บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

ผลิตภัณฑ์ “ตราเด็กสมบูรณ์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติอาหารประเภทต่าง ๆ อยู่คู่ครัวคนไทยมานานกว่า 60 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมถึงระบบคุณภาพด้าน GMP, HACCP, BRC ,IFS และใบรับรองคุณภาพจากหลายสถาบันหัวหน้าคลังสินค้าและLogistics( ประจำโรงงานระยอง )
รายละเอียดงาน
ด้านเอกสาร บันทึกโปรแกรมงานด้านการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดเก็บสถิติ และจัดทำรายงานต่างๆ

จังหวัด ระยอง

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาLogistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าและจัดส่ง 2 ปีขึ้นไป
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้ โปรแกรม MS Office ได้ดี
4. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
5. มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนะคติที่ดี มีภาวะผู้นำ

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ยูนิฟอร์ม
4. โบนัส

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด่วนได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาได้ที่ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด


เลขที่ 767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel: 0-2674-7990-9ต่อ 243(สนญ.),034-822-201-3 (โรงงาน) Fax: 0-2674-7990-9 ต่อ 255
WebSite: http://www.deksomboon.com


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ENGINEERING MANAGER
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > R&D Manager ( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > QA Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่โภชนาการ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > Factory Internal Audit Manager
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > Foodservice Sales Supervisor
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > R&D Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > Production Manager( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > Production Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor) โรงงานสมุทรสาคร
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > หัวหน้าขายศูนย์ตัวแทนจำหน่าย
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > พนักงานขาย
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > Programmer
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > IT Supervisor (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > หัวหน้าจัดชื้อ ด้านบรรจุภัณฑ์ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > หัวหน้าทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > หัวหน้าเทรดมาร์เก็ตติ้ง
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน(ประจำสำนักงานใหญ่)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > หัวหน้าขายระบบตัวแทนจำหน่าย
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > วิศวกรเครื่องกล (โรงงานมหาชัย)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานมหาชัย)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > พนักงานขาย ต่างจังหวัด
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่บริหารงานคุณภาพ (โรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ช่างสอบเทียบ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > R&D Supervisor
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ช่างไฟฟ้า
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ช่างแมคคานิค
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > พนักงานส่งเสริมการขาย
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > พนักงานขับรถส่งเสริมการขาย
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > R&D Supervisor ( ประจำโรงงานระยอง)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประสานการขายต่างประเทศ (ประจำโรงงานระยอง)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโรงงาน (โรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ช่างยนต์)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สำนักงานใหญ่
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่Call Center
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > Treasury Officer (เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Training)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน (Payroll)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > Trade Marketing Manager
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > หัวหน้าธุรการขาย
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > Food Service Executive
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ผู้ช่วย/ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด > ผู้ช่วย/ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานระยอง)หางานในจันทบุรี   หางานพยาบาล   หางานนครศรีธรรมราช   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานลพบุรี   หางาน เพชรบูรณ์   หางานจังหวัดเลย   หางานพิษณุโลก   หางานนครปฐม   หางานวิศวกร สระบุรี   หางาน mc   หางานศรีสะเกษ   หางานโรงแรม   หางานอุดร   หางาน ลำปาง   หางานที่ระยอง   หางานpc  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา