บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


เปิดดำเนินการตั้งปี 2538 ให้บริการอินเทอร์เน็ตและให้เช่าศูนย์บริการ Data center
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) เป็นผู้นำการบริการทางไอซีที โซลูชั่นส์ และแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจทุกระดับ รวมทั้งบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงแก่องค์กรธุรกิจและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศระบบรับสมัครบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ โดยมีการสร้างสรรค์และพัฒนาบริการไอซีทีตลอดจนบริการเสริมที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็กผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
รายละเอียดงาน
1. จัดเก็บเอกสาร
2. จัดเตรียมการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดทำแบบ 56-1 และ Annual Report รวมถึงเอกสารอื่นที่ต้องส่งตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.
5. ติดต่อประสานงานตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, นิติศาสตร์
3. มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการบริษัท หรือ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบงานจนสำเร็จลุล่วง ละเอียดรอบคอบ
5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

ติดต่อ
คุณวันเพ็ญ พวงมาลา

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าน้ำมัน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าวิชาชีพ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต
- กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการพนักงาน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน
- ลากิจ 10 วัน
- ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ 2 ปี (24 วัน)

วิธีการสมัคร

- ทาง E-mail
- สมัครด้วยตนเอง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310
Tel: 02-257-7136,02-257-7138 Fax: 02-257-7222
WebSite: www.inet.co.th


บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Help Desk
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (เครือข่าย)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Project Consultant (Pre-Sale)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > System Engineer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (โครงการ)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Business Manager
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > ช่างเทคนิค
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (Post-Sales)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารต้นทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Software Engineer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Engineer Trainee
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Security Operation Management
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Senior Project Officer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Business Manager
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Pre-sale EngineerBuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |