บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด


บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อาทิเช่น Nissan , Mitsubishi, Honda, GM, Ford, Tata, ฯลฯ. และได้รับการรับรองด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2009 และ ISO 14001:2004 จึงได้เปิดบริษัทเพื่อสนับสนุน และเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจอีก 3 บริษัท อันได้แก่
บริษัท เคแอลเค โปรดักส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.คลองอุดมชลจร อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัท เคทีดี อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ พื้นที่ปฏิบัติงาน เขตคลองสามวา กทม.
บริษัท เจบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดส่งให้กับลูกค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด พื้นที่ปฏิบัติงาน เขตคลองสามวา และต.คลองอุดมชลจร อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
เพื่อให้ครอบคลุมกิจการทางการผลิตและจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ขณะนี้ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับพนักงานในหลายอัตราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบริษัท และร่วมเติบโตกับบริษัทในอนาคตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
รายละเอียดงาน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย / หญิง
2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
3. วุฒิ ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. อายุ 22-35 ปี
5. สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ติดต่อ
คุณเลิศวรรธน์ ดนัยธรรมวกุล หรือ คุณพรหมินทร์ วัดจินดา

สวัสดิการ
รถรับ-ส่งพนักงาน 3 สาย (มีนบุรี ,หทัยราษฎร์,รามอินทรา กม.8)
ค่าอาหาร
ค่าครองชีพ
เบี้ยขยัน
ค่ากะ(แผนกที่มีกะ)
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
ชุดยูนิฟอร์ม ปีละ 3 ชุด
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ลาพักผ่อนประจำปี
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัสประจำปี

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume มาทาง E-mail
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด


เลขที่ 11 ซอยพระยาสุเรนทร์ 41 (ซอยรามอินทรา 109)ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel: 02-9140421-4 ต่อ 209 , 210 หรือ 081-905-3514 Fax: 02-9140425
WebSite: www.klk.co.th


บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (คลองสามวา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > หัวหน้าแผนกผลิต(ฉะเชิงเทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > วิศวกรวางแผนการผลิต (ฉะเชิงทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > ช่างซ่อมบำรุง (ฉะเชิงทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต (คลองสามวา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > วิศวกร / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต (คลองสามวา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > หัวหน้าแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต (คลองสามวา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำสำนักงาน) ด่วนมาก!!
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > หัวหน้าทั่วไปแผนกซ่อมบำรุง
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > หัวหน้าแผนกบัญชี
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ฉะเชิงเทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ฉะเชิงเทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > ช่างซ่อมบำรุง (ฉะเชิงทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > หัวหน้าแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉะเชิงเทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา)
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |