บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด


บริษัทของเราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ โดยแบ่งออกเป็น เฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้ในสำนักงาน ของตกแต่งบ้านชนิดต่างๆ ทางกลุ่มบริษัทเรามีความยินดีที่จะนำเสนอ สินค้าคุณภาพ ที่มีราคาเหมาะสมให้กับลูกค้า และส่งมอบสินค้าตามนัดหมาย อย่างตรงเวลากับลูกค้าทุกท่าน


ที่อยู่ 1/23, 1/34 ม.7 ซอยเพชรเกษม 122 Tambon Om Noi Krathumbaen สมุทรสาคร 74130


โทร 02-118-2888 | แฟกส์ 02-118-0888
1. ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม

1. บริหารจัดการงานในแผนกฝึกอบรมทั้งการดำเนินงาน อัตรากำลัง วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งภาย

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ Display Foreman

  - ตรวจวัดพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
  - พิจารณากำหนดแผนงาน ตามแบบที่ได้รับ
  - นำเสนอ ปรับปรุง แก้ไขแบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการแผนกขาย / ผู้แทนขาย

  รับผิดชอบด้านงานขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล-ธุรการ

  ควบคุมด้านสรรหา คัดเลือกบุคคลากร
  ควบคุมด้านการฝึกอบรม พัฒนาความรู้
  ควบคุมงานด้านธุรการและการบริการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

  เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
  - ตั้งเจ้าหนี้ บันทึกบัญชร ซื้อ - เชื่อและกระทบยอดเจ้าหนี้
  - จัดทำเอสารชำ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  - รับคำสั่งซื้อลูกค้า , Sale , fax และผ่านระบบ INTERNET
  - จัดทำใบเสนอราคา , เอกสารต่างๆ ที่ผู้แทนขา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  - ติดต่อ นัดหมาย ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร
  - จัดเตรียมเรื่อง เอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า-จัดส่ง

  - บริหารระบบการทำงานฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
  - บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า
  - ควบคุม ดูแล ความถูกต้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน (ด่วนมาก)

  ดึงข้อมูลบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
  จัดทำบันทึกประจำวัน สถิตการมาปฏิบัติงาน
  บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

  1 ออกแบบ,เขียนแบบ AUTO CAD, 3D Max
  2.แก้ไขปรับปรุงแบบ
  3. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน 14,000 ขึ้นไป
  บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |