บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ “พรานทะเล” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด(UFP) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งมายาวนานกว่า 30 ปี ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ภายใต้การบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, HALAL, มอก.18001, มรท.8001ฯลฯ และเพื่อเป็นการรองรับการขยายงาน จึงมีความต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


ที่อยู่ 1100 ถ.วิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000


โทร 034-820-465-6 ต่อ 78,79, 089-203-1864, 084-751-8330 | แฟกส์ 034-422-891
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ

1. วางแผน จัดทำและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฏหมาย
2. ดูแลและค

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1.ดูแลงานธุรการด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2.ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  3

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
  บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. หัวหน้าแผนกผลิต

  ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า snack

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
  บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้จัดการส่วนบัญชี

  - รับผิดชอบในการตรวจสอบการ บันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจากการซื้อทั่วไปและค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท ร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

  - ดูแลงานด้านเอกสารเปิด PO
  - ติดต่อ Supplier ภายนอก
  - ประสานงานภายในบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |