บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


เปิดดำเนินการตั้งปี 2538 ให้บริการอินเทอร์เน็ตและให้เช่าศูนย์บริการ Data center
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) เป็นผู้นำการบริการทางไอซีที โซลูชั่นส์ และแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจทุกระดับ รวมทั้งบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงแก่องค์กรธุรกิจและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศระบบรับสมัครบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ โดยมีการสร้างสรรค์และพัฒนาบริการไอซีทีตลอดจนบริการเสริมที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็กNetwork Engineer
รายละเอียดงาน
- ติดตั้ง แก้ไข และดูแล Core Network เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้บริการลูกค้าหลังการขาย ให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการติดตั้งบริการ เปลี่ยนแปลง ตลอดจนยกเลิกบริการ
- ดูแลกระบวนการทำงานของกลุ่มงานปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตราฐาน ISO9001:2008 และISO27001:2005
- สนับสนุนงานบริการใหม่ๆ
- เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ให้คำปรึกษาการทำงานในกลุ่มงานเทคนิคสนับสนุนการขาย และกลุ่มงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
2. มีประสบการณ์ทำงานด้าน Network / Firewall / Security อย่างน้อย2 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ด้าน Computer Network, TCP/IP, Internet

ติดต่อ
คุณวันเพ็ญ พวงมาลา

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าน้ำมัน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าวิชาชีพ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต
- กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการพนักงาน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน
- ลากิจ 10 วัน
- ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ 2 ปี (24 วัน)

วิธีการสมัคร

- ทาง E-mail
- สมัครด้วยตนเอง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310
Tel: 02-257-7136,02-257-7138 Fax: 02-257-7222
WebSite: www.inet.co.th


บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Help Desk
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (เครือข่าย)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Project Consultant (Pre-Sale)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > System Engineer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (โครงการ)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Business Manager
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > ช่างเทคนิค
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (Post-Sales)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารต้นทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Software Engineer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Engineer Trainee
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Security Operation Management
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Senior Project Officer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Business Manager
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Pre-sale EngineerNetwork Engineer
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) > Network Engineer/Senior Network Engineer
บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด > Network Engineer
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด > Network Engineer
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด > Network Engineer
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด > Network Engineer
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) > Network Engineer
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) > Network Engineer/Senior Network Engineer
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > Network Engineer
บริษัท อิมพีเรียล เยนเนอรัลฟูดส์ อินดัสทรี จำกัด > Network Engineer
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) > Network Engineer
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด > Network Engineer ประจำศูนย์บริการต่างจังหวัด
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด > Network Engineer
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) > Network Engineer
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด > Network Engineer
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) > ผู้เชี่ยวชาญเครือข่าย: Data Center (Network Engineer Specialist)
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > Network Engineer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (Post-Sales)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) > Sr.Network Engineer (SCS) อัตรา
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (โครงการ)
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด > Network Engineer (Head of Network & Telephone Section)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |