บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตรแบบครบวงจร โดยมีตัวแทนจำหน่ายและสำนักงานสาขาอยู่ทั่วประเทศเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขายโสธร
รายละเอียดงาน
1.ดูแลงานด้านงานบัญชีของสาขา
2.ดูแลการจัดเก็บเอกสารของสาขาและส่งเอกสารให้ตรงตามกำหนด

จังหวัด ยโสธร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน 7,000-9,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 25– 35 ปี
2. วุฒิปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี จบสาขาบัญชี
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. บุคคลิกภาพดี

ติดต่อ
คุณวริสรา เสนาะ

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.กองทุนเงินสะสม
3.ประกันอุบัติเหตุหมู่
4.เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 200 บาท/วัน ,ค่าเสี่ยงภัย 200 บาท/วัน
5.โบนัสประจำปี (อยู่ที่ผลประกอบการบริษัทฯ เป็นหลัก)
6.วันหยุดประจำปี 13 วัน
7.ชุดยูนิฟอร์ม 4 ชุด/ปี

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท คูโบต้าหาดใหญ่จักรกล จำกัด หรือทางอีเมล์

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด


เลขที่ 101/19-24 หมู่ 20 ถ.นวนคร 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12110
Tel: 029090300 Fax: 025204332
WebSite: siamkubota.co.th


บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย จังหวัดเลย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการทั่วไป จังหวัดเลย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานฝ่ายบุคคล พะเยา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานการตลาด พะเยา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการ พะเยา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการบริการ สระแก้ว
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ สระแก้ว
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > หัวหน้าช่างบริการ ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานกิจกรรมตลาด ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานบัญชี พะเยา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการอะไหล่ เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > หัวหน้าแผนกบัญชี เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานการบุคคล เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการอะไหล่ พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย พิษณุโลก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการบริการ พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการบริการ พิษณุโลก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน พิษณุโลก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่ทะเบียน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการ นครราชสีมา
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่ทะเบียน พิษณุโลก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานจัดส่ง พิจิตร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย ประจำร้านคูโบต้าจุงชัยสหยนต์ เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการรถมือสอง ศรีสะเกษ
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายขาย เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานกิจกรรมการตลาด เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการศูนย์บริการ เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ เพชรบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > หัวหน้าแผนกอะไหล่ ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานอะไหล่ ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานฝ่ายบัญชี ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างคูโบต้าแม็กซ์ ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้ช่วยการบัญชี ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างบริการ สิงห์บุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการ สิงห์บุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานขาย สิงห์บุรี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการศูนย์บริการ เชียงราย
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการส่วนบุคคล อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เลขานุการส่วนบัญชี อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานการตลาด ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการขาย,ธุรการอะไหล่, สต็อก
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการแผนกการตลาด ศรีสะเกษ
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการศูนย์บริการ อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > เลขานุการกรรมาการผู้จัดการ อุบลราชธานี
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการแผนกการตลาด ยโสธร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการแผนกบริการ ศรีสะเกษ
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้ช่วยผู้จัดการAD มุกดาหาร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > ผู้จัดการแผนกบริการ มุกดาหาร
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด > พนักงานธุรการแผนกอะไหล่ ยโสธรBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |