บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด


บริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด ก่อตั้งในปี 2518 เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และผู้ผลิตไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำมันปาล์มตราเกสร และดอกไม้ ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงตำนานความอร่อยในเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากวิศวกรโยธา
รายละเอียดงาน
- เขียนแบบ Civil Drawing และจัดทำงบประมาณโครงการเบื้องต้น
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ
- วางแผนการทำงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ
- ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้างและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงควบคุมและดูแลความปลอดภัยหน้างาน

จังหวัด ปทุมธานี

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา/ ก่อสร้าง
2. ประสบการณ์ตั้งแต่ 1-5 ปีขึ้นไป
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. สามารถดำเนินติดต่อหน่วยงานราชการท้องถิ่น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง เป็นอย่างดี
5. สามารถเขียนแบบงานก่อสร้าง โครงสร้าง งานดิน งานถนน งานคอนกรีต เหล็ก
6. มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการก่อสร้างและบริหารงานโครงการ
7. สามารถทำงานได้หลากหลาย มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดี
8. สามารถทำงานประจำโรงงานในจังหวัดปทุมธานีได้
9. ติดต่อ : Mr. Chanapon โทร : 02-581-2348-50

ติดต่อ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
- กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
- ฟรียูนิฟอร์ม
- ค่าครองชีพ
- ค่ากะ
- คูปองอาหาร
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการหอพัก
- ประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครตามที่อยู่โรงงาน
สมัครได้ด้วยตนเอง

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด


โรงงาน 29/3 หมู่ 6 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 สำนักงานใหญ่1/8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel: 02-581-2348-50 Fax: 02-581-6407
WebSite: www.patumoil.co.th


บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด > Process Engineer
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด > Lab Head
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด > Mechanical Engineer
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด > ช่างไฟฟ้า
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด > ช่างเครื่องกล
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด > โฟร์แมน
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด > ช่างเชื่อม - ประกอบ
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด > ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (Civil Draftsman)
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด > ผู้ควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler)วิศวกรโยธา
บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด > วิศวกรโยธา
บริษัท คริสตอลลา จำกัด > วิศวกรโยธา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด > วิศวกรโยธา(กว.)
กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ > วิศวกรโยธา(ภาคสนาม)
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > วิศวกรโยธา
หจก.ชนะพัฒนคอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ > วิศวกรโยธา
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) > วิศวกรโยธา
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > วิศวกรโยธา
หจก.สินทรัพย์ทวีสุพรรณบุรี > วิศวกรโยธา
บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด > วิศวกรโยธา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด > วิศวกรโยธา
บริษัท เอส.ที.ซี.คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด > วิศวกรโยธา
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด > วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (วิศวกรโยธา)
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรโยธา (Civil Engineer)
บริษัท ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) > วิศวกรโยธา (พระราม 3)
บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์จำกัด (แครี่บอย) > วิศวกรโยธา
Mahaphant Fibre-Cement PCL. > วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5)
บริษัท พี.อี.ซี.ซี.กรุ๊ป จำกัด > วิศวกรโยธา
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด > วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |