บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน กระดาษ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานและช่างเขียน เช่ม แฟ้ม ตราช้าง, ปากกาครอส, Rottring, สีมาสเตอร์อาร์ต ฯลฯ ICE Solution เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ OperSource และเป็นผู้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งเป็นผู้นำทางด้าน Security, Storage, Back upผู้บริหารงานขายเขตร้านค้าสมัยใหม่ (Key Account Manager)
รายละเอียดงาน
ขายสินค้าและดูแลลูกค้าในกลุ่ม Modern Trade

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ทางด้าน Modern Trade จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ใช้รถยนต์ในการปฎิบัติงาน

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร
รับสมัครผ่านทาง E-mail : recruit@dhas.com

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด


เลขที่ 210 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: 0-2237-0500 ต่อ 118 Fax: 0-2237-0500 ต่อ 353
WebSite: http://www.dhas.com


บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale Representative (ต่างจังหวัด)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ด่วน)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า โรงงานโรจนะ(ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Senior BPI Supervisor
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale Representative (กรุงเทพ)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงาน Part Time
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > วิศวกรเครื่องกล
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างเทคนิคทั่วไป
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > นักวิจัย
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานสโตร์อะไหล่
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างเทคนิคออกแบบ (AutoCAD)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าแผนกจัดเตรียมสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ประจำ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างซ่อมบำรุง ประจำคลังสินค้า
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > QA Supervisor
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > PC. ประจำห้างสรรพสินค้า ( ชั่วคราว/ประจำ)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > QA Officer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sales and Marketing Executive
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > QC ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด (ชั่วคราว) ด่วน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายทางโทรศัพท์
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sales หน่วยรถเงินสด
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) Central สาขา รังสิต (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ / Graphic Design
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > PC ประจำ Themall บางกะปิ ด่วน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale กลุ่มร้านค้าผู้ใช้และหน่วยงานราชการ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยรับสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ (ด่วนที่สุด)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยบริการข้อมูลจัดส่ง ประจำศุนย์จัดส่งสินค้า(กิ่งแก้ว) สมุทรปราการ (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยส่งของต่างจังหวัด ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ประจำ emporium (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่เอกสารหนี้ / ประสานงาน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (ประจำโรจนะ)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่เอกสาร (ชั่วคราว)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำประเทศจีน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงาน Parttime (เต็มวัน)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale Supervisor ร้านค้ากรุงเทพ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale Supervisor Modern Trade
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำประเทศจีน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้า นวนคร)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Logistics Sr. Supervisor / Asst.Manager (ศูนย์จัดส่งสินค้านวนคร)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Export Sales Executive
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > PC. ประจำห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ด่วน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายต่างจังหวัด (ภาคใต้)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ด่วนมาก
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > IT & Maintenance Officer DC1
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ประจำ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sales Representative
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างเทคนิคไฟฟ้า/ช่างเทคนิคเครื่องกล
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Senior BPI Officer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงาน Parttime
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า นวนคร
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > PC จัดรายการ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ Display
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > วิศวกรประจำโรงงาน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Telesales
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > MS Excel Specialist
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Data Entry
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Production Supervisor
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > HR & ADMIN SUPERVISOR
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Network Engineer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงาน Service Forklift
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > TPM Manager
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sr. Creative
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Production Engineer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ / Graphic Design
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > MARKETING MANAGER (Indo-China)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Import - Export Officer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sales and Marketing Executive (กลุ่มประเทศ CLMV)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Internal Audit Officer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > HRD OfficerBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |