บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


Gunkul Group is a quality manufacturer and well-known supplier for Electrical Power System and Renewable Energy System which satisfy all range of customers. One of the company's core competency is “Product Diversification”, which has more than 5,000 quality products in order to meet customers' need. Moreover, our products are produced from our subsidiary manufacturers and imported from well-known international manufacturers in many countries such as U.S.A., German, Japan, and China.The Company has also earned great trust from customers in both government and public sectors, covering Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Metropolitan Electricity Authority (MEA), Provincial Electricity Authority (PEA), TOT Public Company Limited, Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Siemens, Alstom, ABB, PTT, and SCG.


ที่อยู่ 1038-1046 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


โทร 02-242-5882-4 | แฟกส์ 02-242-5880
1. ผจก.ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเคหะภัณฑ์ระบบไฟฟ้ากำลัง

-จัดทำแผนงาน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบตามกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่
-บริหารงาน บริหารบุคล

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิตและขาย

  · ควบคุมติดตามการดำเนินงานแผนการผลิตให้เป็นไปตามกำหนด
  · รับผิอชอบวางแผนเตรียมวัตถุดิบให้เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ(ตามตกลง)
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Foreman(ไฟฟ้า/โยธา)

  -ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง
  -ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับ

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์

  พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม,ทดสอบผลิตภัณฑ์,จัดทำ Bom และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 15

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA

  - จัดทำแผนตรวจติดตามผู้ขาย และประเมิณ
  - จัดทำแผนควบคุมเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และเครื่องมือตร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้าแผนกบัญชี

  -วางแผนควบคุม และตรวจสอบการปิดบัญชีของแต่ละบริษัท
  -ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายภาษี ภงด.3,53,54 และ ภพ.3

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

  วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบ 115 kV และฟิวส์ , วิศกรไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิกส์

  หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบ 115 kV และฟิวส์
  -ประสานงานกับฝ่านขายและวิศวกรโรงงานเพื่อดำเนินการวิจัย ปรับป

  อัตรา 15

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - วางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชีการเงินประประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - จัดทำรายงาน ภงด.3 ,

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างเทคนิค

  -ปฏิบัติการและบำรุงรักษางานที่ได้รับมอบหมายในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
  -จัดทำรายงานประจำวันในการดำเนินกา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  - สำรวจกิจกรรมและงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
  - สำรวจจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน เพื่อประเมินระบบการค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้าแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเขียนแบบ

  รับมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่่าย ควบคุมดูแลแจกจ่ายการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก
  - จัดทำ Bom & Routing

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ QA, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC

  หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ QA
  -ดูแลงานด้านประกันคุณภาพของชิ้นส่วน วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็น

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ช่างเทคนิคประจำโรงไฟฟ้า

  -ปฏิบัติการและบำรุงรักษางานที่ได้รับมอบหมายในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
  -จัดทำรายงานประจำวันในการดำเนินกา

  อัตรา 10

  เงินเดือน 11,000 - 12,000 ขึ้นไป
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  - สำรวจกิจกรรมและงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
  - สำรวจจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน เพื่อประเมินระบบการค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่การเงิน

  - ดำเนินการบันทึก/จัดทำ/สรุป/จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ
  -วิเคร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

  - ควบคุม/ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในบริษัทฯทั้งระบบ
  - ดำเนินงานและเป็นผู้ประสานงานด้านสิ่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ(ตามตกลง)
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเขียนแบบ

  - รับมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่่าย ควบคุมดูแลแจกจ่ายการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก
  - จัดทำ Bom & Routi

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานขับรถมอเตอร์ไซด์

  -ขับรถส่งสินค้าตามแผนเส้นทางการเดินรถที่กำหนดไว้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,500.-บาท/เดือน
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |