TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสีและเคมีภัณฑ์มานานกว่า 40 ปี และปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายตัวลงทุนธุรกิจไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีการขายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานดังกล่าว บริษัทจึงประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้


ที่อยู่ 31/2 moo 3 Bangna Trad Road K.M. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540


โทร 02-335-5888, 02-335-5555 ต่อ 5852, 3605, 1623, 1617, 3606 | แฟกส์ 02-312-8927
1. Project Sales : เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง
วางแผนการขายและการบริการเพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท โดย

อัตรา 4

เงินเดือน เงินเดือนประจำ+-ค่าน้ำมัน/ค่าเสื่อมรถ+เบี้ยงเลี้ยง+และสวัสดิการอื่นๆตามบริษัทกำหนด
TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(อัคคีภัยฉุกเฉิน)/Fireman

  1. ปฎิบัติงานด้านศูนย์วิชาการสนับสนุนการควบคุมภาวะฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์และการจัดเ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. นักเคมี(Assistant Supervisor R&D)

  1.นำแผนปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปดำเนินการและวัดประสิทธิภาพ
  2.จัดเตรียมสูตรให้ฝ่ายผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20-25K+Experience allowance
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Technical Support Chemistry (Project)

  Working Condition:-
  • Working date: Monday to Friday and 2 Saturday
  • Working hour: 08.00 a.m. – 0

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ขายอสังหาริมทรัพย์ (Property Consultant)

  -ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทของผู้บริหาร (ขาย/เช่า/ซื้อ/เซ้ง)
  -เป็นตัว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Leadman / Foreman ฝ่ายผลิต

  - ดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ทั้งในห้องควบคุมและในโรงงาน
  - ควบคุมการผ

  อัตรา 5

  เงินเดือน N/A
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer (บริษัทอสังหาริมทรัพย์)

  1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาด เช่น สภาพปัจจุบันของการตลาด คู่แข่ง
  ทางด้านการตลาด เป็นต้น
  2.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

  1.ประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ และร่วมกำหนดแนวการตรวจสอบ
  2.จัดทำ Workflow ระบบงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานห้องทดลองR&D /พนักงานควบคุมคุณภาพQC

  - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า
  - บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

  อัตรา 10

  เงินเดือน 12,000++
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต(Assistant Supervisor Production Planning)

  1.ควบคุม,กำกับดูแลงานประสาน และวางแผนการผลิต รับข่าวสาร ประสานงานกับลูกค้า,ฝ่ายการตลาดและฝ่ายโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20-25K+Experience allowance
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้แทนขายร้านค้า(เขตกรุงเทพมหานคร,ปริมณฑล,ภาคเหนือ,ภาคกลาง,ภาคอีสาน และ ภาคใต้)

  1. วางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายของบริษัท
  2. ติดต่อเสนอขายสินค้าแก่ร้านค้าในเขตพื้นที่รั

  อัตรา 10

  เงินเดือน เงินเดือนประจำ+-ค่าน้ำมัน/ค่าเสื่อมรถ+เบี้ยงเลี้ยง+และสวัสดิการอื่นๆตามบริษัทกำหนด
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. วิศวกรประเมินราคา / Estimate Engineer (บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

  1.จัดทำงานประเมินราคากลางงานก่อสร้างบ้าน สาธารณูปโภคต่างๆ ตามแบบและข้อกำหนดวัสดุงานก่อสร้าง
  2.ตรวจส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่บัญชี (บริษัทในเครือฯ)

  ออกใบแจ้งหนี้ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าห้องชุด ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการอื่นๆ
  ออกใบสำคัญรับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่จัดการวัสดุและของเสีย (Waste Management)

  - กำกับ ดูแล การกำจัดขยะทั่วไป การจัดการของเสียอันตราย รวมถึงเศษวัสดุไม่ใช้แล้ว
  - ควบคุมสต๊อกปริมาณ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ขับรถผู้บริหารคนไทย

  -รับ และส่งผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่ง
  -เป็นพนักงานประจำของ TOA มีเงินเดือนประจำ+OT และสวั

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Technician)

  - ปฎิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักกล และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน
  - ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงเคร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายสินเชื่อและลูกหนี้

  1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านสินเชื่อและลูกหนี้ตามเขตขายและกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  2. พิจารณาและควบคุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบกาาณ์ทำงาน
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ช่างเทคนิค (สอบเทียบเครื่องมือวัด)

  -สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  -บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และแก้ไขอุปกรณ์ให

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานแนะนำสินค้า

  บริการลูกค้า ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทแก่ลูกค้า

  อัตรา 50

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.ดำเนินการกระทบยอดการรับชำระค่าสินค่าระบบ PDC ปรับปรุง AR และ Sum ยอด โดยตรวจสอบความถูกต้อง และ Pos

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-20,000
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Production planning & Inventory Control Staff

  - Responsible for logistic operation management especially production planning, inventory and wareho

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Marketing Executive

  - Prepare strategy for brand building, yearly marketing budget, promotion and sales forecasting
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ช่างซ่อมบำรุง

  ติดตั้งและงานโครงการซ่อมบำรุงระบบรักษาระบบ Utility ระบบปรับอากาศ โทรศัพท์และสาธารณูปโภค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบริหารทรัพย์สิน

  รับผิดชอบการวางแผนและบริหารจัดการทรัพย์สิน(ให้เช่า, ขาย, ซื้อเพิ่ม) จัดหาทรัพย์สินเพื่อให้ตรงความต้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. PR Supervisor

  - Responsible for developing and driving communications strategies to widen communication channels a

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Electrical Control Engineer (วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า)

  -Assist in resolving technical problem in electrical and related system in production
  - Perform gen

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทย

  -รับ และส่งผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่ง
  (บ้านพักนายอยู่แถวสุขุมวิท)

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Safety (Assistant Supervisor)

  1. ตรวจสอบงานที่เกี่ยวจข้องกับ Work permit และ Safety Introduction ให้ผู้รับเหมาก่อนปฏิบัติงานและระห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Assistant Manager - Process Engineer

  - Support Engineering activities to help achieve department goals.
  - Ensure the best quality, deliv

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานส่งเสริมการตลาด (บริษัทในเครือ TOA)

  - ติดต่อประสานงานด้านการตลาดระหว่างบริษัท ห้างสรรพสินค้าและลูกค้า
  - จัดทำ Promotion วางแผนการขายและ

  อัตรา 15

  เงินเดือน 9,500-15,000
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. Web Application Specialist

  - วิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลในการออกแบบสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์ รวมถึงศึกษาและสอบถามความต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. Production Engineer

  - Responsible for production operation and team supervision
  - Develop production process regarding

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. ERP Financial Manager

  The primary focus of the position will be to plan, monitor and deliver scoped systems modules and fu

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. Quality Control Assistant Supervisor

  Planning raw material and Chemical product

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. พนักงาน QC / พนักงานห้องทดลอง / ฝ่ายผลิต /ควบคุมเครื่องจักร

  - ควบคุมคุณภาพในไลน์ผลิต เก็บตัวอย่างงานเพื่อทำ test
  - ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

  อัตรา 30

  เงินเดือน ตามตกลง
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. Sales Project/ เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

  1. ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา,ร้านค้า, เจ้าของโครงการ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ข

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. ERP Manufacturing Manager

  The primary focus of the position will be to plan, monitor and deliver scoped systems modules and fu

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค

  ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาด้านสี

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |