บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตรแบบครบวงจร โดยมีตัวแทนจำหน่ายและสำนักงานสาขาอยู่ทั่วประเทศพนักงานธุรการทั่วไป จังหวัดเลย
รายละเอียดงาน
ดูงานด้านเอกสารของแผนกอะไหล่

จังหวัด เลย

อัตราที่รับ 5 อัตรา

เงินเดือน 6,000-6,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. อายุไม่เกิน 35
3. มีความละเอียดรอบคอบ
4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
คุณวริสรา เสนาะ

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.กองทุนเงินสะสม
3.ประกันอุบัติเหตุหมู่
4.เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 200 บาท/วัน ,ค่าเสี่ยงภัย 200 บาท/วัน
5.โบนัสประจำปี (อยู่ที่ผลประกอบการบริษัทฯ เป็นหลัก)
6.วันหยุดประจำปี 13 วัน
7.ชุดยูนิฟอร์ม 4 ชุด/ปี

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท คูโบต้าหาดใหญ่จักรกล จำกัด หรือทางอีเมล์

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด


เลขที่ 101/19-24 หมู่ 20 ถ.นวนคร 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12110
Tel: 029090300 Fax: 025204332
WebSite: siamkubota.co.th


บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย จังหวัดเลย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานฝ่ายบุคคล พะเยา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานการตลาด พะเยา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการ พะเยา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการบริการ สระแก้ว
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ สระแก้ว
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > หัวหน้าช่างบริการ ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานกิจกรรมตลาด ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานบัญชี พะเยา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการอะไหล่ เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > หัวหน้าแผนกบัญชี เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานการบุคคล เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการอะไหล่ พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย พิษณุโลก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการบริการ พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการบริการ พิษณุโลก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน พิษณุโลก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่ทะเบียน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการ นครราชสีมา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่ทะเบียน พิษณุโลก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานจัดส่ง พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย ประจำร้านคูโบต้าจุงชัยสหยนต์ เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการรถมือสอง ศรีสะเกษ
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายขาย เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานกิจกรรมการตลาด เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการศูนย์บริการ เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > หัวหน้าแผนกอะไหล่ ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานอะไหล่ ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานฝ่ายบัญชี ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างคูโบต้าแม็กซ์ ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้ช่วยการบัญชี ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ สิงห์บุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการ สิงห์บุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย สิงห์บุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการศูนย์บริการ เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการส่วนบุคคล อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เลขานุการส่วนบัญชี อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานการตลาด ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการขาย,ธุรการอะไหล่, สต็อก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการแผนกการตลาด ศรีสะเกษ
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการศูนย์บริการ อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เลขานุการกรรมาการผู้จัดการ อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขายโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการแผนกการตลาด ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการแผนกบริการ ศรีสะเกษ
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้ช่วยผู้จัดการAD มุกดาหาร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการแผนกบริการ มุกดาหาร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการแผนกอะไหล่ ยโสธรBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |