บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

ผลิตแกน-กรวยกระดาษสำหรับม้วนเส้นด้าย ฟิล์มต่างๆ ฯ
ผลิตกระดาษฉาก,กระดาษรังผึ้ง, ไม้พับแบน


ที่อยู่ 522 หมู่ 1 ซอยปลั่งเปล่ง ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 สมุทรปราการ 10280


โทร 0-2395-1217, 081-907-3949
1. พนักงานฝ่ายบุคคล

1. ทำรายงานสรุปการหยุดงานของพนักงานทุกวัน
2. ติดต่อหน่วยงานภายนอกได้
3. ประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบ

อัตรา 1

เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถ
บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานบัญชีเจ้าหนี้

  ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ พร้อมออกรายงานประจำเดือน
  และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถ
  บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานบัญชีลูกหนี้

  1. ติดตามหนี้พร้อมทำรายงาน
  2. ออกใบวางบิล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
  บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานจัดซื้อ

  1. สามารถจัดหาวัตถุดิบ, อะไหล่เครื่องจักร พร้อมทั้งออกใบสั่งซื้อ
  จากโปรแกรมสำเร็จรูปได้
  2. จัดทำรา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถ
  บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างเทคนิค

  สามารถซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร, ไฟฟ้าสำนักงานและ
  โรงงานได้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถ
  บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |