผลผลิต , ควบคุมของเสีย

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |