บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน กระดาษ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานและช่างเขียน เช่ม แฟ้ม ตราช้าง, ปากกาครอส, Rottring, สีมาสเตอร์อาร์ต ฯลฯ ICE Solution เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ OperSource และเป็นผู้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งเป็นผู้นำทางด้าน Security, Storage, Back up


ที่อยู่ เลขที่ 210 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


โทร 0-2237-0500 ต่อ 118 | แฟกส์ 0-2237-0500 ต่อ 353
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ไม่ระบุ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Sr. Creative

  คิดงานโฆษณาแบบสร้างสรรค์ แปลกใหม่ โดนใจTarget

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 25,000-40,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

  เสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯ หน่วยรถเงินสด
  ดูแลฐานลูกค้า เปิดลูกค้าใหม่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงาน Parttime

  งานเอกสาร ติดต่อประสานงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Import - Export Officer

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการนำเข้าและส่งออก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Data Entry

  บันทึกข้อมูลลงในระบบ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. นักศึกษาฝึกงาน

  งานเอกสารสำนักงาน

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า นวนคร

  - เช็คสินค้าให้ครบถ้วนตามจำนวน
  - ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. HR & ADMIN SUPERVISOR

  - Reponsibilities in overall HR & Admin Management,including recruitment, employee welfare and benef

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Sales Representative

  ดูแลลูกค้ากลุ่มเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน และเลือกให้ตรงกับความสามารถที่มี
  - งานขายร้านเครื่อง

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ช่างเทคนิคไฟฟ้า/ช่างเทคนิคเครื่องกล

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. วิศวกรประจำโรงงาน

  วิศวกรโรงงาน (เครื่องกล / แมคราทรอนิกส์ / ออกแบบ /อุตสาหการ)

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. TPM Manager

  ควบคุม - พัฒนา - ปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้อยู่ในข้อกำหนดมาตรฐาน TPM

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. MARKETING MANAGER (Indo-China)

  - Create strategic marketing to wide communication channel, beyond traditional paths.
  - Supervise

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Internal Audit Officer

  Internal Audit

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงาน Service Forklift

  ไม่ระบุ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  - ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  - ดูและรักษารถ
  เส้นทางในการเดินทาง (บ้าน - สำนักงานใหญ่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 9,500-13,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Senior BPI Officer

  -ประสานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล / การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  -ดูแลงานด้านฐานข้อมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Sales and Marketing Executive (กลุ่มประเทศ CLMV)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Production Engineer

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ประจำ

  ขายสินค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลสต็อกสินค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Network Engineer

  ดูแล Network,Fire wall

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Telesales

  แนะนำสินค้า เสนอขายสินค้า ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-11,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่ Display

  ดูแลการจัดทำข้อมูลรายชื่อสำหรับการส่งไดเรคเมล์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
  ดูแลการจัดส่งสิ่งพิมพ์ - วัสดุภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000-10,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. PC จัดรายการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 11,000-20,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. HRD Officer

  ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Training

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ / Graphic Design

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Production Supervisor

  - Manage production team
  - Produce/ control the production within a good lead time, quality, prod

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. MS Excel Specialist

  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรม MS Excel

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-50,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานขายทางโทรศัพท์

  แนะนำ เสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) Central สาขา รังสิต (ด่วนมาก)

  แนะนำสินค้า / ขายสินค้า / จัดเรียงสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,000-15,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. หัวหน้าหน่วยจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. Sale Representative (ต่างจังหวัด)

  ขายสินค้าต่างจังหวัด

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

  คลังสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. Sale กลุ่มร้านค้าผู้ใช้และหน่วยงานราชการ

  ดูแลฐานลูกค้าเดิม , เปิดฐานลูกค้าใหม่ , ดูแลงานประมูล เป็นต้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. พนักงานสโตร์อะไหล่

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. เจ้าหน้าที่เอกสาร (ชั่วคราว)

  การจัดการด้านเอกสาร คัดแยก จัดเก็บ ติดตาม รวบรวม เอกสารภายในหน่วยงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,500-10,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. ช่างเทคนิคทั่วไป

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. เจ้าหน้าที่เอกสารหนี้ / ประสานงาน

  งานธุรการเอกสาร
  การประสานงานภายในหน่วยงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. QA Officer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. IT & Maintenance Officer DC1

  ดูแลระบบ ITและดูระบบช่าง ของศูนย์จัดส่งสินค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,500-16,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ / Graphic Design

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ด่วนมาก

  จัดเรียงสินค้า , ขายสินค้าและให้บริการลูกค้า , ดูแลสต็อกสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,000-15,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. เจ้าหน้าที่การตลาด (ชั่วคราว) ด่วน

  ติดต่อ-ประสานงานทางโทรศัพท์
  สอบถาม ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
  บันทึก จัดเก็บข้อมูลทางการตลาด
  ชั่วคราว

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,500-11,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (ประจำโรจนะ)

  ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Training

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. พนักงาน Parttime (เต็มวัน)

  งานเอกสาร
  บันทึกข้อมูล
  ติดต่อประสานงาน

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. QC ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. Sale Representative (กรุงเทพ)

  ดูแลลูกค้า ขายสินค้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. วิศวกรไฟฟ้า

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. หัวหน้าหน่วยส่งของต่างจังหวัด ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ (ด่วนมาก)

  จัดการวางแผนงาน ควบคุมการจัดส่ง ให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการทำงานของพนักงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 11,000-16,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. ช่างซ่อมบำรุง ประจำคลังสินค้า

  ซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น ไฟฟ้า ประปา อาคาร เป็นต้น

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. พนักงานขายต่างจังหวัด (ภาคใต้)

  ขายสินค้าต่างจังหวัด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. พนักขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ประจำ

  เชียร์สินค้า , ขายสินค้า , จัดเรียงสินค้า , ดูแลสต็อกสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ประจำ emporium (ด่วนมาก)

  แนะนำสินค้า / ขายสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-15,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 57. พนักงาน Part Time

  จัดเก็บเอกสาร

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 58. Sale Supervisor ร้านค้ากรุงเทพ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 59. Logistics Sr. Supervisor / Asst.Manager (ศูนย์จัดส่งสินค้านวนคร)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 60. หัวหน้าหน่วยรับสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ (ด่วนที่สุด)

  รับสินค้าจากภายนอก เข้าสู่ระบบคลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-14,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 61. หัวหน้าแผนกจัดเตรียมสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว

  ควบคุม ดูแล และจัดเตรียมสินค้าให้ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ ก่อนดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 62. PC. ประจำห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ด่วน

  จัดเรียงสินค้า , ขายสินค้าและให้บริการลูกค้า , ดูแลสต็อกสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,000-9,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 63. พนักงานควบคุมเครื่องจักร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 64. หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ (ด่วนมาก)

  วางแผนควบคุมดูแลจัดเก็บสินค้า ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย มีประสบการณ์ด้านคลั

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000-16,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 65. Sales หน่วยรถเงินสด

  เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
  ดูแลฐานลูกค้า เปิดลูกค้าใหม่ เป็นต้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 66. ผู้บริหารงานขายเขตร้านค้าสมัยใหม่ (Key Account Manager)

  ขายสินค้าและดูแลลูกค้าในกลุ่ม Modern Trade

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 67. วิศวกรเครื่องกล

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 68. ช่างเทคนิคออกแบบ (AutoCAD)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 69. หัวหน้าหน่วยบริการข้อมูลจัดส่ง ประจำศุนย์จัดส่งสินค้า(กิ่งแก้ว) สมุทรปราการ (ด่วนมาก)

  ประสานงานการจัดส่งสินค้ากรุงเทพฯและต่างจังหวัด,ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,ประสานงานดูแลพนักงานขับรถและ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-14,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 70. Sales and Marketing Executive

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 71. PC. ประจำห้างสรรพสินค้า ( ชั่วคราว/ประจำ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,000 - 15,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 72. Export Sales Executive

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 73. หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า โรงงานโรจนะ(ด่วนมาก)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 74. นักวิจัย

  - ทำการค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ ในงานวิจัยเกี่ยวกับเคมี, ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง
  - สรุปการทดลองต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 75. PC ประจำ Themall บางกะปิ ด่วน

  จัดเรียงสินค้า , ขายสินค้าและให้บริการลูกค้า , ดูแลสต็อกสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-15,000
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 76. Senior BPI Supervisor

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 77. Sale Supervisor Modern Trade

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 78. QA Supervisor

  - ดูแลระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยรวมของโรงงานตามเป้าหมาย
  - วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับทุกฝ่ายในเชิงค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 79. ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ด่วน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 80. หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้า นวนคร)

  หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยจัดส่ง (ประจำศูนย์จัดส่งสินค้า นวนคร โครงการ 2 )

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 81. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำประเทศจีน

  Marketing & Sales

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 82. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำประเทศจีน

  บัญชี/การเงิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |