บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ “พรานทะเล” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด(UFP) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งมายาวนานกว่า 30 ปี ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ภายใต้การบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, HALAL, มอก.18001, มรท.8001ฯลฯ และเพื่อเป็นการรองรับการขยายงาน จึงมีความต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน
1. วางแผน จัดทำและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฏหมาย
2. ดูแลและควบคุมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
3. ประสานงานและจัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการ
4. จัดทำรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
5. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัย

จังหวัด สมุทรสาคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35ปี
2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
5. คล่องแคล่ว, มีมนุษยสัมพันธ์
6. ได้รับการอบรมตามเกณฑ์ เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
เบี้ยขยัน,โบนัส
เงินปรับค่าจ้าง
ชุดฟอร์ม
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น สมรส บวช เสียชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

วิธีการสมัคร

ส่งจดหมายสมัครงาน/ประวัติมาตามที่อยู่บริษัทฯ (ระบุถึงฝ่ายบุคคล)

บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)


1100 ถ.วิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร  74000
Tel: 034-820-465-6 ต่อ 78,79, 089-203-1864, 084-751-8330 Fax: 034-422-891
WebSite: www.prantalay.com


บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกผลิต
บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการส่วนบัญชี
บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |