TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสีและเคมีภัณฑ์มานานกว่า 40 ปี และปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายตัวลงทุนธุรกิจไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีการขายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานดังกล่าว บริษัทจึงประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้พนักงานห้องทดลองR&D /พนักงานควบคุมคุณภาพQC
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า
- บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

จังหวัด สมุทรปราการ

อัตราที่รับ 10 อัตรา

เงินเดือน 12,000++ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 (วิทย์-คณิต) - ปวส. (เคมี)
3. หากมีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ (QC) / ควบคุมการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
4. หากเคยผ่านงาน Lab เคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ละเอียด รอบคอบ
6. ติดต่อ : คุณนิติรัฐ โทร : 02-335-5555 Ext. 3606

ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาบุคลากร

สวัสดิการ
รับเป็นพนักงานประจำรายเดือน โอที เบี้ยขยัน โบนัส รถรับส่งปรับอากาศ สวัสดิการอื่น ๆ

วิธีการสมัคร
- สมัครงานผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด


31/2 moo 3 Bangna Trad Road K.M. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
Tel: 02-335-5888, 02-335-5555 ต่อ 5852, 3605, 1623, 1617, 3606 Fax: 02-312-8927
WebSite: www.taogroup.com


TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานแนะนำสินค้า
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Production Engineer
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานส่งเสริมการตลาด (บริษัทในเครือ TOA)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทย
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Sales Project/ เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Quality Control Assistant Supervisor
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Safety (Assistant Supervisor)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Web Application Specialist
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > พนักงาน QC / พนักงานห้องทดลอง / ฝ่ายผลิต /ควบคุมเครื่องจักร
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > ERP Manufacturing Manager
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > ERP Financial Manager
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Assistant Manager - Process Engineer
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > PR Supervisor
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Electrical Control Engineer (วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Marketing Executive
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Production planning & Inventory Control Staff
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบริหารทรัพย์สิน
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > ช่างเทคนิค (สอบเทียบเครื่องมือวัด)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > ช่างซ่อมบำรุง
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Technical Support Chemistry (Project)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดการวัสดุและของเสีย (Waste Management)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Technician)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > นักเคมี(Assistant Supervisor R&D)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ขายอสังหาริมทรัพย์ (Property Consultant)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต(Assistant Supervisor Production Planning)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer (บริษัทอสังหาริมทรัพย์)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > วิศวกรประเมินราคา / Estimate Engineer (บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายสินเชื่อและลูกหนี้
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > ผู้แทนขายร้านค้า(เขตกรุงเทพมหานคร,ปริมณฑล,ภาคเหนือ,ภาคกลาง,ภาคอีสาน และ ภาคใต้)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(อัคคีภัยฉุกเฉิน)/Fireman
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี (บริษัทในเครือฯ)
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Leadman / Foreman ฝ่ายผลิต
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > ขับรถผู้บริหารคนไทย
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด > Project Sales : เจ้าหน้าที่ขายโครงการBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |