บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ \"สหพัฒน์\" ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการผลิต สินค้าเครื่องแต่งกายสำหรับ สุภาพบุรุษ, สุภาพสตรี, กีฬา, เด็กและผลิตภัณฑ์เครื่องหนังภายใต้เครื่องหมาย ARROW, GUY LAROCHE, DAKS, BSC, ABSORBA, LOUIS FONTAINE, ELLE HOMME, La femme, MIX-SELF, ZAZCH และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอีกมาก นอกจากนี้ยังมีบริษัทในกลุ่ม บริษัท.ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) อีกมากกว่า 10 บริษัท เช่น Morgan, lollipops, Itch, Cadeau, Erawon ซึ่งได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001


ที่อยู่ เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 02-295-0911 ต่อ 271, 196 | แฟกส์ 0-2294-5101
1. Merchandiser Export

- รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานด้านธุรกิจกับต่างประเทศ
- วางแผนการตลาด, รับ Order จากลูกค้าปร

อัตรา 10

เงินเดือน 16,000-30,000
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Designer (เสื้อผ้าผู้ชาย)

  รับผิดชอบงานด้านการออกแบบลายผ้า , ART WORK, GRAPHIC DESIGNER , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัว

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. System Administrator/Analyst

  รับผิดชอบงานด้านดูแล และพัฒนา Server , Database และระบบ Network

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีทั่วไป และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Designer (กระเป๋าหนังแฟชั่น)

  รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC DESIGNER , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ

  - รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสาร / คีย์ข้อมูลสินค้า
  - การติดต่อประสานงานภายใน

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เลขานุการการรมการผู้จัดการ

  รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ การติดต่อประสานงานต่างๆ โทรศัพท์นัดหมายต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับผ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  รับผิดชอบงานด้านการขับรถส่งสินค้าและพนักงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ล่าม/พนักงานธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)

  - รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น
  - วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย
  - ขยายช่องทางการจัดจัด

  อัตรา 5

  เงินเดือน 20,000 - 25,000
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ

  รับผิดชอบงานด้านจัดทำกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารต่อพนักงานเพื่อส่งเสริมภาพลั

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Merchandiser Export

  - รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานด้านธุรกิจกับต่างประเทศ
  - วางแผนการตลาด, รับ Order จากลูกค้าปร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Head of Designer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Technical Support / Help Desk(IT)

  รับผิดชอบงานด้านดูแล Server , Database และระบบ Network ,การลงโปรแกรมเครื่อง PCใหม่ และการแก้ไขปัญหาเ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่การเงิน (บริหารการลงทุน)

  รับผิดชอบงานด้านการเงินรับจ่ายของทางบริษัท/วิเคระห์การลงทุน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Programmer

  รับผิดชอบงานด้านเขียน, ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของบริษัท

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่การตลาดสินค้าแฟชั่น (Marketing)

  - รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด
  - วิเคราะห์คู่แข่งขัน, ทำส

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น

  รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง (แผนกเสื้อเชิ้ตบุรุษ/ สตรี/ กางเกง)

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น (แผนกเสื้อสตรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่บุคคล (แรงงานสัมพันธ์)

  จัดทำกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารต่อพนักงานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Marketing Survey Supervisor

  วางแผนงานเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการวิจัยการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานส่งเสริมการขาย ( Part - Time )

  งานส่งเสริมการขายเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น
  Brand Morgan , Lollipops , cadeau , Itch , Erawon ฯ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานขายเสื้อผ้าแฟชั่น (Central ชิดลม)

  รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าภายในร้าน , แนะนำสินค้า , เช็คสต็อกร้านค้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 9,000-13,000
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ตรวจนับStock)

  รับผิดชอบงานด้านการวางระบบการตรวจนับสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า , วิเคราะห์สินค้าและติดต่อพนักงานขายเพื่

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่ Technic เครื่องหนัง

  สร้าง pattern กระเป๋าใส่ธนบัตร นามบัตร กระเป๋าสะพายแฟชั่น ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิกการผลิตสินค้า การพั

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ลำพูน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ

  รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากในประเทศ ต่างประเทศ และประสานงานกลุ่มลูกค้าเพื่อรับ order ในการผลิต เส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. วิศวกรโยธา (Civil Engineer)

  รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ ควบคุมงาน ดูแลโครงการงานใหม่ๆ ของทางโรงงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่ QC ( ผ้า )

  ตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ (ผ้า) ด้วยความละเอียดรอบครอบ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการผลิตสินค้าให้มีคุณภา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานขายเสื้อผ้าแฟชั่น (หน่วยแทน แจ้งวัฒนะ,ลาดพร้าว,งามวงค์วาน )

  รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าภายในร้าน , แนะนำสินค้า , เช็คสต็อกร้านค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. พนักงานขายเสื้อผ้าแฟชั่น (The Mall งามวงศ์วาน )

  รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าภายในร้าน , แนะนำสินค้า , เช็คสต็อกร้านค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานขายเสื้อผ้าแฟชั่น (Robinson สุขุมวิท)

  รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าภายในร้าน , แนะนำสินค้า , เช็คสต็อกร้านค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. พนักงานขายเสื้อผ้าแฟชั่น (สยามพารากอน ) ด่วนมาก

  รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าภายในร้าน , แนะนำสินค้า , เช็คสต็อกร้านค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 9,000-13,000
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. เจ้าหน้าที่บัญชี (ทั่วไป) ด่วน

  รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีทั่วไป และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. Designer ( รองเท้าบุรุษ , สตรี )

  ออกแบบสินค้ารองเท้าบุรุษ , สตรี รองรับกำลังการสั่งซื้อจากต่างประเทศและในประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่ QC ( หนัง )

  ตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ (หนัง) ด้วยความละเอียดรอบครอบ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการผลิตสินค้าให้มีคุณภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. วิศวกรโรงงาน (IE)

  วางแผนทางการผลิต ปรับปรุงระบบการทำงานและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล(ตัวเลข)

  รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์อัตรากำลังคน ,ยอดขาย และแนวโน้มของสินค้า เพื่อเปรียบเทียบ เป็นแนวทางในการปร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. Designer (เสื้อผ้าบุรุษเชิ้ต ,สูท)

  รับผิดชอบงานด้านการออกแบบลายผ้า , ART WORK GRAPHIC DESIGNER , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. สมุห์บัญชี

  รับผิดชอบงานค้านการลงบัญชี ,ปิดงบการเงิน ,ติดตามงานงานด้านบัญชีการเงิน ,ติดต่อธนาคาร/กรมสรรพากร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า / หน่วยแทนพนักงานขาย

  รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าภายในร้าน , แนะนำสินค้า , เช็คสต็อกร้านค้า
  ( ประจำที่ห้างสรรพสินค้า The

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. พนักงานขายเสื้อผ้าแฟชั่น (The Mall บางแค)

  รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าภายในร้าน , แนะนำสินค้า , เช็คสต็อกร้านค้า

  อัตรา 4

  เงินเดือน 9,000-13,000
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. Merchandiser (ชุดสตรี)

  รับผิดชอบงานด้านสร้างกลยุทธ์ และพัฒนาตัวสินค้า เพื่อนำเสนอห้างสรรพสินค้า บริหารสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. Marketing Survey officer

  ดำเนินการจัดทำและรวบรวมข้อมูล การสำรวจตลาดในกลุ่มเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนท

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. Sr. Human Resources officer งานบริหารค่าจ้าง ( payroll )

  จัดทำข้อมูลเพื่อทำการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
  รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน
  จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. พนักงานขาย ประจำห้างพารากอน

  ขายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น อาทิ เสื่อสูท เสื้อเชิ้ต กางเกงสแลค เน็คไท ต่างๆ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ

  รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสารการผลิต และการติดต่อประสานงานในโรงงาน รวมถึงการรับโทรศัพท์ลูกค้า และเป็นผู

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. Merchandiser Export ด่วนมาก

  รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานด้านธุรกิจกับต่างประเทศ , วางแผนการตลาด, รับ Order จากลูกค้าประสาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. วิศวกรโรงงาน (IE) ประจำกรุงเทพฯ

  วางแผนทางการผลิต ปรับปรุงระบบการทำงานและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. เจ้าหน้าที่บุคคล ( Sales Support )

  - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  - งานสรรหาว่าจ้างพนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า
  - ติดตามประเมินผลการปฏิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. Merchandiser (ภาษาญี่ปุ่น)

  บริหารสินค้า วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. Designer (เสื้อเด็ก) ด่วนมาก

  รับผิดชอบงานด้านการออกแบบสินค้าเสื้อผ้าชุดเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิด - 12 ขวบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. ผู้จัดการแผนกการเงิน

  รับผิดชอบงานด้าน จัดการวางแผนและบริหารโครงสร้างทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินจากตลาดเงิน/ตลาดทุน และบริหา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |