บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน กระดาษ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานและช่างเขียน เช่ม แฟ้ม ตราช้าง, ปากกาครอส, Rottring, สีมาสเตอร์อาร์ต ฯลฯ ICE Solution เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ OperSource และเป็นผู้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งเป็นผู้นำทางด้าน Security, Storage, Back upพนักงานขายต่างจังหวัด (ภาคใต้)
รายละเอียดงาน
ขายสินค้าต่างจังหวัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีรถยนต์ สำหรับปฏิบัติงาน
2. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร
รับสมัครผ่านทาง E-mail : recruit@dhas.com

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด


เลขที่ 210 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: 0-2237-0500 ต่อ 118 Fax: 0-2237-0500 ต่อ 353
WebSite: http://www.dhas.com


บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale Representative (ต่างจังหวัด)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ด่วน)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า โรงงานโรจนะ(ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Senior BPI Supervisor
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale Representative (กรุงเทพ)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงาน Part Time
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > วิศวกรเครื่องกล
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างเทคนิคทั่วไป
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > นักวิจัย
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานสโตร์อะไหล่
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างเทคนิคออกแบบ (AutoCAD)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าแผนกจัดเตรียมสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ประจำ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างซ่อมบำรุง ประจำคลังสินค้า
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > QA Supervisor
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > PC. ประจำห้างสรรพสินค้า ( ชั่วคราว/ประจำ)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > QA Officer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sales and Marketing Executive
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > QC ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด (ชั่วคราว) ด่วน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายทางโทรศัพท์
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sales หน่วยรถเงินสด
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) Central สาขา รังสิต (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ / Graphic Design
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > PC ประจำ Themall บางกะปิ ด่วน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale กลุ่มร้านค้าผู้ใช้และหน่วยงานราชการ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยรับสินค้า ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ (ด่วนที่สุด)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยบริการข้อมูลจัดส่ง ประจำศุนย์จัดส่งสินค้า(กิ่งแก้ว) สมุทรปราการ (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วยส่งของต่างจังหวัด ประจำศูนย์จัดส่งสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ประจำ emporium (ด่วนมาก)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ผู้บริหารงานขายเขตร้านค้าสมัยใหม่ (Key Account Manager)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่เอกสารหนี้ / ประสานงาน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (ประจำโรจนะ)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่เอกสาร (ชั่วคราว)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำประเทศจีน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงาน Parttime (เต็มวัน)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale Supervisor ร้านค้ากรุงเทพ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sale Supervisor Modern Trade
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำประเทศจีน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้า นวนคร)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Logistics Sr. Supervisor / Asst.Manager (ศูนย์จัดส่งสินค้านวนคร)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Export Sales Executive
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > PC. ประจำห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ด่วน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ด่วนมาก
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > IT & Maintenance Officer DC1
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) ประจำ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sales Representative
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > ช่างเทคนิคไฟฟ้า/ช่างเทคนิคเครื่องกล
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Senior BPI Officer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงาน Parttime
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า นวนคร
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > PC จัดรายการ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ Display
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > วิศวกรประจำโรงงาน
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Telesales
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > MS Excel Specialist
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Data Entry
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Production Supervisor
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > HR & ADMIN SUPERVISOR
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Network Engineer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงาน Service Forklift
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > TPM Manager
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sr. Creative
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Production Engineer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ / Graphic Design
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > MARKETING MANAGER (Indo-China)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Import - Export Officer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Sales and Marketing Executive (กลุ่มประเทศ CLMV)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Internal Audit Officer
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > HRD OfficerBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |