BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตรแบบครบวงจร โดยมีตัวแทนจำหน่ายและสำนักงานสาขาอยู่ทั่วประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ 101/19-24 หมู่ 20 ถ.นวนคร 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12110


โทร 029090300 | แฟกส์ 025204332

1. พนักงานธุรการแผนกอะไหล่ ยโสธร

ไม่ระบุ

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  2. ผู้จัดการแผนกบริการ มุกดาหาร

  1.วางแผนและรับผิดชอบงานด้านบริการ ในระยะประกัน และพ้นระยะประกัน ให้ตรงกับแผนที่กำหนด
  2. ดูแลช่างบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด มุกดาหาร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  3. ผู้ช่วยผู้จัดการAD มุกดาหาร

  1.วางแผนและการกำหนดนโยบาย และยอดขาย ให้ตรงตามการบริษัทกำหนด
  2. ดูแลพนักงานในสาขา ติดตามผลงานของพน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด มุกดาหาร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  4. ผู้จัดการแผนกบริการ ศรีสะเกษ

  1.วางแผนและรับผิดชอบงานด้านบริการ ในระยะประกัน และพ้นระยะประกัน ให้ตรงกับแผนที่กำหนด
  2. ดูแลช่างบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  5. ผู้จัดการแผนกการตลาด ยโสธร

  1.วางแผนและรับผิดชอบงานขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  2. ด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  6. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขายโสธร

  1.ดูแลงานด้านงานบัญชีของสาขา
  2.ดูแลการจัดเก็บเอกสารของสาขาและส่งเอกสารให้ตรงตามกำหนด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000-9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  7. เลขานุการกรรมาการผู้จัดการ อุบลราชธานี

  1.การจัดการประชุม จดวาระการประชุม และติดต่อประสานงานของแต่ละหน่วยงาน
  2.ดูแลตารางการทำงานของผู้จัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด อุบลราชธานี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  8. ผู้จัดการศูนย์บริการ อุบลราชธานี

  1.วางแผนและรับผิดชอบงานด้านบริการ ในระยะประกัน และพ้นระยะประกัน ให้ตรงกับแผนที่กำหนด
  2. ดูแลช่างบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด อุบลราชธานี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  9. ผู้จัดการแผนกการตลาด ศรีสะเกษ

  1.วางแผนและรับผิดชอบงานขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  2. ด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  10. พนักงานธุรการขาย,ธุรการอะไหล่, สต็อก

  1.ดูแลงานด้านเอกสาร จัดเก็บเอกสารในส่วนอิเล็คโทรนิค และเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
  2.ดูแลการจัดเก็บเอกสารขอ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 7,000-9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  11. พนักงานการตลาด ยโสธร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 7,000-9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  12. เจ้าหน้าที่การตลาด อุบลราชธานี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 7,000-9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด อุบลราชธานี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  13. เลขานุการส่วนบัญชี อุบลราชธานี

  ประสารงานกับสาขาต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องบัญชีเบื้องต้น ดูแลงานประชุม การจัดการประชุม การรายงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด อุบลราชธานี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  14. ผู้จัดการส่วนบุคคล อุบลราชธานี

  1.สรรหาพนักงาน, คัดพนักงาน, สัมภาษณ์งาน
  2.ดูแลเงินเดือนพนักงาน,ประเมินพนักงาน,สวัสดิการพนักงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด อุบลราชธานี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  15. ผู้จัดการศูนย์บริการ เชียงราย

  ดูงานงานของศูนย์บริการ รวมถึงงานระบบ ISO

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เชียงราย

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  16. พนักงานขาย สิงห์บุรี

  แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,000-10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  17. พนักงานธุรการ สิงห์บุรี

  ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  18. ช่างบริการ สิงห์บุรี

  1. ตรวจเช็ครถแทรกเตอร์ให้แก่เกษตรกร ส่งมอบและแนะนำการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตรที่บริษัทจัดจำห

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,000-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  19. ผู้ช่วยการบัญชี ยโสธร

  ทำบัญชี บัญชีลูกหนี้สินเชื่อ และรายละเอียดลูกหนี้สินเชื่อ
  ทำงานวันจันทร์- เสาร์ เวลา 08.00-17.00

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  20. ช่างคูโบต้าแม็กซ์ ยโสธร

  ดูแลให้บริการงานซ่อมและงานตรวจเช็คผลิตภัณฑ์คูโบต้าแม็กซ์
  ทำงานวันจันทร์- เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  21. พนักงานฝ่ายบัญชี ยโสธร

  ทำบัญชี บัญชีลูกหนี้สินเชื่อ และรายละเอียดลูกหนี้สินเชื่อ ทำงานวันจันทร์- เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  22. ช่างบริการ ยโสธร

  ดูแลให้บริการงานซ่อมและงานตรวจเช็คผลิตภัณฑ์คูโบต้า

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  23. พนักงานขาย ยโสธร

  ขายผลิตภัณฑ์คูโบต้า

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  24. พนักงานอะไหล่ ยโสธร

  วางแผนและบริหารงานขายอะไหล่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  25. หัวหน้าแผนกอะไหล่ ยโสธร

  วางแผนและบริหารงานขายอะไหล่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ยโสธร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  26. ช่างบริการ เพชรบุรี

  บริการงานแนะนำการใช้ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงสินค้าคูโบต้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เพชรบุรี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  27. ผู้จัดการศูนย์บริการ เพชรบุรี

  วางแผนและบริหารงานแผนกบริการ และงานแผนกอะไหล่

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เพชรบุรี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  28. พนักงานกิจกรรมการตลาด เพชรบุรี

  จัดงานกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เพชรบุรี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  29. พนักงานขาย เพชรบุรี

  ขายสินค้า และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  อัตรา 4

  เงินเดือน 6,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เพชรบุรี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  30. ผู้จัดการฝ่ายขาย เพชรบุรี

  วางแผนและบริหารงานขาย และงานกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เพชรบุรี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  31. ช่างบริการรถมือสอง ศรีสะเกษ

  บริการงานแนะนำการใช้ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงสินค้าคูโบต้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,500-7,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  32. พนักงานจัดส่ง พิจิตร

  ส่งมอบ แนะนำ สินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 5,500 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิจิตร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  33. เจ้าหน้าที่ทะเบียน พิษณุโลก

  ดูแลงานทะเบียน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิษณุโลก

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  34. เจ้าหน้าที่ทะเบียน

  ดูแลงานทะเบียน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิจิตร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  35. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน พิษณุโลก

  ดูแลงานบัญชีภายในสาขา บัญชีลูกหน้า บัญชี เจ้าหนี้ การส่งงบด้านบัญชี

  อัตรา 2

  เงินเดือน 5,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิษณุโลก

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  36. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน พิจิตร

  ดูแลงานบัญชีภายในสาขา บัญชีลูกหน้า บัญชี เจ้าหนี้ การส่งงบด้านบัญชี

  อัตรา 4

  เงินเดือน 5,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิจิตร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  37. พนักงานธุรการบริการ พิษณุโลก

  จัดทำงานเอกสารเกี่ยวกับงานบริการ รับแจ้ง จ่ายงานบริการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 5,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิษณุโลก

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  38. พนักงานธุรการบริการ พิจิตร

  จัดทำงานเอกสารเกี่ยวกับงานบริการ รับแจ้ง จ่ายงานบริการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 5,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิจิตร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  39. พนักงานขาย พิษณุโลก

  ขายสินค้า และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิษณุโลก

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  40. พนักงานขาย พิจิตร

  ขายสินค้า และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  อัตรา 6

  เงินเดือน 6,000 ขึ้นไป(ไม่รวมค่าคอมมิสชั่น)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิจิตร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  41. พนักงานธุรการอะไหล่ พิจิตร

  ขายอะไหล่ภายในร้าน การจ่ายอะไหล่ให้กับช่างบริการ ดูแลอะไหล่ ไม่ให้สูญหาย และมีการจัดเก็บอะไหล่ให้ตรง

  อัตรา 5

  เงินเดือน 5,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิจิตร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  42. ช่างบริการ พิจิตร

  บริการงานแนะนำการใช้ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงสินค้าคูโบต้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 5,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิจิตร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  43. เจ้าหน้าที่การตลาด พิจิตร

  จัดงานกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พิจิตร

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  44. พนักงานการบุคคล เชียงราย

  ดูแลงานด้านการบุคคลของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เชียงราย

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  45. หัวหน้าแผนกบัญชี เชียงราย

  ดูแลงานด้านบัญชีของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เชียงราย

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  46. ช่างบริการ เชียงราย

  แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ ได้ตามมาตาราฐานของบริษัทกำหนด สามารถแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ภ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เชียงราย

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  47. พนักงานธุรการอะไหล่ เชียงราย

  ขายอะไหล่ภายในร้าน การจ่ายอะไหล่ให้กับช่างบริการ ดูแลอะไหล่ไม่ให้
  สูญหาย และมีการจัดเก็บอะไหล่ให้ต

  อัตรา 3

  เงินเดือน 6,000-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เชียงราย

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  48. พนักงานขาย ประจำร้านคูโบต้าจุงชัยสหยนต์ เชียงราย

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เชียงราย

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  49. พนักงานกิจกรรมตลาด ประจวบคีรีขันธ์

  จัดงานกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  50. พนักงานขาย ประจวบคีรีขันธ์

  ขายสินค้า และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  อัตรา 4

  เงินเดือน 6,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมมิสชั่น)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  51. ช่างบริการ ประจวบคีรีขันธ์

  บริการงานแนะนำการใช้ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงสินค้าคูโบต้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  52. หัวหน้าช่างบริการ ประจวบคีรีขันธ์

  วางแผนและบริหารงานบริการสินค้าคูโบต้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  53. ช่างบริการ สระแก้ว

  รับผิดชอบตรวจเช็ค และซ่อมรถแทรกเตอร์ รวมทั้งเอกสารงานบริการ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 6000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  54. พนักงานธุรการบริการ สระแก้ว

  รับผิดชอบงานตรวจเช็ค , ซ่อมรถแทรกเตอร์ และสินค้าคูโบต้าและติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการนัดหมาย เพื่อ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 6000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  55. พนักงานธุรการ พะเยา

  ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน จันทร์-เสาร์

  อัตรา 4

  เงินเดือน เริ่มต้น 6,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พะเยา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  56. พนักงานการตลาด พะเยา

  ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน จันทร์-เสาร์

  อัตรา 3

  เงินเดือน เริ่มต้น 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พะเยา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  57. พนักงานฝ่ายบุคคล พะเยา

  ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน จันทร์-เสาร์ งานด้านการบุคคล

  อัตรา 2

  เงินเดือน เริ่มต้น 7,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พะเยา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  58. พนักงานบัญชี พะเยา

  ดูแลงานเอกสารด้านบัญชี

  อัตรา 3

  เงินเดือน 6000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด พะเยา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  59. ช่างบริการ จังหวัดปราจีนบุรี

  1. ตรวจซ่อมสินค้าที่ประสบปัญหา
  2. ให้คำแนะนำ อธิบายการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 6,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  60. พนักงานธุรการ นครราชสีมา

  ดูแลงานด้านเอกสารของร้าน

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000-7,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  61. ช่างบริการ จังหวัดนครราชสีมา

  1. ตรวจซ่อมสินค้าที่ประสบปัญหา
  2. ให้คำแนะนำ อธิบายการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,000-7,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  62. พนักงานขาย จังหวัดนครราชสีมา

  แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000-7,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  63. พนักงานธุรการทั่วไป จังหวัดเลย

  ดูงานด้านเอกสารของแผนกอะไหล่

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000-6,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เลย

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  64. ช่างบริการ

  1. ตรวจซ่อมสินค้าที่ประสบปัญหา
  2. ให้คำแนะนำ อธิบายการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,000-6,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เลย

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  65. พนักงานขาย จังหวัดเลย

  แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด เลย

  วันที่ 8 ส.ค. 2555

  หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานรับโทรศัพท์   หางาน อีเว้นท์   หางาน ราชบุรี   หางาน ธรณีวิทยา   หางานพิเศษ   หางาน sale   หางานที่พัทยา   หางานเภสัชกร   หางานอุตรดิตถ์   หางานเลย   หางาน นครศรีธรรมราช   หางานผู้แทนยา   หางานภาษาจีน   หางาน it   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานกระบุรี   หางานเชียร์เบียร์   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , job , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap